Přeskočit na obsah

Nábřeží brněnských řek a vnitrobloky mohou ožít. Díky dotacím města

17. března 2021
Magistrát města Brna v minulém roce vypsal dotační tituly na podporu aktivit, které vedou k oživení zelených ploch. Prvním je program na oživení nábřeží brněnských řek, druhý se týká podpory zvelebování vnitrobloků. Radní dnes doporučili zastupitelům, aby schválili poskytnutí dotací, a to ve výši necelých 4 milionů korun.

„Rádi bychom pomocí dvou dotačních titulů podpořili aktivní Brňany, kterým záleží na jejich okolí a mají kladný vztah k přírodě. První program se zaměřuje na nábřeží brněnských řek, která jsou mnohdy opomíjená. Organizátoři a další z řad žadatelů připravili různorodé projekty, kterými lákají veřejnost k vodě a rozvíjejí tak její vztah k přírodě. V druhém programu cílíme na oživení vnitrobloků, chceme pomoci jejich vlastníkům a správcům při jejich kultivaci a ozelenění. Zájem o oba programy byl tak velký, že jsme z původně zamýšlených 3 milionů vyčlenili na dotace o 984 tisíc korun více, tedy téměř 4 miliony,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Dotační program na oživení nábřeží funguje od roku 2017. Vyčleněno pro něj bylo 250 tisíc korun. „Celkem jsme obdrželi 10 řádně vyplněných žádostí, které chceme podpořit částkou 260 tisíc korun. Je to o 10 tisíc více, než bylo plánováno. Samotné projekty jsou různorodé. Najdeme mezi nimi festival u nábřeží Svitavy, vyznačení turistických tras podél Ponávky, zajištění nízkoprahového klubu u řeky, podporu botanického kroužku nebo divadelních představení odehrávajících se u vody,“ přiblížil 1. náměstek primátorky Petr Hladík.

Maximální výše dotace na jeden projekt je zde 50 tisíc korun.

V druhém programu věnovaném podpoře kultivace a ozelenění vnitrobloků město zaznamenalo velký zájem žadatelů o dotace. „Mám radost z pozornosti, jakou program Vnitroblok vyvolal. Žadatelé předložili kvalitní projekty, které jsme se rozhodli podpořit v mnohem vyšší míře, než se očekávalo. Namísto 2,75 milionu navrhujeme rozdělit 3 722 050 korun, a to mezi 21 projektů,“ dodal Petr Hladík.

Vnitrobloky, u kterých je navržená dotace: Areál FN u sv. Anny; Botanická 17; Dobrovského 7; Dobrovského 11; Dobrovského 13; Helfertova 7b; Hvozdecká 23; Joštova 7; Körnerova 2; Körnerova 9; Körnerova 11; Lesnická 62; Merhautova 89; Merhautova 164; Merhautova 194,196,198; Nerudova 6; Řípská 1535; Slovákova 4; Trýbova 8; Veletržní 2; Zvěřinova 3.  

Maximální výše dotace na jeden projekt činí 250 tisíc Kč a až 10 tisíc Kč na projektovou dokumentaci. Podmínkou pro udělení dotace je finanční spoluúčast žadatele nejméně 10 % z nákladů.

O výše uvedených dotacích budou rozhodovat zastupitelé na svém březnovém zasedání.

Bc. Filip Poňuchálek
Tiskový mluvčí
mobil: +420 773 785 318
e-mail: ponuchalek.filip@brno.cz 


Nejnovější tiskové zprávy

Kundera má místo na čestném pohřebišti jisté, rozhodli dnes radní. Jeho odkaz město podpoří i finančně

Ode dneška je oficiálně dáno, čí jméno se objeví na náhrobku na posledním volném místě v čestném kruhu na Ústředním hřbitově. Radní schválili, aby sem byly uloženy ostatky brněnského rodáka Milana Kundery. Zároveň doporučili zastupitelům schválit dotaci na především kulturní a vzdělávací aktivity Knihovny Milana Kundery.

Desítka projektů Brněnské metropolitní oblasti zaměřených na cestovní ruch a revitalizaci veřejného prostoru získala podporu

Do rozvoje Brněnské metropolitní oblasti bude investováno dalších 303 milionů korun prostřednictvím nástroje integrovaných územních investic. Řídicí výbor složený z představitelů města, Jihomoravského kraje a zapojených obcí schválil desítku nových projektů, které se zaměřují na oblast cestovního ruchu a revitalizaci veřejného prostoru. Nositelé těchto projektů nyní mohou podat žádost o dotaci.

Startuje kampaň „Brno hrdým partnerem sociálních neziskovek“ – Pečujeme o vás společně

Kampaň „Brno hrdým partnerem sociálních neziskovek“ odstartuje křtem galerijní tramvaje už 3. října. Neděje se to jen tak – akce je součástí 15. Týdne sociálních služeb v ČR. Celá kampaň bude informovat o všech oblastech, kterým se sociální neziskovky v Brně věnují. Součástí bude i prezentace jednotlivých organizací.

Zhotovitel úprav Sálu Břetislava Bakaly je vybrán, práce na nové scéně Divadla Bolka Polívky potrvají 16 týdnů

Stavební úpravy a instalaci divadelních technologií v Sále Břetislava Bakaly, kde má od jara hrát Divadlo Bolka Polívky, provede firma GRADOIR, a to za cenu 9 806 902 korun bez DPH. Rozhodli o tom dnes brněnští radní.