Opraví se koleje i kanalizace. Řidiči získají info na webu, v aplikaci i v rádiu - Tiskový servis

Opraví se koleje i kanalizace. Řidiči získají info na webu, v aplikaci i v rádiu

  • 11. března 2019
  • 6 minut čtení

(and) - Začíná období důležitých stavebních akcí, které ve výsledku povedou ke zlepšení infrastruktury. Díky výměně parovodů za horkovody budou mít Brňané efektivnější a spolehlivější dodávku tepla, rekonstrukce tramvajových kolejí zajistí tišší provoz. Opravovat se bude také kanalizace, tak aby se její síť optimalizovala a předešlo se haváriím. Aktuální informace o provozu a souvisejících uzavírkách se řidiči dozvědí na webu kopemezabrno.cz, v aplikaci BKOM a nově také ze spotů v rádiu.

 „S blížícím se jarem nás čeká další stavební sezona. Proto, aby se zamezilo neočekávaným kolizím při opravách, byla zřízena pracovní skupina koordinátora oprav a uzavírek. Ta se snaží mapovat veškeré opravy, korigovat jejich začátky a případně vyjednat jejich posun tak, aby se řidičům projíždělo Brnem co možná nejlépe. Ačkoliv pracovní skupina i samotná koordinátorka pracují naplno, nelze očekávat okamžitý efekt. Stavby, které čekají Brňany letos, jsou totiž plánované dlouhodobě, mnohdy několik let dopředu. Děkuji řidičům za trpělivost, výsledek rekonstrukcí zlepší životní podmínky nám všem,“ vysvětlila primátorka města Brna Markéta Vaňková důvody, proč ani letos nečeká řidiče bezproblémový průjezd městem.

Řidičům může cestování usnadnit několik nástrojů. „O uzavírkách, jejich průběhu či ukončení pravidelně informujeme například na webu kopemezabrno.cz nebo na oficiálním městském Facebooku či Twitteru BRNOmycity pod hashtagem #kopemezabrno. Nově se o nich řidiči dozvědí také z pravidelných relací v rádiu. Momentálně posuzujeme nabídky různých stanic a spustit spoty chceme co nejdříve. Město se tak snaží v co největší míře informovat o dopravní situaci,“ upozornil náměstek primátorky pro oblast dopravy a investic Robert Kerndl. 

Aktuální informace nejen o uzavírkách, ale i kolonách, nehodách nebo vytíženosti jednotlivých komunikací získají lidé prostřednictvím aplikace Brněnských komunikací, kterou najdou na stránkách www.doprava-brno.cz. Dostupné jsou tu i kamerové snímky z tunelů. Při plánování trasy může být tato aplikace pro řidiče velmi užitečná,“ podotkl brněnský radní pro dopravu Petr Kratochvíl.

Městské firmy spolupracují při plánování staveb. Na Cejlu je spojily

Dlouhodobý projekt Tepláren Brno, při kterém se vyměňují starší parovody za moderní a efektivnější horkovody, se v březnu přesune do oblasti Cejlu. Díky spolupráci napříč městskými firmami se podařilo tuto akci spojit s plánovaným projektem Dopravního podniku města Brna, který se zde chystá opravit tramvajové koleje. Obě velké stavební akce tak na sebe plynule navážou ve snaze minimalizovat dopad na život místních. Pokud by ke koordinaci nedošlo, rozkopala by se tatáž oblast dvakrát v rámci pouhých několika měsíců či let.

Provoz na ulici Cejl se částečně omezí od 13. března. Uzavře se pravý jízdní pruh ve směru od ulice Radlas po ulici Francouzská. V délce asi 100 m bude směrem od Cejlu uzavřena v obou směrech také ulice Tkalcovská. Zachována zůstane MHD, dočasně zrušena však budou některá parkovací místa. Dokončovací práce by měly být hotové nejpozději v říjnu. 

