Přeskočit na obsah

Městu začíná nová stavební sezóna. Do dopravní a technické infrastruktury hodlá investovat přes 2 miliardy Kč

25. února 2020
Pokračování stavby Tramvaj Plotní, dlouho očekávaná dostavba kanalizace a zahájení budování tramvajové trati do kampusu – to jsou příklady velkých projektů, které letos čekají Brno.

Do dopravní a technické infrastruktury v letošním roce město plánuje investovat 2 miliardy a 143 miliónů korun. Největšími položkami jsou náklady spojené s dostavbou kanalizace v Brně, akcí Tramvaj Plotní, prodloužením tramvajové trati do bohunického kampusu a s budováním Velkého městského okruhu Žabovřeská,“ řekla primátorka města Brna Markéta Vaňková a doplnila další čísla: „Vybuduje se přes 29 kilometrů kanalizace a 5 kilometrů vodovodů v 6 městských částech. Také se letos vymění 3 kilometry parovodů za horkovody.Markéta Vaňková také připomněla snahu o co největší koordinaci staveb: „Například při opravách na Bohunické se spojily práce vodařů i plynařů a zároveň se upraví veřejné osvětlení. Podobná spolupráce funguje i na Lužánecké, Solniční, České, Opletalově a řadě dalších míst.“ A v neposlední řadě primátorka upozornila na dostupnost informací: „I nadále se budeme snažit veřejnost maximálně informovat o plánovaných stavbách, o změnách v dopravě a uzavírkách. Neustále aktualizujeme web www.kopemezabrno.cz, budeme opět zadávat informační spoty do rádií, aktivně též komunikujeme s veřejností na sociálních sítích.“

„Považuji za důležité, že v úzké spolupráci s Ředitelstvím silnic a dálnic, které je hlavním investorem, budou pokračovat práce na velkém městském okruhu, protože opravdu každý posun znamená ulehčení dopravě v Brně.  Jakákoliv zdržení způsobená obstrukcemi či formálními problémy nás sice netěší, ale bohužel u takto velkých akcí je nutné s nimi počítat a musíme být schopni se s nimi vypořádat,“ zmínil náměstek primátorky Robert Kerndl.

Mojí snahou bylo, aby opravy Veveří a Merhautovy začaly dříve. To se nakonec podařilo a věřím, že dřívější zahájení rekonstrukcí lidé ocení. V minulém období byl záměr oprav Veveří jiný, než jaký jsme odsouhlasili nyní. Současná rekonstrukce je teprve začátek. Do budoucna počítáme v ulici i s dalšími pracemi, které ji zkvalitní nejen pro řidiče, ale také pro ty, kteří zde žijí,“ uvedl radní pro oblast dopravy Petr Kratochvíl.

Projekty, do kterých investujeme, mají význam pro značnou část obyvatel. Opravujeme významné dopravní tepny a rekonstruuje se kanalizace, která je často daleko za hranicí své životnosti. Obzvláště mě těší, že letos začne dostavba kanalizace v městských částech Brno-jih, Obřany a Maloměřice, Bosonohy, Líšeň a Tuřany. V těchto oblastech připojíme do kanalizační sítě na 3 tisíce obyvatel,“ uvedl radní pro oblast investic David Grund.

Pracovníci Brněnských komunikací budou dělat nové povrchy na několika důležitých stavbách. Budou například opravovat předjízdné pruhy na Merhautově nebo Veveří. Druhá zmíněná ulice bude značně vytížená zejména v období, kdy přes ni povede náhradní doprava při ražbě tunelu pro tramvaj na Žabovřeské,“ upřesnil generální ředitel Brněnských komunikací Luděk Borový.

V letošním roce plánujeme rekonstruovat stovky metrů tramvajových kolejí. Kromě Merhautovy a Veveří se to týká například Vídeňské a Nových sadů, kde mimo jiné vznikne zelený pás s vegetací. Čekají nás i práce na prodloužení tramvajové trati do kampusu v Bohunicích. Letos se jedná hlavně o hloubení tunelu. Pokračuje i projekt přesunu tramvajové trati z Dornychu do Plotní. V neposlední řadě jsem rád, že dokončíme 2. etapu modernizace vozovny v Pisárkách,“ vypočítával generální ředitel Dopravního podniku města Brna Miloš Havránek.

S ohledem na rozsah a místo realizace staveb je možné za vysloveně velké projekty považovat ty, které jsme zahájili už loni. Jedná se tedy o rekonstrukce na Lužánecké, Bohunické, Viniční a v oblasti ulic Solniční, Česká a Opletalova. Ke konci roku se chystáme zahájit rekonstrukce kanalizace a vodovodu na Besední, Veselé, Křížkovského a ulicích Krkoškova, Zátiší a Fügnerova. Další plánované stavby jsou spíše menšího rozsahu, bez významného vlivu na dopravu,“ přiblížil generální ředitel Brněnských vodáren a kanalizací Jakub Kožnárek.

Pokračujeme v našem dlouhodobém projektu výměny parovodů za horkovody, který odstartoval před deseti lety. Každý vyměněný kilometr starého parovodu znamená roční snížení emisí o 336 tun CO2. Celkový přínos po dokončení kompletní horkovodní sítě bude pak takový, jako by z města zmizelo 10 tisíc automobilů. Našim zákazníkům přinese dodávka za pomoci horké vody úsporu tepla přibližně 8–15 %. Přepočteno na peníze to je 1500–2000 ušetřených korun v ročních nákladech za teplo pro každou přepojenou domácnost,“ vysvětlil generální ředitel společnosti Teplárny Brno Petr Fajmon.

