Odborníci na paliativní péči se setkají v Brně

  • 23. října 2018
  • 2 minuty čtení
(tis) - Ve dnech 24. a 25. října se v Brně uskuteční druhý ročník regionální konference nazvané Paliativní péče ve zdravotnictví a sociálních službách. Na Staré i Nové radnici se sejdou odborníci, kteří mají s paliativní péčí zkušenosti jak v České republice, tak i v zahraničí.

Paliativní medicína je jedním z témat zahrnutých v dlouhodobém strategickém dokumentu města Brna - Plánu zdraví města Brna 2018–2030. Přestože se jedná o problematiku, která se týká prakticky každého z nás, není v této oblasti stanovena jednotná koncepce na krajské ani celostátní úrovni. Aby koncepce paliativní péče pro pacienty byla skutečně funkční a prospěšná, ukázalo se jako nejdůležitější stanovení postupů, které budou společné pro město i kraj. Jedním z výsledků prvního ročníku konference proto bylo vytvoření pracovní skupiny, která byla pověřena přípravou podkladů pro koncepci poskytování paliativní péče pro Brno a Jihomoravský kraj s výhledem do roku 2050.

Jedním z hlavních bodů programu letošního ročníku tohoto prestižního setkání odborníků na paliativní péči tak bude seznámení se s průběžnými výsledky činnosti této pracovní skupiny a projednávání dalších témat, týkajících se např. komplexnosti služeb poskytovaných nevyléčitelně nemocným lidem, odlišností mezi obecnou a specializovanou paliativní péčí, komunikace i duchovních potřeb pacienta.

Konferenci pořádá Hospic sv. Alžběty pod záštitou Magistrátu města Brna a Jihomoravského kraje a je určena pro odbornou i laickou veřejnost.

Dočtete se v Metropolitanu

Nenechte si ujít