Všechny nutné informace najdou občané dotčených lokalit na letácích ve svých schránkách, a to včetně kontaktu na investičního technika Tepláren Brno, na kterého se budou moci obracet při případných potížích,“ uvedl generální ředitel Tepláren Brno Petr Fajmon. „Snažíme se, aby stavební práce omezily komfort bydlení co nejméně, přesto se omlouváme za případné problémy. Rekonstrukce je však nutná, abychom zajistili co nejkvalitnější dodávku tepla,“ dodal generální ředitel Tepláren Brno Petr Fajmon.  

Hlavní investice v této oblasti, a to oprava tramvajových kolejí v úseku Soudní–Francouzská, vypukne o prázdninách. „Výměna kolejí navazuje na probíhající rekonstrukci Zábrdovického mostu. V létě se z něj budou odpojovat sítě, a tak by tramvaje po Cejlu stejně nemohly jezdit. Této situace jsme využili, abychom mohli opravit koleje, které už zde jsou ve zhoršeném technickém stavu,“ popsal ředitel DPMB Miloš Havránek.

Aby mohli dělníci v červenci začít s výměnou kolejí a dalšími pracemi, musí do té doby Teplárny Brno dokončit práce na náhradě parovodu na Cejlu a pokračovat na trase směrem k hypermarketu Albert, v jednotlivých odběrných místech v prostoru vnitřních vedení v objektech a na úpravách výměníkových stanic. Samotné přepojení zákazníků se pak uskuteční na konci prázdnin.

Dopravní podnik města Brna opraví více než 500metrovou trasu a postará se i o odvodnění a odhlučnění trati. Ulice Cejl se uzavře, boční ulice budou z opačných směrů dostupné. Dopravní opatření v rámci MHD se dotknou zejména tramvajových a některých autobusových linek: 

• Tramvajová linka 2 bude ukončena na kolejové úvrati u Radlasu.
• Tramvajová linka 3 bude z Jugoslávské odkloněna k Vozovně Husovice.
• Tramvajová linka 4 pojede v úseku Malinovského náměstí – Trávníčkova odklonem ulicí Rooseveltovou a Milady Horákové.
• Tramvajová linka 11 bude po dobu prázdnin mimo provoz (náhrada zkrácením intervalu na linkách 3 a 9).
• Náhradní autobusy pojedou z Jugoslávské po trase Přadlácká – Bratislavská – Cejl – Tkalcovská – Plynárenská – Radlas – Cejl na Malinovského náměstí.
• Autobusy linek 55, 58, 201, 202 obsluhující zastávku v ulici Lazaretní budou dočasně přeloženy do ulice Pastrnkovy, aby byl zajištěn přestup na náhradní dopravu přes lávku pro pěší.
Veškeré práce v této oblasti by měly skončit na konci letních prázdnin.

V březnu byla zahájena také výměna parovodů na Svitavském nábřeží v úseku od Cejlu po areál trolejbusové vozovny. Tyto práce se řidičů dotknou jen minimálně, do konce října ale uzavřou v uvedené lokalitě cyklostezku. 

Opravy čekají koleje, kanalizaci i mosty

Dopravní podnik města Brna chystá kromě Cejlu práce také v dalších částech Brna. Od dubna do listopadu letošního roku opraví koleje tramvajové trati v ulici Bubeníčkova. Pro řidiče ale nepředstavuje nová omezení, oprava je zahrnutá do projektu rekonstrukce ulice Zábrdovická. 

S ohledem na nevyhovující technický stav plánuje dopravní podnik na letní prázdniny opravu trati Jedovnická v úseku Ostravská–Novolíšeňská. Tramvajová linka 8 bude v této době odkloněna do Juliánova v intervalovém prokladu s linkou 12, budou tedy jezdit střídavě. Linka 10 bude ukončena úvraťově v zastávce Krásného.

Náhradní dopravu do Líšně obstarají posílené autobusové linky 55 a 78, které obsluhují přestupní zastávku Dělnický dům. Zároveň s tímto projektem bude probíhat i projekt Odboční uzel Ostravská tramvajových linek 8 a 10, v jehož rámci dojde k výměně výhybek za rychlostní, dopravní omezení však zůstávají totožná. 

