Pokračuje proces založení tří bytových družstev, která mají zajistit levnější a dostupnější bydlení v Brně

  • 15. června 2022
Rada města v působnosti valné hromady dvou městských společností, Tepláren Brno a CD CENTRUM COMS, naplňuje znění memoranda o spolupráci při realizaci družstevního bydlení pro mladé. Byl učiněn další důležitý krok v procesu založení prvních tří bytových družstev, která mají rozběhnout a zlevnit bytovou výstavbu v Brně.

„Dnes jsme v působnosti valné hromady dvou městských společností, Tepláren Brno a CD CENTRUM COMS, schválili založení prvních tří bytových družstev, a to Dostupné bydlení Kamenný vrch II, Dostupné bydlení Francouzská, Dostupné bydlení V Aleji. Jde o lokality, kde je příprava výstavby nejdál a kde by mohlo dohromady vyrůst 457 bytů.  Dále bylo schváleno vzorové znění stanov těchto družstev a vzali jsme na vědomí postup pro výběr zájemců o družstevní byt,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková a dodala: „V těchto třech případech očekáváme, že se podaří získat územní rozhodnutí ještě do konce letošního roku.“

Projekt funguje na principu, že přípravné kroky, tedy zpracování projektové dokumentace a inženýrskou činnost zahrnující získání územního rozhodnutí a stavebního povolení, zajistí Brno. „Na jeho kroky pak naváže družstvo tvořené městem a oběma městskými společnostmi, které se postará o výstavbu. Po kolaudaci budov bude účast CD CENTRUM COMS a Tepláren Brno v družstvech ukončena. Současně s tím budou do družstev vstupovat vybraní zájemci z řad veřejnosti na základě uzavřených rezervačních smluv na konkrétní byty. Účast města Brna bude záviset na dalších faktorech, jako jsou například požadavky úvěrujících bank,“ připomněla primátorka Markéta Vaňková.

Ze strany města jako zbývajícího člena prvních tří bytových družstev bylo jejich založení schváleno již na květnovém zasedání Zastupitelstva města Brna.

V městském pilotním projektu budou dostupné bydlení stavět družstva bez zisku za nákladové ceny. Připravují se i další dvě lokality s přibližně 550 byty celkem, konkrétně Přízřenice a Rumiště. Do fáze územního rozhodnutí by měly dospět příští rok.

Kompletní informace jsou k dispozici na webu bydleni.brno.cz.

Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy