Mýty o ubytování migrantů ve městě Brně

  • 13. dubna 2017
  • 1 minuta čtení
(taz, fpo) V médiích a na sociálních sítích se v posledních dnech objevily zavádějící informace o tom, že se mohou prostory brněnských veletrhů stát dočasným ubytováním pro migranty.

K tomuto tématu se v obecné rovině vyjádřil ředitel Veletrhů Brno Jiří Kuliš v rozhovoru v roce 2015. Vytržením tohoto výroku z kontextu dochází k matoucím domněnkám a chybnému přesvědčení o tom, že se veletrhy chystají na příchod migrantů.

Jiří Kuliš obecně popisoval potenciál výstaviště jako prostoru, který by mohl být využit k nouzovému shromáždění či ubytování osob v případě nečekaných událostí typu přírodních katastrof či situací vyžadujících evakuaci většího množství lidí do náhradních prostor. Jako příklad byly uvedeny veletržní areály v Mnichově a Düsseldorfu.

V současné době však areál brněnského výstaviště k těmto účelům neslouží a ani se neplánuje jejich zahrnutí do podobných krizových plánů.

Dočtete se v Metropolitanu

Nenechte si ujít