Studenti se v 12. ročníku soutěže MUNISS zaměří na Technologický park

  • 16. listopadu 2022
Brněnský Technologický park se promění na městskou laboratoř v meziuniverzitní soutěži MUNISS 2023. Nápady a nová řešení studentů, kteří se do soutěže zapojí, budou za podpory města i samotné městské společnosti Technologický park Brno otestovány v reálném prostředí. Přihlašování je pro studenty otevřeno do 25. listopadu.

Jak technologie ovlivňují fungování areálu Technologického parku Brno (TPB)? Jak využít znalosti místních firem, univerzit a vědecko-výzkumných center pro zlepšení fungování areálu? V jakých oblastech by využití chytrých přístupů a technologií mohlo hrát roli? To jsou základní otázky, na které budou hledat odpovědi studenti brněnských vysokých škol.

„Letošní téma dovoluje studentům měnit část města, která může pro řadu lidí vypadat okrajově, ale která právě pro studenty má velký význam – leží v blízkosti několika fakult a kolejí VUT v Brně, Jihomoravského inovačního centra nebo také výzkumného centra CEITEC VUT. Díky skvělé spolupráci s jednou z městských společností, Technologickým parkem Brno, se navíc daří do praxe uvádět koncept tzv. městské laboratoře, tedy prostoru pro rozvoj inovací, technologií a nových postupů. Cílem několikaměsíční práce studentů bude navrhnout konkrétní inovativní a chytrá řešení, která budeme moci reálně otestovat a v případě úspěchu i realizovat,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Studentské týmy se zamyslí nad identifikací a využíváním chytrých technologií a chytrých přístupů ke správě areálu a plnění cílů TPB v této oblasti. Vyberou si jeden či více tematických okruhů, které dále detailněji rozpracují:

·         cirkulární ekonomika (odpadové hospodářství, využívání dešťové/šedé vody, tvorba komunit…),

·         efektivní využívání energie v areálu (nové zdroje energie, úspory),

·         kvalita prostředí ve společných prostorách budov (osvětlení, kvalita vzduchu…),

·         kvalita prostředí v exteriérech (veřejné osvětlení, zeleň, mobiliář…).

 

Návrhy budou sloužit vedení a managementu parku pro jejich další kroky s cílem zlepšit fungování areálu, zejména co se týče kvality stráveného času v areálu pro zaměstnance místních firem, ale také pro studenty blízkých univerzit nebo obecněji obyvatele města.

„Klademe velký důraz na pracovní prostředí, jelikož to je místo, kde žijeme téměř třetinu našeho produktivního věku. Je pro nás nesmírně důležité, aby lidé, kteří se v parku pohybují a pracují, měli nejvyšší možný komfort nejen pro svou práci,“ říká marketingová ředitelka TPB Jitka Sládková. „Společnosti sídlící v parku jsou špičky ve svém oboru. Totéž očekávají od svého pracovního prostředí. Snažíme se zavádět inovace, ať už v oblasti environmentu, péče o budovy, nebo kvality pracovního prostředí. Pracujeme s dešťovou vodou, máme včelíny, testujeme různé senzory, naše střechy jsou buď zelené, nebo budou sloužit jako fotovoltaické elektrárny, řešíme kvalitu zeleně, hlídáme si uhlíkovou stopu, vnímáme důležitost biodynamického osvětlení,“ dodala.

Do soutěže se studenti jakýchkoli oborů z Masarykovy univerzity, Vysokého učení technického v Brně a Mendelovy univerzity přihlašují jako jednotlivci, a to na webu www.muniss.cz. Organizátoři posléze ze studentů vytvoří 3 multioborové týmy o 5–7 členech. Mezi soutěžní týmy město na základě výsledků jejich práce rozdělí 150 tisíc korun.

„Těžko bychom hledali projekt s větší synergií, než je právě MUNISS. Spolupráce vysokých škol a města Brna ukazuje, jak je možné měnit zažité způsoby vzdělávání, podporovat inovace v regionu a letos díky zaměření na chytré technologie navíc akcentovat aktuální výzvy a reagovat na ně. Když nápad na studentskou soutěž před 11 lety na půdě Masarykovy univerzity pod vedením kolegy Jana Žáka vznikal, netušili jsme, jak velký bude mít nakonec pozitivní dopad,” uvedla proděkanka pro vnější vztahy a spolupráci s partnery Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity Sylva Žáková Talpová.

K navrhování nových impulzů pro rozvoj města vybízí Magistrát města Brna studenty formou soutěže MUNISS už od roku 2011. Za jedenáct let se do soutěže zapojilo přes 800 studentů, vytvořili více než 120 týmů a desítky prací na témata, která každoročně připravují odborníci z MMB. Se soutěží úzce souvisí také program MUNISS+, ve kterém absolventi předchozích ročníků soutěže pokračují ve spolupráci s městem a rozpracovávají další konkrétní témata.

„Právě v soutěži MUNISS má základ například e-shop městských služeb Brno iD, který dnes využívají desítky tisíc Brňanů například pro nákup elektronické šalinkarty, placení odpadů, správu účtu v Knihovně Jiřího Mahena a podobně. Tvůrci Brno iD využili podklady z tehdejšího tématu brněnská karta, které zahrnovaly první ucelené návrhy, jak by takový e-shop měl vypadat, co by měl obsahovat nebo jak funguje či nefunguje v jiných městech,“ připomněla uvolněná zastupitelka pro spolupráci s výzkumnými organizacemi Anna Putnová.

Studenti také v minulosti zpracovali revitalizace tří brownfieldů – bývalé vojenské jídelny Kadetka na ulici Žižkova, areálu FSIK METAL a zahrádky přiléhající k areálu bývalé cihelny v Řečkovicích. Areál Kadetka byl následně úspěšně zrekonstruován do podoby parku, na revitalizaci zbylých dvou brownfieldů se pracuje.

Nejnovější tiskové zprávy