Přeskočit na obsah

Nemocnice Milosrdných bratří i Úrazová nemocnice v Brně budou mít nové přístrojové vybavení díky dotaci EU

02. září 2021
Nově vybavené jednotky intenzivní péče, anesteziologicko-resuscitační oddělení, operační sály či diagnostická pracoviště budou mít díky dotaci z projektu REACT–EU Úrazová nemocnice v Brně a Nemocnice Milosrdných bratří. Město podpoří realizaci návratnou půjčkou pro obě zařízení, tyto prostředky budou nemocnice vracet po vyplacení dotace. Radní včera doporučili zastupitelům tento postup schválit.

Operační program IROP v rámci výzvy REACT–EU cílí na klíčové poskytovatele zdravotnických služeb v České republice. Tento program je vypsán na pomoc v boji s virem SARS-CoV-2 a zvýšení odolnosti při podobných hrozbách. „Nemocnice Milosrdných bratří i Úrazová nemocnice si zažádaly o dotaci v tomto programu. Ta by jim měla zajistit modernizaci přístrojového vybavení a technologií na odděleních navazujících na urgentní příjem. Dříve než bude schválena samotná dotace, poskytneme nemocnicím finanční výpomoc z Fondu kofinancování projektů, která bude následně vrácena,“ vysvětlila primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Žádosti o dotaci obou nemocnic splnily veškeré podmínky výzvy a v tuto chvíli se čeká na navýšení alokace financí ve výzvě programu. Předpokládá se, že navýšení bude v hodnotě výdajů všech projektů, které splnily podmínky. Město Brno nyní předfinancuje dotační aktivitu, aby nemocnice mohly začít se samotnou obnovou daných pracovišť, která spadají do páteřní sítě poskytovatelů zdravotní péče v Brně. Dotace pokryje 100 % nákladů na pořízení nového vybavení nemocnic. Půjde jak o přístroje pro operační sály (například laparoskopická věž nebo kompletní operační stoly s příslušenstvím), tak i mikroskopy a centrifugy pro laboratoře.

Nemocnice Milosrdných bratří žádá o 147 milionů korun. Brno jí v první fázi pomůže s budováním nového, kvalitního a moderního přístrojového vybavení, například operačních sálů či oddělení JIP a ARO, částkou 95 milionů korun ve dvou splátkách. „První by měla být poskytnuta již v říjnu, aby se mohl projekt rozběhnout. Druhá část bude vyplacena v březnu příštího roku. Rychlá pomoc z naší strany je důležitá i proto, že se nemocnice potýká s nevyhovujícím stavem některých přístrojů, které spadají do dotační výzvy. Je tedy nutné je pořídit ihned,“ sdělil 1. náměstek primátorky Petr Hladík.

Projekt Úrazové nemocnice se týká modernizace přístrojového vybavení oddělení souvisejících s následnou péčí po urgentním přijetí pacientů, potřebné náklady jsou vyčísleny na 140 milionů korun. „Úrazové nemocnici poskytneme pomoc ve výši 85 milionů v říjnu tohoto roku. Obě nemocnice by měly návratné půjčky vrátit nejpozději do 30. září 2024,“ doplnil Petr Hladík.

Zdeňka Obalilová
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 207
mobil: +420 773 749 963
e-mail: tis@brno.czNejnovější tiskové zprávy

Minulost i budoucnost. Zoo Brno slaví 70 let od otevření výstavou v Urban centru

V letošním roce slaví brněnská zoo 70 let od svého otevření. Historii, současnost i budoucnost a význam Zoo Brno představuje nová výstava v Urban centru, která začne ve čtvrtek 25. května a potrvá do 10. července.

Město osadilo střechy osmi městských budov fotovoltaikou, ušetří 20 milionů korun

Městská akciová společnost SAKO Brno SOLAR dokončuje instalaci fotovoltaických panelů na střechách osmi  budov v majetku města. Současně podává žádost o dotace na dalších 55 výroben a v různých fázích projektové přípravy má rozpracováno 70 realizací

Muzejku by měl do konce měsíce opustit problematický nájemce, budova se potom snad konečně dočká slíbeného znovuotevření restaurace

Dlouhodobé neplacení nájemného a záloh na energie, svévolné úpravy interiérů bez respektu k památkové hodnotě objektu, nefungující domluva a nakonec vyjádření na hraně pomluvy – takový je odkaz, který po sobě zanechává nájemce někdejší proslulé Muzejky. Po osmi letech marného čekání na nápravu dostal nájemce výpověď a do 31. května má prostory vyklidit. 

Projekt Nebýt na to sama II Míří k realizaci

Brněnští radní dnes projednali bod týkající se vítězného projektu participativního rozpočtu. Pokračovat budou aktivity zaměřené na lidi, již procházejí onkologickou léčbou Nebýt na to sama II.