Přeskočit na obsah

Pavilon Z by mohl sloužit jako muzeum městské hromadné dopravy

15. února 2023

Brněnští radní dnes vzali na vědomí možnost využití pavilonu Z na výstavišti jako muzea městské hromadné dopravy a infrastruktury města. Do pavilonu by se mohly v budoucnu přesunout tramvaje, autobusy a trolejbusy z vozového parku retro a historických vozidel Dopravního podniku města Brna. Lidé by se zde mohli seznámit také s vývojem brněnského veřejného osvětlení a ostatní infrastruktury. Nyní si město nechá zpracovat ekonomickou analýzu a na jejím základě se bude upřesňovat, jakou podobu by nové muzeum mohlo mít.

„V současnosti má Dopravní podnik města Brna omezené možnosti prezentace vozidel veřejnosti. Není totiž reálné umožnit vstup do vozoven, kde jsou nyní historické stroje umístěny. Existuje studie na přestavbu trolejbusové vozovny v Husovicích na multifunkční muzeum městské hromadné dopravy, které by současně sloužilo jako školicí centrum i vozovna s údržbovým zázemím. V současné ekonomické situaci a kvůli nutným investicím do úpravy areálů ve Slatině a Komíně je ale zprovoznění muzea v Husovicích aktuálně plánováno na rok 2035. Jako vhodná alternativa se tak jeví méně využívaný pavilon Z na brněnském výstavišti. Ten se nachází v prostoru, který bude otevřený veřejnosti, protože v jeho blízkosti je plánována multifunkční hala i stanice lanové dráhy. Cílem je nyní prověřit možnost realizace tohoto záměru včetně nákladů,“ řekl radní města Brna pro oblast dopravy Petr Kratochvíl.

Podle ideové studie by byly vozy vystavené v přízemí pavilonu po obvodu kruhu. Ve dvou nadzemních galeriích by pak byla umístěna stálá expozice artefaktů vztahujících se k historii městské hromadné dopravy a také dočasné tematické výstavy. Studie počítá i se zahrnutím technické infrastruktury města.

K doplnění sbírky by bylo možné oslovit i Technické muzeum v Brně, které disponuje hodnotnými historickými vozidly, jež často stojí v depozitářích a veřejnost je tak běžně vidět nemůže. Přesná podoba muzea na výstavišti i jednání o zápůjčce jsou ale zatím ve fázi ideje. Nyní nás čeká zpracování ekonomické analýzy a jednání na úrovni vedení města s představenstvem Veletrhů Brno a Dopravního podniku města Brna. Odhaduji, že přibližně za 3–4 měsíce bychom mohli mít k dispozici data, která povedou ke konkrétnější představě o podobě muzea městské hromadné dopravy a také nám pomohou v jeho další přípravě,“ dodal Petr Kratochvíl.

 Vozový park retro a historických vozidel DPMB nyní čítá osm typů tramvají včetně vlečného vozu Ringhoffer vyrobeného v roce 1926, pět typů autobusů a jeden trolejbus. Dopravní podnik v roce 2019 oslavil 150 let od zahájení městské hromadné dopravy v Brně. Jako první vyjel v roce 1869 spoj koňské dráhy z Moravského náměstí směrem k Semilassu.

Kontakt pro média

Anna Dudková, pracovnice vztahů k veřejnosti

Nejnovější tiskové zprávy

Brno: První pravidelný provoz automatické třídicí linky v České republice zahájen. Znamená zásadní posun v kvalitě dotřiďování odpadu

Pravidelný provoz automatické třídicí linky na plast, papír a kovové obaly zahájil dnes v areálu městské svozové a odpadové firmy SAKO Brno premiér Petr Fiala spolu s primátorkou Brna Markétou Vaňkovou, ministrem životního prostředí Petrem Hladíkem a ministrem spravedlnosti Pavlem Blažkem. Jde o první třídicí linku v České republice, která není založena na ručním třídění, nýbrž na vysokém stupni automatizace provozu. Podstatou moderní technologie jsou optické senzory, které dokážou rozlišit a separovat různé druhy odpadů mnohem rychleji a efektivněji než stávající ruční dotřiďování.

Želvuška i další oku neviditelní hrdinové zvou do světa elektronové mikroskopie

Exkurze do technologických provozů, speciální akce ve VIDA! science centru nebo v Technickém muzeu v Brně, výstavy uvnitř i venku – to vše přinesou Dny elektronové mikroskopie. Brno se i letos touto akcí, organizačně zaštiťovanou hvězdárnou, hlásí ke svému zlatému vývoznímu artiklu, letos ve znamení neviditelných hrdinů, kteří jsou všude kolem nás nebo přímo v našem těle. Zachraňují planetu, brání naši imunitu nebo sami dokážou přežít v extrémních podmínkách. Blíže prozkoumat je můžeme právě díky elektronovým mikroskopům. Vstoupit do mikrovesmíru obývaného fantastickými stvořeními zájemci můžou od 20. do 26. března.

Slavnostní zahájení dalšího projektu z participativního rozpočtu Dáme na vás v Řečkovicích

Ve čtvrtek 9. března 2023 proběhlo slavnostní poklepání základního kamene stavby projektu z participativního rozpočtu Dáme na vás, a to Řečkovického HRáje. Setkání se zúčastnil radní Filip Chvátal, starosta městské části Brno – Řečkovice a Mokrá Hora Marek Viskot, navrhovatelka projektu Eva Matoušková a zástupci realizační firmy.

Nejčastěji chodím do knihovny a na nejlepší úrovni jsou v Brně divadla. Lidé v průzkumu hodnotili brněnskou kulturu

Čtyři z pěti Brňanů jsou s kulturou ve městě spokojeni a myslí si, že alespoň v jedné oblasti Brno vyniká nad jinými městy. Nadpoloviční většina za ní tedy jinam ani nevyjíždí. Na druhou stranu je tu nevyužitý potenciál v oblasti hudby a také muzeí a galerií a měl by být konečně dostaven nový sál pro filharmonii. I to jsou některé ze závěrů průzkumu kulturních potřeb Brňanů, který si město nechalo zpracovat na reprezentativním vzorku 1111 lidí.