Přeskočit na obsah

Náměstí Republiky čeká oživení. Jeho možné podoby ukáže urbanisticko-architektonická soutěž

29. června 2022

Vzhledem k budování VMO Tomkovo náměstí a budoucímu rozvoji bývalé Motorárny Zetoru a Nové Zbrojovky lze očekávat, že se posílí význam náměstí Republiky. Proto, aby se prostor kvalitně rozvíjel, bude vypsána urbanisticko-architektonická soutěž na úpravy náměstí. Radní dnes souhlasili s jejími přípravami.

„Náměstí Republiky je krásným příkladem uzavřeného náměstí, které se nachází v městské části Brno-sever. S rozvojem velkého městského okruhu se dá očekávat, že se z Dukelské třídy stane městská třída, která nebude tak dopravně zatížená automobilovou dopravou. Ta bude odkloněna přes Tomkovo náměstí a Novou Dukelskou. Revitalizací tohoto kvalitního městského prostoru může vzniknout živé centrum nejen pro městskou část, v níž se nachází. Urbanisticko-architektonická soutěž bude mít za cíl najít nejkvalitnější řešení prostoru a také zpracovatele následné projektové dokumentace. Očekáváme, že samotná soutěž bude vypsána v prosinci letošního roku,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Náměstí je ceněné z hlediska jeho kvalitního urbanistického řešení. Je rozděleno do dvou částí, té první dominuje stavba kostela Nejsvětějšího srdce Páně, v druhé je prostor náměstí tvořen třířadou lipovou alejí. „Z důvodu špatného stavu kanalizace, která je uložena pod prostřední řadou lipové aleje, hrozí v případě její havárie poškození nebo zánik této prostřední řady stromů. Proto jsme záměr konzultovali a koordinovali s Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, které připravují rekonstrukci kanalizace a vodovodu v ulici Dukelské. Při té příležitosti bude možné provést přeložku jednotné kanalizace do vozovek lemujících náměstí a tím uvolnit plochu v prostoru aleje pro její plnohodnotné využití bez větších limitů. Výsledky soutěže o možné budoucí podobě náměstí budeme znát přibližně v dubnu roku 2023,“ upřesnil Petr Hladík, 1. náměstek primátorky

„Jedná se o jednu z prvních soutěží na podobu historického náměstí. Snahou bude najít takovou podobu úprav veřejných prostranství, které by měly být řešeny komplexně a citlivě ve vztahu k historickému kontextu lokality. Pro nalezení nejlepšího urbanisticko-architektonického řešení a zároveň zpracovatele všech stupňů projektové dokumentace jsme zvolili formát jednofázové otevřené projektové soutěže, kdy bude okruh účastníků soutěže neomezený. Soutěžní návrhy budou porotě předkládány anonymně, aby mohly být hodnoceny nestranně. Doplním, že rozsah dotčeného území je cca 1,3 ha,“ doplnil radní pro oblast územního plánování a rozvoje Filip Chvátal.

Přípravou soutěže byla pověřena Kancelář architekta města Brna. Náklady na organizaci soutěže a na odměny pro nejlepší návrhy jsou celkově vyčísleny na 1,5 milionu korun (s DPH).


 

Nejnovější tiskové zprávy

Multifunkční halu má provozovat ARENA BRNO. Klíčové je nyní schválení veřejné podpory Evropskou komisí, koncesionář se může hledat později

Multifunkční halu u brněnského výstaviště bude provozovat městská společnost ARENA BRNO. Do koncesního řízení nepřišla žádná nabídka, musí tak být zrušeno a nové zatím vypsáno nebude. Rozhodla o tom dnes Rada města Brna.

Na magistrát dorazilo přes 500 žádostí o změnu stávajícího územního plánu

V rámci sběru požadavků na změny stávajícího územního plánu ve zjednodušeném režimu, který probíhal od 25. října do 16. listopadu, přišlo 459 podnětů. Nadto Odbor územního plánování a rozvoje řešil dalších 66 standardně podaných návrhů. Dnes se vyhodnocením zabývali brněnští radní, konečné slovo bude mít příští týden zastupitelstvo.

Czech Republic Travel Trade Day: Na 250 lidí z ČR i celého světa pracujících v cestovním ruchu se v dubnu sjede do Brna

Po Olomouci, Plzni nebo letošních Karlových Varech bude i Brno hostit Czech Republic Travel Trade Day, platformu pro obchodní jednání českých podnikatelů, regionů a dalších subjektů aktivních v oblasti cestovního ruchu s mezinárodními nákupčími. Akci organizuje CzechTourism společně s Centrálou cestovního ruchu Jižní Morava a městem Brnem, což dnes schválením memoranda potvrdili brněnští radní.

Výzkum, inovace a evropské znalosti. Brno podpořilo projekt EULiST

Projekt EULiST spojuje univerzity, obce, společnosti a další partnery se zvláštním zaměřením na změnu klimatu a sociální soudržnost. Vysoké učení technické v Brně patří mezi vysoké školy, které jsou do tohoto programu zapojené. Vedení města dnes podpořilo projekt pomocí dopisu a deklaruje tak zájem seznámit se s jeho průběhem a výsledky.