Přeskočit na obsah

Na projektu na téma epidemiologického ohrožení bude spolupracovat i město

14. října 2020
Město Brno vyjadřuje zájem o spolupráci s Masarykovou univerzitou na projektu „Optimalizace reakcí na epidemiologické ohrožení Brna“, a to v rámci výzvy Technologické agentury České republiky 5. veřejné soutěže programu ÉTA. Žadatelem projektu je Masarykova univerzita, město se do něj zapojí pouze jako tzv. aplikační garant.

„Projekt ‚Optimalizace reakcí na epidemiologické ohrožení Brna‘ si klade za cíl analyzovat dopady epidemií způsobených reprezentativními patogeny a také vyhodnotit efektivitu ochranných a preventivních opatření aplikovatelných v rámci společenské, politické a ekonomické situace v České republice se specifickým zaměřením na město Brno,“ přiblížil náměstek primátorky Tomáš Koláčný.

V první fázi projektu budou vydefinovány podle standardů Světové zdravotnické organizace reprezentativní patogeny a popsány parametry jejich šíření v populaci i dopad na zdraví obyvatel. Paralelně bude vytvořen model populace Brna popisující aspekty chování lidí, které jsou relevantní pro šíření infekčních onemocnění. S využitím počítačových simulací bude studováno šíření patogenů v populaci a efekty preventivních a ochranných opatření. Ochota společnosti dodržovat navržená opatření bude vyhodnocena sociologickým šetřením.

„Žadatelem projektu bude Masarykova univerzita, město bude v roli tzv. aplikačního garanta. Mezioborový řešitelský tým sdruží odborníky z CEITEC MU a Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Spolupráce bude probíhat na průniku znalostí v oblasti biologických věd,“ popsal fungování Tomáš Koláčný.  

Garantem biologické části projektu je Pavel Plevka, Ph.D., který je úspěšným řešitelem nejprestižnějšího individuálního grantu Evropské komise – ERC zaměřeného právě na virologii. Dr. Plevka velmi často v současné době poskytuje stanoviska a vyjádření k různým aspektům covidové pandemie v celonárodních médiích a je považován za významného odborníka na virologii na mezinárodní úrovni.

Bezpečnostní složku týmu reprezentuje prof. Miroslav Mareš, jeden z nejrespektovanějších českých akademiků v oblasti vnitřní bezpečnosti i politologie. Expertem na behaviorální analýzu v projektu je doc. Roman Chytilek, jeden z průkopníků experimentálních metod v sociálních vědách v ČR.

„Hlavním výstupem projektu bude souhrnná výzkumná zpráva obsahující realistické a zároveň optimální scénáře, jak reagovat na epidemie způsobené různými patogeny, která bude poskytnuta městu Brnu.  Výstupy analýz mohou být využity při vzniku, revizi či validaci klíčových dokumentů města Brna zabývajících se bezpečností a ochranou obyvatelstva v Brně s cílem předcházet či minimalizovat dopady možných pandemií s ohledem na konkrétní specifika různých patogenů. Souhrnná výzkumná zpráva bude jedním z podkladů pro možnou novelizaci systému ochrany a obrany před pandemiemi na území města Brna,“ uvedla primátorka Markéta Vaňková.

Náklady statutárního města Brna na daný projekt jsou nulové. O projekt se u Technologické agentury České republiky bude žádat během tohoto týdne, o jeho realizaci se rozhodne na začátku roku 2021.

Mgr. Kateřina Gardoňová
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 466
mobil: +420 602 595 170
e-mail: tis@brno.czNejnovější tiskové zprávy

Cestovní ruch proberou koncem dubna v Brně odborníci z celého světa. Uskuteční se Czechia Travel Trade Day

Do konce března se mohou tuzemští podnikatelé v cestovním ruchu a organizace destinačního managementu přihlásit na Czechia Travel Trade Day. Jedna z největších tuzemských akcí na podporu incomingu se uskuteční 24. a 25. dubna v Brně pod záštitou a za účasti ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše. 

Brno podporuje inovátory i výzkumníky z jihu Moravy. Ti mohou získat granty – startuje další výzva programu Prototypuj a ověřuj

Lokátory pro freeridery, vylepšení zubního implantátu a inovativní polymer – to jsou příklady projektů, které v loňském roce získaly podporu z programu Prototypuj a ověřuj. Město Brno prostřednictvím inovační agentury JIC nyní otevírá novou výzvu. Od 27.  března do 5. května do něj mohou inovátoři z jižní Moravy hlásit své projekty a získat až 800 tisíc korun.

V Pisárkách se naplno rozjely práce na stavbě vratné smyčky. První tramvaje po ní do vozovny vjedou příští rok v létě

Dopravní podnik města Brna začal s třetí etapou modernizace vozovny v Pisárkách. Během následujících 17 měsíců zde dělníci vybudují vratnou smyčku. Ta umožní otáčení tramvají a zároveň snadnější odbavení návštěvníků budoucí multifunkční haly, která má vyrůst v západní části brněnského výstaviště.  

Bytový fond se rozrostl o dvanáct sociálních a bezbariérových bytů

Namísto původních pěti bytových jednotek na Křenové 47, které byly v nevyhovujícím až havarijním stavu, se jich díky dvaceti měsícům prací ve stejném bytovém domě, zrenovovaném a obohaceném o nástavbu, nyní nachází dvanáct. Sloužit budou pro osoby se sníženou pohyblivostí nebo s nízkými příjmy.