Přeskočit na obsah

Družstevní bydlení: Město se chystá založit první tři družstva

04. května 2022
V Aleji, Kamenný vrch, Francouzská. Tyto tři lokality se podařilo v přípravách k družstevní bytové výstavbě dostat tak daleko, že nastal čas založit družstva a vybrat nové obyvatele více než 450 bytů.

„Otázka dostupnosti bydlení je v poslední době závažnější, než byla kdy předtím. Důstojné bydlení vnímám jako lidské právo a veřejný zájem. Pilotní městský projekt dostupného družstevního bydlení, kdy výstavbu budou realizovat družstva bez zisku za nákladové ceny, je jedním z hlavních nástrojů naší snahy o zásadní zlepšení dostupnosti bydlení ve městě Brně. Družstevní výstavba je určena pro mladé pracující lidi, jejichž příjem jim ale nepostačuje k tomu, aby si pořídili bydlení na komerčním trhu při současných cenách. Čerpáme inspiraci zejména z Vídně, kde bylo obdobným modelem za osmdesát let vybudováno zhruba dvě stě tisíc družstevních bytů,“ uvedl náměstek primátorky města Brna pro oblast bydlení a správy majetku Jiří Oliva.

U tří lokalit – na Kamenném vrchu v Novém Lískovci, na Francouzské na území Brno-střed a V Aleji v Holáskách – očekává město vydání územního rozhodnutí už v letošním roce, proto v této fázi přistupuje k založení družstev. Příští rok by do stejné fáze měly dospět i oblasti Přízřenice a Rumiště s dalšími více než 550 byty.

„V červnu pošleme výzvu zájemcům o družstevní bydlení, kteří se přihlásili v roce 2018, o které konkrétní byty v nabízených lokalitách mají zájem. Následně s nimi družstvo bude uzavírat rezervační smlouvu na konkrétní byt. A protože projektujeme mnohem více bytů, než je přihlášených zájemců, v průběhu června umožníme i dalším zájemcům, aby se do projektu družstevního bydlení přihlásili. Lidé se budou moci hlásit na konkrétní lokality, a to na jednu nebo i na více z nich. Pořadí zájemců, v jakém si budou moci rezervovat v dané lokalitě konkrétní byt, se bude následně určovat losem pro každou z nabízených oblastí zvlášť. Všechny informace včetně podrobných půdorysů a výměr jednotlivých bytů budou v průběhu června zveřejněny na webu bydleni.brno.cz v sekci Družstevní bydlení,“ dodal Jiří Oliva

Město Brno a společnosti CD CENTRUM COMS, a. s., a Teplárny Brno, a. s., se budou podílet na přípravě a výstavbě bytových domů. Pro každou lokalitu založí bytové družstvo a navážou na přípravné kroky města Brna, které dodavatelsky zajišťuje zpracování projektové dokumentace a inženýrskou činnost zahrnující zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení. Po kolaudaci budov bude účast společností CD CENTRUM COMS a Teplárny Brno v družstvech ukončena. V tu dobu budou do družstev vstupovat vybraní zájemci z řad veřejnosti na základě uzavřených rezervačních smluv na konkrétní byty. Následná účast města Brna bude záviset na dalších faktorech (např. požadavek úvěrující banky, vlastnictví družstevního podílu odpovídajícího nebytovému prostoru v budově apod.). 

Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 471
mobil: +420 773 183 511
e-mail: tis@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy

Nevyužité fotbalové hřiště v Bosonohách se díky participativnímu rozpočtu proměnilo ve „Sportovně-relaxační lesní zónu“

Ukázkami jízdy na pumptracku i závody pro děti a mládež ve čtvrtek slavnostně odstartuje novou kapitolu své existence někdejší fotbalové hřiště v bosonožském lese. Myšlenka jeho revitalizace uspěla v roce 2020 v participativním rozpočtu a o tři roky a tři miliony později je „Sportovně-relaxační lesní zóna“ připravená na návštěvníky a návštěvnice. 

Kundera má místo na čestném pohřebišti jisté, rozhodli dnes radní. Jeho odkaz město podpoří i finančně

Ode dneška je oficiálně dáno, čí jméno se objeví na náhrobku na posledním volném místě v čestném kruhu na Ústředním hřbitově. Radní schválili, aby sem byly uloženy ostatky brněnského rodáka Milana Kundery. Zároveň doporučili zastupitelům schválit dotaci na především kulturní a vzdělávací aktivity Knihovny Milana Kundery.

Desítka projektů Brněnské metropolitní oblasti zaměřených na cestovní ruch a revitalizaci veřejného prostoru získala podporu

Do rozvoje Brněnské metropolitní oblasti bude investováno dalších 303 milionů korun prostřednictvím nástroje integrovaných územních investic. Řídicí výbor složený z představitelů města, Jihomoravského kraje a zapojených obcí schválil desítku nových projektů, které se zaměřují na oblast cestovního ruchu a revitalizaci veřejného prostoru. Nositelé těchto projektů nyní mohou podat žádost o dotaci.

Startuje kampaň „Brno hrdým partnerem sociálních neziskovek“ – Pečujeme o vás společně

AKTUALIZACE 3. 10. 13:45 Kampaň „Brno hrdým partnerem sociálních neziskovek“ dnes odstartovala křtem galerijní tramvaje. Neděje se to jen tak – akce je součástí 15. ročníku Týdne sociálních služeb v ČR. Celá kampaň bude informovat o všech oblastech, kterým se sociální neziskovky v Brně věnují. Součástí bude i prezentace jednotlivých organizací.