Přeskočit na obsah

Na mládežnický sport půjde bezmála 106 milionů korun. 172 spolků podalo 193 žádostí

08. června 2022

V rámci programu na podporu mládežnického sportu pro období 2022/2023 bude 172 žádajícím spolkům rozděleno 105 889 000 korun. Radní dnes doporučili Zastupitelstvu města Brna schválit poskytnutí neinvestičních dotací těmto subjektům.

„Cílem podpory v oblasti mládežnického sportu je vytvoření kvalitních podmínek pro sportování dětí a mládeže na území města Brna v různých sportovních odvětvích na všech výkonnostních úrovních. Dále si klademe za cíl vytvořit u dětí a mládeže návyk aktivního trávení volného času a začlenění zdravého životního stylu do běžného života. Jsem ráda, že bylo možné poskytnout finance prakticky každému, kdo o to měl zájem a splnil nepříliš složitá pravidla dotačního programu. Díky tomu by se z rozpočtovaných 110 000 000 korun mělo rozdělit 105 889 000 korun,“ sdělila primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Brněnské sportovní kluby si podaly žádosti o dotace týkající se podpory mládežnického sportu na základě veřejné výzvy. „Na ni zareagovalo 172 žadatelů, kteří podali 193 žádostí, z toho 72 v kolektivních sportech a 121 v individuálních sportech. Při rozdělení finanční částky určené pro dotace pro kolektivní a individuální sporty se vycházelo z poměru výše celkových požadavků kolektivních a individuálních sportů. Na individuální sporty tak půjde celkem 32 658 000 korun, na kolektivní pak 73 231 000 korun. Z alokované částky nebude vyčerpáno pouze 4 111 000 korun. Tato rezerva bude použita pro 2. kolo podpory významných sportovních akcí konaných na území města Brna, a to i z toho důvodu, že se bude jednat také o soutěže pro mládež,“ informoval 1. náměstek primátorky Petr Hladík.

„Žádost na mládežnický sport si mohly organizace podat v případě, že měly u individuálních sportů zaregistrováno minimálně 10 mládežnických členů účastnících se dlouhodobých nebo svazových soutěží vypisovaných jednotlivými sportovními svazy, v případě kolektivních sportů byla povinnost mít zaregistrováno alespoň jedno družstvo účastnící se dlouhodobých nebo svazových soutěží vypisovaných jednotlivými sportovními svazy. Přidělené finanční prostředky je možné využít pro činnost všech mládežnických členů žadatele, tedy například také pro přípravky, které se neúčastní soutěží,“ vysvětlil radní pro oblast školství a sportu Jaroslav Suchý.

Top 15 sportovních mládežnických odvětví podle výše dotace v Kč:
1) fotbal – 21 144 000
2) lední hokej – 18 366 000
3) basketbal – 9 551 000
4) florbal – 7 064 000
5) volejbal – 5 715 000
6) plavecké sporty – 5 393 000
7) baseball – 4 437 000
8) atletika – 4 147 000
9) házená – 3 454 000
10) krasobruslení (jednotlivci, synchronizované bruslení) – 2 550 000
11) tenis – 2 268 000
12) gymnastika (moderní) – 1 762 000
13) lyžování – 1 326 000
14) taneční sport – 1 688 000
15) rugby – 1 545 000


Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy

Multifunkční halu má provozovat ARENA BRNO. Klíčové je nyní schválení veřejné podpory Evropskou komisí, koncesionář se může hledat později

Multifunkční halu u brněnského výstaviště bude provozovat městská společnost ARENA BRNO. Do koncesního řízení nepřišla žádná nabídka, musí tak být zrušeno a nové zatím vypsáno nebude. Rozhodla o tom dnes Rada města Brna.

Na magistrát dorazilo přes 500 žádostí o změnu stávajícího územního plánu

V rámci sběru požadavků na změny stávajícího územního plánu ve zjednodušeném režimu, který probíhal od 25. října do 16. listopadu, přišlo 459 podnětů. Nadto Odbor územního plánování a rozvoje řešil dalších 66 standardně podaných návrhů. Dnes se vyhodnocením zabývali brněnští radní, konečné slovo bude mít příští týden zastupitelstvo.

Czech Republic Travel Trade Day: Na 250 lidí z ČR i celého světa pracujících v cestovním ruchu se v dubnu sjede do Brna

Po Olomouci, Plzni nebo letošních Karlových Varech bude i Brno hostit Czech Republic Travel Trade Day, platformu pro obchodní jednání českých podnikatelů, regionů a dalších subjektů aktivních v oblasti cestovního ruchu s mezinárodními nákupčími. Akci organizuje CzechTourism společně s Centrálou cestovního ruchu Jižní Morava a městem Brnem, což dnes schválením memoranda potvrdili brněnští radní.

Výzkum, inovace a evropské znalosti. Brno podpořilo projekt EULiST

Projekt EULiST spojuje univerzity, obce, společnosti a další partnery se zvláštním zaměřením na změnu klimatu a sociální soudržnost. Vysoké učení technické v Brně patří mezi vysoké školy, které jsou do tohoto programu zapojené. Vedení města dnes podpořilo projekt pomocí dopisu a deklaruje tak zájem seznámit se s jeho průběhem a výsledky.