Nové chodníky i přechody pro chodce vzniknou na Kociánce. Město zpracuje investiční záměr

  • 04. května 2022
Bezpečný pohyb pěším na jižní části ulice Kociánka v Králově Poli by měl zajistit investiční záměr, jehož zpracování dnes odsouhlasili brněnští radní. Jeho cílem je vytvořit na jedné straně nový chodník, na druhé straně upravit stávající, zajistit bezbariérový přístup a umístit přechody pro chodce v blízkosti zastávek městské hromadné dopravy. Investiční záměr, který se nyní bude zpracovávat, reaguje na zvyšující se pohyb chodců v oblasti Kociánky mezi ulicemi Jarmily Kurandové a Zaječí hora.

„Vybudování nových a úprava starých chodníků se týká ulice Kociánka v jižní části, tedy od křížení s ulicí Jarmily Kurandové po křížení s ulicí Zaječí hora. V této části ulice se nachází několik autobusových zastávek a chybí tu jakýkoli přechod pro chodce. Chodník je většinou pouze na jedné straně. V oblasti se ale stále rozšiřuje zástavba a roste zde počet služeb, s čímž se pojí i mnohem vyšší pohyb chodců. Pro jejich bezpečnost je tak nutné vybudovat chodník po obou stranách, zajistit bezbariérový přístup a umístit k zastávkám přechody,“ uvedla primátorka města Markéta Vaňková

Podrobná dokumentace bude zpracována až na základě investičního záměru a bude navazovat na projekty Narovnání Kociánky a úpravu autobusové zastávky Firkušného ve směru z města. V tuto chvíli tak není jasná ani konkrétní podoba projektu, ani jeho finální cena. Předpokládá se ale, že investice by mohla vyjít na 7 790 000 korun včetně DPH.

Mgr. Anna Dudková
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 272
mobil: +420 770 179 563
e-mail: tis@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy