Pomocí směny s Lesy České republiky město scelí své pozemky - Tiskový servis

Pomocí směny s Lesy České republiky město scelí své pozemky

  • 08. června 2022
  • 1 minuta čtení

Scelení městských lesů, které dovolí realizovat i nové projekty týkající se daných lokalit, přinese směna pozemků se státním podnikem Lesy České republiky. Radní dnes doporučili zastupitelům schválit směnu lesů o celkové výměře přes 31 hektarů.

Cílem směny je zisk lesních pozemků, jež navazují na stávající majetek města. Týká se jak brněnských, tak mimobrněnských lesů. „Lesy města Brna se starají o jeden z největších městských lesních komplexů v České republice. Pomocí směny se nám podaří získat pozemky, které podpoří jednolitost lesního porostu. Mezi zásadní patří nabytí lesů v Pisárkách. Ty jsou důležité pro budoucí výstavbu lanové dráhy do kampusu v Bohunicích,“ vysvětlil první náměstek primátorky Petr Hladík a dodal: „Konkrétně nám Lesy České republiky nabídly směnu v hodnotě 12 393 007 korun, námi nabízené pozemky mají hodnotu nižší, a to 7 064 708 korun. Rozdíl 5 328 299 korun se Brno zavázalo zaplatit. Jakmile proběhnou všechny legislativní náležitosti, bude nový majetek zahrnut do pachtovní smlouvy, kterou má město uzavřenou s městskou společností Lesy města Brna.“ 

Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 207
mobil: +420 773 749 963
e-mail: tis@brno.cz

Další články z rubriky