Přeskočit na obsah

Na projektu na téma epidemiologického ohrožení bude spolupracovat i město

14. října 2020

Město Brno vyjadřuje zájem o spolupráci s Masarykovou univerzitou na projektu „Optimalizace reakcí na epidemiologické ohrožení Brna“, a to v rámci výzvy Technologické agentury České republiky 5. veřejné soutěže programu ÉTA. Žadatelem projektu je Masarykova univerzita, město se do něj zapojí pouze jako tzv. aplikační garant.

„Projekt ‚Optimalizace reakcí na epidemiologické ohrožení Brna‘ si klade za cíl analyzovat dopady epidemií způsobených reprezentativními patogeny a také vyhodnotit efektivitu ochranných a preventivních opatření aplikovatelných v rámci společenské, politické a ekonomické situace v České republice se specifickým zaměřením na město Brno,“ přiblížil náměstek primátorky Tomáš Koláčný.

V první fázi projektu budou vydefinovány podle standardů Světové zdravotnické organizace reprezentativní patogeny a popsány parametry jejich šíření v populaci i dopad na zdraví obyvatel. Paralelně bude vytvořen model populace Brna popisující aspekty chování lidí, které jsou relevantní pro šíření infekčních onemocnění. S využitím počítačových simulací bude studováno šíření patogenů v populaci a efekty preventivních a ochranných opatření. Ochota společnosti dodržovat navržená opatření bude vyhodnocena sociologickým šetřením.

„Žadatelem projektu bude Masarykova univerzita, město bude v roli tzv. aplikačního garanta. Mezioborový řešitelský tým sdruží odborníky z CEITEC MU a Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Spolupráce bude probíhat na průniku znalostí v oblasti biologických věd,“ popsal fungování Tomáš Koláčný.  

Garantem biologické části projektu je Pavel Plevka, Ph.D., který je úspěšným řešitelem nejprestižnějšího individuálního grantu Evropské komise – ERC zaměřeného právě na virologii. Dr. Plevka velmi často v současné době poskytuje stanoviska a vyjádření k různým aspektům covidové pandemie v celonárodních médiích a je považován za významného odborníka na virologii na mezinárodní úrovni.

Bezpečnostní složku týmu reprezentuje prof. Miroslav Mareš, jeden z nejrespektovanějších českých akademiků v oblasti vnitřní bezpečnosti i politologie. Expertem na behaviorální analýzu v projektu je doc. Roman Chytilek, jeden z průkopníků experimentálních metod v sociálních vědách v ČR.

„Hlavním výstupem projektu bude souhrnná výzkumná zpráva obsahující realistické a zároveň optimální scénáře, jak reagovat na epidemie způsobené různými patogeny, která bude poskytnuta městu Brnu.  Výstupy analýz mohou být využity při vzniku, revizi či validaci klíčových dokumentů města Brna zabývajících se bezpečností a ochranou obyvatelstva v Brně s cílem předcházet či minimalizovat dopady možných pandemií s ohledem na konkrétní specifika různých patogenů. Souhrnná výzkumná zpráva bude jedním z podkladů pro možnou novelizaci systému ochrany a obrany před pandemiemi na území města Brna,“ uvedla primátorka Markéta Vaňková.

Náklady statutárního města Brna na daný projekt jsou nulové. O projekt se u Technologické agentury České republiky bude žádat během tohoto týdne, o jeho realizaci se rozhodne na začátku roku 2021.

Mgr. Kateřina Gardoňová
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 466
mobil: +420 602 595 170
e-mail: tis@brno.czNejnovější tiskové zprávy

Participativní rozpočet zná letošní vítězné projekty

Občané Brna rozhodli o vítězných projektech participativního rozpočtu Dáme na vás. Hlasování skončilo 30. listopadu. Letošního ročníku se zúčastnilo 13 123 hlasujících, kteří vybrali následující projekty.

Brno pokračuje v opravě sběrných středisek odpadů

Město stále opravuje sběrná střediska odpadů. V příštím roce se bude pokračovat v pracích na čtyřech z nich. Radní dnes schválili dodatek smlouvy se společností SAKO Brno na tyto akce.

První vlak přijede z Vídně do Brna 11. prosince hodinu před půlnocí. Na letiště Schwechat pak vyrazí na pravidelné lince hned druhý den ráno

Smlouvu na zajištění přímého železničního spojení Brna a mezinárodního letiště Vídeň – Schwechat dnes schválili brněnští radní. První vlak v závazku takzvané veřejné služby vyrazí z Vídně v neděli 11. prosince ve 21.15 hodin. Z Brna pak pojede poprvé opačným směrem hned druhý den ve 3.48 hodin. Na provoz pravidelné linky zajišťující dopravní obslužnost bude město poskytovat dopravci, společnosti RegioJet, a. s., kompenzace.

Mimosoudní narovnání uzavře spor kvůli přednádražnímu prostoru

Dohodu o narovnání mezi městem a společností KVINT dnes schválili brněnští radní. Spor ohledně bezdůvodného obohacení se tak vyřeší mimosoudně a v oblasti bude možné provést rekultivaci území v rámci výstavby polyfunkčního komplexu Dornych.