Přeskočit na obsah

Družstevní bydlení: Město se chystá založit první tři družstva

04. května 2022

V Aleji, Kamenný vrch, Francouzská. Tyto tři lokality se podařilo v přípravách k družstevní bytové výstavbě dostat tak daleko, že nastal čas založit družstva a vybrat nové obyvatele více než 450 bytů.

„Otázka dostupnosti bydlení je v poslední době závažnější, než byla kdy předtím. Důstojné bydlení vnímám jako lidské právo a veřejný zájem. Pilotní městský projekt dostupného družstevního bydlení, kdy výstavbu budou realizovat družstva bez zisku za nákladové ceny, je jedním z hlavních nástrojů naší snahy o zásadní zlepšení dostupnosti bydlení ve městě Brně. Družstevní výstavba je určena pro mladé pracující lidi, jejichž příjem jim ale nepostačuje k tomu, aby si pořídili bydlení na komerčním trhu při současných cenách. Čerpáme inspiraci zejména z Vídně, kde bylo obdobným modelem za osmdesát let vybudováno zhruba dvě stě tisíc družstevních bytů,“ uvedl náměstek primátorky města Brna pro oblast bydlení a správy majetku Jiří Oliva.

U tří lokalit – na Kamenném vrchu v Novém Lískovci, na Francouzské na území Brno-střed a V Aleji v Holáskách – očekává město vydání územního rozhodnutí už v letošním roce, proto v této fázi přistupuje k založení družstev. Příští rok by do stejné fáze měly dospět i oblasti Přízřenice a Rumiště s dalšími více než 550 byty.

„V červnu pošleme výzvu zájemcům o družstevní bydlení, kteří se přihlásili v roce 2018, o které konkrétní byty v nabízených lokalitách mají zájem. Následně s nimi družstvo bude uzavírat rezervační smlouvu na konkrétní byt. A protože projektujeme mnohem více bytů, než je přihlášených zájemců, v průběhu června umožníme i dalším zájemcům, aby se do projektu družstevního bydlení přihlásili. Lidé se budou moci hlásit na konkrétní lokality, a to na jednu nebo i na více z nich. Pořadí zájemců, v jakém si budou moci rezervovat v dané lokalitě konkrétní byt, se bude následně určovat losem pro každou z nabízených oblastí zvlášť. Všechny informace včetně podrobných půdorysů a výměr jednotlivých bytů budou v průběhu června zveřejněny na webu bydleni.brno.cz v sekci Družstevní bydlení,“ dodal Jiří Oliva

Město Brno a společnosti CD CENTRUM COMS, a. s., a Teplárny Brno, a. s., se budou podílet na přípravě a výstavbě bytových domů. Pro každou lokalitu založí bytové družstvo a navážou na přípravné kroky města Brna, které dodavatelsky zajišťuje zpracování projektové dokumentace a inženýrskou činnost zahrnující zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení. Po kolaudaci budov bude účast společností CD CENTRUM COMS a Teplárny Brno v družstvech ukončena. V tu dobu budou do družstev vstupovat vybraní zájemci z řad veřejnosti na základě uzavřených rezervačních smluv na konkrétní byty. Následná účast města Brna bude záviset na dalších faktorech (např. požadavek úvěrující banky, vlastnictví družstevního podílu odpovídajícího nebytovému prostoru v budově apod.). 

Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 471
mobil: +420 773 183 511
e-mail: tis@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy

Participativní rozpočet zná letošní vítězné projekty

Občané Brna rozhodli o vítězných projektech participativního rozpočtu Dáme na vás. Hlasování skončilo 30. listopadu. Letošního ročníku se zúčastnilo 13 123 hlasujících, kteří vybrali následující projekty.

Brno pokračuje v opravě sběrných středisek odpadů

Město stále opravuje sběrná střediska odpadů. V příštím roce se bude pokračovat v pracích na čtyřech z nich. Radní dnes schválili dodatek smlouvy se společností SAKO Brno na tyto akce.

První vlak přijede z Vídně do Brna 11. prosince hodinu před půlnocí. Na letiště Schwechat pak vyrazí na pravidelné lince hned druhý den ráno

Smlouvu na zajištění přímého železničního spojení Brna a mezinárodního letiště Vídeň – Schwechat dnes schválili brněnští radní. První vlak v závazku takzvané veřejné služby vyrazí z Vídně v neděli 11. prosince ve 21.15 hodin. Z Brna pak pojede poprvé opačným směrem hned druhý den ve 3.48 hodin. Na provoz pravidelné linky zajišťující dopravní obslužnost bude město poskytovat dopravci, společnosti RegioJet, a. s., kompenzace.

Mimosoudní narovnání uzavře spor kvůli přednádražnímu prostoru

Dohodu o narovnání mezi městem a společností KVINT dnes schválili brněnští radní. Spor ohledně bezdůvodného obohacení se tak vyřeší mimosoudně a v oblasti bude možné provést rekultivaci území v rámci výstavby polyfunkčního komplexu Dornych.