Náměstí Republiky čeká oživení. Jeho možné podoby ukáže urbanisticko-architektonická soutěž

  • 29. června 2022
Vzhledem k budování VMO Tomkovo náměstí a budoucímu rozvoji bývalé Motorárny Zetoru a Nové Zbrojovky lze očekávat, že se posílí význam náměstí Republiky. Proto, aby se prostor kvalitně rozvíjel, bude vypsána urbanisticko-architektonická soutěž na úpravy náměstí. Radní dnes souhlasili s jejími přípravami.

„Náměstí Republiky je krásným příkladem uzavřeného náměstí, které se nachází v městské části Brno-sever. S rozvojem velkého městského okruhu se dá očekávat, že se z Dukelské třídy stane městská třída, která nebude tak dopravně zatížená automobilovou dopravou. Ta bude odkloněna přes Tomkovo náměstí a Novou Dukelskou. Revitalizací tohoto kvalitního městského prostoru může vzniknout živé centrum nejen pro městskou část, v níž se nachází. Urbanisticko-architektonická soutěž bude mít za cíl najít nejkvalitnější řešení prostoru a také zpracovatele následné projektové dokumentace. Očekáváme, že samotná soutěž bude vypsána v prosinci letošního roku,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Náměstí je ceněné z hlediska jeho kvalitního urbanistického řešení. Je rozděleno do dvou částí, té první dominuje stavba kostela Nejsvětějšího srdce Páně, v druhé je prostor náměstí tvořen třířadou lipovou alejí. „Z důvodu špatného stavu kanalizace, která je uložena pod prostřední řadou lipové aleje, hrozí v případě její havárie poškození nebo zánik této prostřední řady stromů. Proto jsme záměr konzultovali a koordinovali s Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, které připravují rekonstrukci kanalizace a vodovodu v ulici Dukelské. Při té příležitosti bude možné provést přeložku jednotné kanalizace do vozovek lemujících náměstí a tím uvolnit plochu v prostoru aleje pro její plnohodnotné využití bez větších limitů. Výsledky soutěže o možné budoucí podobě náměstí budeme znát přibližně v dubnu roku 2023,“ upřesnil Petr Hladík, 1. náměstek primátorky

„Jedná se o jednu z prvních soutěží na podobu historického náměstí. Snahou bude najít takovou podobu úprav veřejných prostranství, které by měly být řešeny komplexně a citlivě ve vztahu k historickému kontextu lokality. Pro nalezení nejlepšího urbanisticko-architektonického řešení a zároveň zpracovatele všech stupňů projektové dokumentace jsme zvolili formát jednofázové otevřené projektové soutěže, kdy bude okruh účastníků soutěže neomezený. Soutěžní návrhy budou porotě předkládány anonymně, aby mohly být hodnoceny nestranně. Doplním, že rozsah dotčeného území je cca 1,3 ha,“ doplnil radní pro oblast územního plánování a rozvoje Filip Chvátal.

Přípravou soutěže byla pověřena Kancelář architekta města Brna. Náklady na organizaci soutěže a na odměny pro nejlepší návrhy jsou celkově vyčísleny na 1,5 milionu korun (s DPH).


 

Nejnovější tiskové zprávy