Přeskočit na obsah

Nájemci nebytových prostor spadajících do gesce odboru kultury MMB by se od města mohli dočkat prominutí sankcí za pozdní uhrazení smluvních plateb

10. března 2021

Brněnští radní se dnes zabývali sankcemi vyplývajícími z uzavřených nájemních smluv či z ustanovení obecně závazného právního předpisu, které hrozí nájemcům nebytových prostor v gesci Odboru kultury MMB za pozdní uhrazení příslušných plateb splatných v období leden–duben 2021. Vzhledem k opatřením proti pandemii koronaviru, která znemožnila nájemcům prostory využívat nebo jim jejich využití ztížila, doporučili radní Zastupitelstvu města Brna, aby jim sankce prominulo, pokud platby uhradí nejpozději do 31. července 2021.

Nejenom pro gastroprovozy a obchody, ale také pro kancelářské prostory a plochy pro umístění výdejních automatů a telekomunikačních zařízení byly využity nebytové prostory Domu umění města Brna, Muzea města Brna, divadel, Knihovny Jiřího Mahena nebo TIC BRNO. O jejich pronájmu uzavřel Odbor kultury MMB třicet tři platných smluv.

Opatření proti pandemii koronaviru způsobila, že nájemci nemohou pronajaté prostory využívat v souladu s uzavřenými smlouvami. Například gastroprovozy prošly hned několika etapami omezení: zcela zavřeno musely mít v obdobích 13. 3. – 11. 5. 2020, poté v období od 13. 10. do 3. 12. 2020 a od 18. 12. 2020 doposud. Mezitím se potýkaly např. s omezením počtu hostů a snížením kapacity provozu.

„Na zařízení tohoto typu, tedy restaurace, kavárny, bary, divadelní bufety, máme uzavřeno 11 smluv. U dalších sedmi smluv jsou účelem nájmu služby, jako je obchod s designem, čokoládou, provozování sauny, prodejních automatů v uzavřených prostorách, stánky s občerstvením a podobně, které jsou také buď úplně zavřené, nebo mají omezený provoz. Zbylé smlouvy se týkají pronájmu kancelářských prostor a bodů pro umístění telekomunikačních zařízení. I tady před nájemci mohou vyvstat značné problémy. Kancelářské prostory si například pronajímá firma zaměřující se na skupinovou práci s hendikepovanými, která musela omezit a nakonec zcela přerušit činnost. A protože je na základě činnosti financována z darů soukromníků, i tady zaznamenala výpadek příjmů. O příjmy přišli i další nájemci, kteří nemohli pořádat kulturní akce a aktivity,“ vysvětlil radní pro kulturu Marek Fišer.    

Za poslední čtvrtletí roku 2020 a první čtvrtletí roku 2021 bylo na Odbor kultury doručeno devět žádostí, které se týkaly slevy z nájmu, posunutí splatnosti nájmu, popřípadě obojího. V odůvodnění žadatelé uváděli, že kvůli dlouhotrvajícím vládním a ministerským omezením, která jim znemožňují v pronajatých prostorách podnikat, už nemají finanční rezervy k řádnému placení nájemného. Podle průzkumu mezi nájemci jsou omezení a výpadky příjmů příčinou toho, že se o nějakou formu úlevy chystají zažádat i další subjekty.

„Z výše uvedených důvodů a ve snaze o rovný přístup ke všem dotčeným proto navrhujeme, aby nájemcům nebytových prostor v gesci Odboru kultury MMB byly prominuty sankce za pozdní uhrazení příslušných plateb splatných v období leden–duben 2021 vyplývající z uzavřených nájemních smluv či z ustanovení obecně závazného právního předpisu, pokud platby uhradí nejpozději do 31. července 2021. Odpuštěné sankce tak podle výše nájemného mohou dosáhnout několika set, ale třeba i více než 60 tisíc korun. Účelem tohoto opatření je poskytnout nájemcům čas, aby se vyrovnali s opatřeními proti pandemii koronaviru SARS-CoV-2 a mohli čerpat státní podporu na nájemné, která by jim ho v termínu do 31. července 2021 umožnila uhradit,“ dodal Marek Fišer.

Tiskové středisko
Magistrát města Brna
tel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz


Nejnovější tiskové zprávy

Úspěšní cizinci působící v Brně se stali ambasadory města. Dnes na Nové radnici prezentovali své zkušenosti

Je jich 13. Pocházejí z 11 zemí. Společné mají to, že se usadili v Brně, podnikají, působí ve výzkumu a managementu a dokáží prezentovat příležitosti pro spolupráci s brněnskými firmami a institucemi v regionech svého původu. Brněnští ambasadoři. Jejich vybraní zástupci dnes navštívili Novou radnici.

Rekonstrukce kluboven pod Bílou horou proběhla díky participativnímu rozpočtu Dáme na vás

V úterý 29. 11. byly v Židenicích slavnostně otevřeny Mládežnické klubovny pod Bílou horou. Prostory byly zrekonstruovány díky participativnímu rozpočtu Dáme na Vás. Areál s multifunkčním hřištěm využívá o víkendu i široká veřejnost, kdy zejména rodiče s dětmi oceňují, že je zde k dispozici také sociální zařízení a pitná voda. Mnohé rodiny navíc areál navštěvují po generace, protože první klubovna zde vznikla již téměř před 50 lety a někteří její tehdejší uživatelé sem dodnes rádi zavítají.

Radní projednali návrh rozpočtu města Brna na rok 2023. Příjmy oproti letošku vzrostou o dvě miliardy, skoro 30 % výdajů půjde na investice

Brněnští radní na dnešním jednání projednali návrh rozpočtu statutárního města Brna na rok 2023. Podle tohoto návrhu budou Brno a jeho městské části v příštím roce hospodařit s 19,5 miliardami korun, oproti letošku tedy navýšenému asi o půl miliardy.

Brněnský lužánecký tenisový klub získal od města souhlas k rekonstrukci

Brněnský lužánecký tenisový klub plánuje rekonstrukci a modernizaci tenisového areálu. Minulý týden zastupitelstvo odsouhlasilo poskytnutí dotace v maximální výši 11 744 000 korun. Nyní radní učinili další krok a souhlasili s rekonstrukcí tenisového areálu, který stojí zčásti na pozemcích města Brna.