Přeskočit na obsah

„Muzejka“ stále nefunguje, nájemce přestal platit. Město mu vypovědělo smlouvu, prostory chce využít

26. října 2020
Znovu oživit prostory legendární Muzejky, přivést lidi do památkově chráněné Berglovy vily, nabídnout jim další místo, kam mohou zajít na večeři nebo na kávu – takové byly plány minulého vedení Brna, když před 4,5 roky uzavíralo smlouvu o nájmu. Tento cíl ale nevyšel; město eviduje dluhy na nájemném a platbách za energie v řádech stovek tisíc korun, navázat uspokojivou komunikaci, která by přinesla výsledky, se nedaří. Proto Brno nyní přistoupilo ke kroku, který mu smlouva umožňuje, a nájemní vztah vypovědělo. Výpovědní lhůta jsou tři měsíce.

 „Provozovateli minimálně od konce loňského roku nic nebránilo začít prostory využívat k účelu, který je ve smlouvě stanovený, bohužel dosud se tak nestalo. Nájemce navíc přestal hradit nájemné a jeho dluh vůči městu narůstá, což je dlouhodobě nepřijatelné,“ shrnul situaci náměstek pro oblast správy majetku Jiří Oliva.

Radní na své schůzi v minulých dnech odmítli návrh dohody o narovnání, kterou připravila společnost GATTAMELATA jako nájemce. „Tento návrh byl z několika důvodů pro město naprosto nepřijatelný. Stanovoval městu například závazek uzavřít s nájemcem smlouvy o pronájmu dalších prostor v objektu nebo měnil dobu nájmu z dosavadní ‚neurčité‘ na 25 let,“ popsal dále Jiří Oliva a dodal, že město předložilo svůj vstřícný návrh dohody o narovnání, který ale odmítla GATTAMELATA.

Město pronajalo společnosti GATTAMELATA, a. s., prostory bývalé restaurace, bývalého bufetu a také prostory sloužící jako zázemí restaurace, sklady nebo pozemek ve dvorním traktu určený k parkování. Nájem jednotlivých prostor je rozdělený do tří smluv. Všechny byly uzavřeny na dobu neurčitou. Prostory byly předány v květnu 2016.

Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy

Vedení města Brna prověřilo sdělení provázející spor o volbu člena Výboru pro národnostní menšiny

Vedení města Brna se zabývalo volbou člena Výboru pro národnostní menšiny, která proběhla na květnovém Zastupitelstvu města Brna a stala se předmětem diskuse na jeho zasedání 5. září 2023.

Vteřiny zachraňují životy, připomene nová kampaň města a hasičů

Když čekáte na příjezd hasičů, může se každá vteřina zdát nekonečná. Vteřiny také mohou rozhodovat o životě a smrti, o zdraví či jeho poškození, o záchraně či ztrátě majetku. Právě tyto cenné okamžiky ztrácejí hasiči, když míří k zásahu a cestu jim blokují nesprávně zaparkovaná vozidla. Jak může každý z nás jednoduše pomoci vozům integrovaného záchranného systému dostat se včas na místo určení, pomáhá přiblížit nová kampaň Vteřiny pro život. Město ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Jihomoravského kraje ji spouští dnes.

Mezi městem a Zbrojovkou panuje shoda: Nový fotbalový stadion by měl vyrůst na místě dnešního velodromu

Nejvýhodnější lokalitou pro výstavbu nového fotbalového stadionu je brněnské výstaviště, konkrétně místo, kde dnes stojí velodrom. Shodli se na tom představitelé města a Zbrojovky Brno, a to i na základě prověření plošného umístění sportovišť ve vybraných lokalitách, které zpracovala Kancelář architekta města Brna. Se změnou působiště souhlasí i cyklistické oddíly, pro které by se stavěl nový cyklistický ovál, a to se snahou jej zkombinovat i s atletickou halou.

Brno podpoří střediska volného času

Brněnští radní dnes souhlasili s poskytnutím 1 330 000 korun na úhradu provozních nákladů středisek volného času. Vše musí ještě schválit říjnové zastupitelstvo.