Místo ubytovny vznikne bydlení pro potřebné

  • 03. června 2020
  • 2 minuty čtení
(mesz, and) - V ulici Lomená 48 má vzniknout polyfunkční objekt na místě bývalé ubytovny. Bydlet by zde tak mohli handicapovaní, senioři, mladí dospělí i matky s dětmi. Vedení města kývlo na zpracování investičního záměru na rekonstrukci budovy.

Územní plán města vymezuje tuto plochu pro školství, proto bude využití objektu polyfunkční. Kromě lidí ve ztížené sociální situaci bude budova sloužit také učitelům a studentům. Objekt by mohl být podle návrhu využitý pro celou řadu cílových skupin.

Může tu vzniknout jedno až dvě podlaží sdíleného bydlení pro seniory, podlaží pro sdílené bydlení osob s pohybovým postižením a další jedno až dvě podlaží pro sdílené bydlení osob s pohybovým, popřípadě smyslovým postižením a mladé dospělé.

Část kapacit bude sloužit pro sdílené ubytování studentů či učitelů s handicapem. Útočiště ve sdíleném bydlení by mohlo najít také až osm mladých dospělých, kteří opustili institucionální péči. Až šest bytů by pak mohly využívat rodiny či matky s dětmi, které se osvědčily v systému prostupného bydlení, v tréninkovém bydlení nebo v ubytovně pro přechodný pobyt matek s dětmi. Až osm lidí by zde mohlo využívat služeb chráněného bydlení.

Aby mohl dům sloužit popsaným účelům, musí být vybudován mimo jiné bezbariérový vstup, výtah, bezbariérová úprava 16–20 bytů apod. Projektová studie odhaduje celkové náklady na revitalizaci domu se změnou užívání na 83 milionů korun bez DPH.

Dočtete se v Metropolitanu

Nenechte si ujít