MUNISS 2023: Osmnáct studentů z osmi fakult navrhne nová řešení pro Technologický park - Tiskový servis

MUNISS 2023: Osmnáct studentů z osmi fakult navrhne nová řešení pro Technologický park

  • 12. prosince 2022
  • 3 minuty čtení

Přes sedmdesát brněnských studentů a studentek se přihlásilo do letošního ročníku meziuniverzitní soutěže MUNISS, která byla v pátek 9. 12. slavnostně zahájena. Do tří soutěžních týmů se dostalo osmnáct z nich. Jejich úkolem bude zamyslet se nad využíváním chytrých technologií v Technologickém parku Brno a navrhnout konkrétní řešení, jak správu parku v tomto ohledu vylepšit.

Řešit výzvy města nikoli postaru, ale „pomladu“, očima generace Z – to je základní myšlenka meziuniverzitní studentské soutěže MUNISS. Letos o zapojení projevilo zájem 73 studentů a studentek ze tří brněnských univerzit – Masarykovy, Mendelovy a Vysokého učení technického. Místo v týmech ale bylo pouze pro 18 z nich. Vybral je organizační tým na základě studijních oborů vhodných pro zadané téma a zaslaných motivačních dopisů. „Výsledkem jsou tři šestičlenné týmy, v nichž se objevují studenti bakalářských i magisterských programů různých oborů vyučovaných na celkem osmi fakultách všech tří zmíněných univerzit,“ uvedla uvolněná zastupitelka města Brna Anna Putnová, která má na starosti oblast spolupráce s výzkumnými organizacemi. Co se týče oborů, vedle architektury (včetně krajinářské) nebo regionálního rozvoje se objevují třeba sociologie, environmentální studia, informační studia a knihovnictví nebo experimentální biologie.

 „Velice si vážím toho, že se studenti a studentky rozhodli věnovat svůj už tak jistě velmi omezený volný čas na pomoc s rozvojem Brna – místa, kde tráví svá studia, a doufejme i místa, kde nastartují svůj profesní a rodinný život. Právě meziuniverzitní studentskou soutěž MUNISS považujeme za jednu z hlavních aktivit města Brna pro spolupráci se studenty místních vysokých škol. Nápady mladých lidí, které vzešly z minulých ročníků MUNISS, byly mnohdy neobvyklé a odvážné, to je ale přesně cesta, kterou chceme při správě města jít. Nebát se vybrat si odlišné řešení, ale věřit tomu, že jdeme správným směrem. Velmi se tedy těším na soutěžní návrhy i na to, až společně budeme hledat cestu k realizaci těch nejlepších,“ doplnila Anna Putnová.

Slavnostní zahájení MUNISS, které se uskutečnilo v pátek 9. prosince 2022, předcházela o den dříve seznamovací akce s kurzy soft skills a teambuildingovými aktivitami, aby se účastníci sehráli. Ze skupiny lidí, kteří se vzájemně neznají a do týmu byli nominováni s ohledem na svoje studijní zaměření, tak na konci dne byly stmelené soutěžní týmy s daným názvem a lídrem.

V následujících měsících čeká studenty práce na návrzích nových řešení pro Technologický park Brno, která se týkají využití chytrých technologií a chytrých přístupů ke správě areálu. Na podnícení jejich inspirace pořádá organizační tým ideový workshop (jedná se zpravidla o přednášky odborníků z praxe, které se vztahují k tématu) a zahraniční exkurzi (destinace bude upřesněna, v minulých letech se jelo do Vídně nebo do Berlína). K intenzivní práci slouží pracovní workshop (na něm je k dispozici hlavní lektor a případně další zapojené osoby). V dubnu už týmy prezentují svoje výstupy nanečisto, o měsíc později před odbornou hodnoticí komisí a 26. května budou slavnostně vyhlášeni vítězové.

Více informací je dostupných na http://www.muniss.cz/.

Další články z rubriky