V letošním roce dále pokračují práce na Zábrdovické, Údolní a s ní spojené Lerchově a Klácelově a také na okružní křižovatce Rebešovická – Davídkova – Roviny,“ vyjmenoval ředitel Brněnských komunikací Luděk Borový.

Dvě významné stavby na letošní rok plánují Brněnské vodárny a kanalizace. Od června 2019 do září 2020 budou rekonstruovat kanalizaci a vodovod na ulici Lužánecká. „Součástí stavby je výměna vodovodu, kanalizace a obnova komunikace. Rekonstrukce bude koordinována s výměnou plynovodu. O schématu dopravních uzavírek spojených s touto akcí se zatím jedná,“ uvedl Jakub Kožnárek, generální ředitel Brněnských vodáren a kanalizací

Druhou významnou rekonstrukci kanalizace a vodovodu zamýšlejí BVK na ulici Bohunická. Zahájení je plánované na září tak, aby v té době už byla otevřená ulice Dornych. Kromě rekonstrukce kanalizace a vodovodu se chystá také v koordinaci s Technickými sítěmi Brno výměna veřejného osvětlení a s Brněnskými komunikacemi je koordinována obnova komunikace. V této oblasti jsou časté havárie vodovodních sítí, což na takto frekventované komunikaci způsobuje problémy. Provedením uvedených dvou rekonstrukcí se haváriím předejde a zajistí se bezproblémové zásobování oblasti pitnou vodou.

Nově lidé získají lepší přehled o tom, kdo na které stavbě pracuje, díky červeným reflexním vestám s logem města a zhotovitele, které začnou nosit pracovníci na městských stavbách. 

Dopravní omezení vzniknou také v důsledku prací Ředitelství silnic a dálnic. Od začátku března do července je omezený provoz na svršku mostu I/43 (Hradecká – nádraží Královo pole). V důsledku úplné uzavírky se řidiči nedostanou od dubna do září přes silniční most na VMO Žabovřeská ve směru na Bystrc.

V době letních prázdnin se připravuje uzavření rampy směrem do města. Tato věc bude ještě diskutována s DPMB tak, abychom nalezli co nejlepší alternativní objízdné trasy, které budou také sloužit pro zajištění dopravní obslužnosti MHD,“ nastínil David Fiala, ředitel Závodu Brno Ředitelství silnic a dálnic

Od 18. března čeká řidiče omezení na ulici Hněvkovského v úseku Sokolova–D2, kde se bude opravovat kryt vozovky. Průjezd tu zůstane zachován v každém směru v jednom jízdním pruhu, ale aby nedocházelo k blokování provozu, budou uzavřena některá odbočení doleva. Práce budou trvat měsíc a po nich na řidiče čeká silnice bez vysprávek a vyjetých kolejí.

V době letních prázdnin projde opravou také komunikace Otakara Ševčíka, a to od křižovatky s Táborskou po most. Ve stejné době se řidičům kompletně uzavře Husovický tunel.

Všechny aktuální informace najdou lidé na webu www.doprava-brno.czwww.kopemezabrno.cz. 

Uzavírka Cejl
duben–září 2019 – Teplárny Brno
červenec–srpen – DPMB

Výměna parovodů Svitavské nábřeží
březen–říjen 2019 – Teplárny Brno

Oprava tramvajové trati Bubeníčkova
duben–listopad 2019 – DPMB

Oprava tramvajové trati Jedovnická (Úsek Ostravská–Novolíšeňská)
červenec–srpen 2019 – DPMB

Rekonstrukce kanalizace a vodovodu– Lužánecká
červen–září 2019 – BVK

Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Bohunická
září 2019–říjen 2020 – BVK

Rekonstrukce svršku mostu Hradecká – nádraží Královo pole
březen-červenec 2019 – ŘSD

Rekonstrukce most VMO Žabovřeská
duben–září 2019 – ŘSD

Rekonstrukce komunikace Hněvkovského (Sokolova–D2)
18. března–duben 2019 – ŘSD

Rekonstrukce most Otakara Ševčíka
červenec–srpen 2019 – ŘSD

Uzavření Husovického tunelu
červenec–srpen 2019 – ŘSD

Další články z rubriky