Naším hlavním cílem v Brně je dobudování velkého městského okruhu. Budou pokračovat práce na Žabovřeské, nově by se mělo začít stavět v její druhé části a v úsecích Tomkovo náměstí–Rokytova. Projekt Tramvaj Plotní je v části financované ŘSD prakticky dokončen a zprovozněn. Kromě toho v koordinaci s městem pokračujeme v přípravě první etapy VMO Bauerova, kde chceme ideálně začátkem příštího roku požádat o stavební povolení,“ řekl ředitel Závodu Brno Ředitelství silnic a dálnic David Fiala.

DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA – ZAHAJOVANÉ STAVBY

 

Prodloužení tramvajové trati ke kampusu v Bohunicích (DPMB)

PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN: Hlavní část prací by měla začít v březnu.
PŘEDPOKLÁDANÁ VÝŠE INVESTICE: 1,4 miliardy Kč bez DPH.

V roce 2020 začnou stavební práce související především s hloubením tunelu, dále přidružené kácení zeleně, přeložky inženýrských sítí, zřízení provizorních komunikací. Souběžně budou prováděny projekční a inženýrské činnosti. V letošním roce stavba nijak zásadně neovlivní dopravu, nepočítá se ani s výlukami MHD. Prodloužení tramvajové trati ulehčí dopravě do univerzitního kampusu. Momentálně tam míří přeplněné autobusy a trolejbusy, které kapacitně na stále rostoucí množství přepravovaných lidí nestačí.

 

Velký městský okruh – Žabovřeská II (ŘSD + statutární město Brno)

PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN: Předpokládaná délka výstavby 195 týdnů.
PŘEDPOKLÁDANÁ VÝŠE INVESTICE: 1,85 miliardy Kč bez DPH.

Situace je velmi podobná jako u etapy I, kdy Brno zajišťuje především obslužnost území v podobě doprovodných komunikací a chodeckých tras. Opět je zde vybudována jako objekt města lávka. Lávka převádí chodník přes silnici I/42 a tramvajovou trať Pisárky–Komín a propojuje tak Wilsonův les a levý břeh řeky Svratky. V rámci etapy SMB zajišťuje také masivní výsadbu zeleně a další vegetační úpravy za více než 13 mil. Kč. Zajímavostí etapy je také úprava kaple, kterou zajišťuje SMB. Jedná se o samostatně stojící neogotickou kapličku postavenou v roce 1884. V roce 2015 byla prohlášena kulturní památkou.

 

Velký městský okruh – Tomkovo náměstí a Rokytova (ŘSD + statutární město Brno)


PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN: 2020 – 12/2023
PŘEDPOKLÁDANÁ VÝŠE INVESTICE: 2,18 mld. Kč bez DPH

 

Koleje Nové sady – zelené plíce města (DPMB)

PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN: 06–09/2020.
PŘEDPOKLÁDANÁ VÝŠE INVESTICE: Bezmála 46 miliónů Kč bez DPH.

Kromě opravy tramvajové tratě získá ulice zelený pás. Ten bude dotvářet atmosféru ulice a sníží hlučnost z dopravy i prašnost. V období letních prázdnin bude v úseku zcela vyloučena tramvajová doprava. Rekonstrukce tramvajové trati v úseku Hybešova–Poříčí na ulici Nové sady. Kromě standardní rekonstrukce budou instalovány i travnaté a květinové pásy v prostoru i vedle kolejiště.

 

Merhautova – oprava tramvajové trati a povrchu komunikace (DPMB)

PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN: 1. března – 06/2020.
PŘEDPOKLÁDANÁ VÝŠE INVESTICE: Náklady na opravu tramvajové tratě a souvisejících konstrukcí jsou 114 miliónů Kč bez DPH. 

Celková oprava tramvajové tratě v ulici Merhautova v úseku od křižovatky s Jugoslávskou po křížení s Provazníkovou. Součástí projektu je i rekonstrukce předjízdných pruhů. Ulice zůstane uzavřena pro MHD i osobní dopravu. Tramvajová linka 5 bude odkloněná do smyčky Zemědělská. Náhradní dopravu zajistí autobus 46, jehož trasa povede z Provazníkovy souběžně Jugoslávskou až do uzlu Jugoslávská, kde mohou lidé přestoupit na tramvaje 3, 5, 9, 11. Technický stav kolejí ani silnice není vyhovující. Rychlost tramvají je zde snížená oproti rychlosti, kterou budou moci úsek projíždět po rekonstrukci. Opravami se sníží hlučnost tramvajového provozu a nový povrch silnice uvítají i řidiči. Od 04/2020 bude také provedena nezbytná oprava části kanalizace a vodovodu (BVK).

 

Veveří – oprava kolejí (DPMB)

PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN: 06–08/2020 (výluka tramvají 07–08/2020).
PŘEDPOKLÁDANÁ VÝŠE INVESTICE: 60 milionů Kč bez DPH.

Oprava kolejí v úseku Jana Uhra–Žerotínovo náměstí. V koordinaci s touto stavbou bude probíhat samostatný projekt rekonstrukce a prodloužení zastávek na ulici Grohova. Provoz tramvajových linek 3, 11 a 12 bude v části úseku jednokolejný. Výluka tramvajové trati pak bude následovat o letních prázdninách. Oprava je nutná nejen kvůli špatnému stavu tramvajové tratě, ale zejména kvůli objízdné trase v rámci stavby VMO Žabovřeská, která přes Veveří povede. Veveří tak bude vystavena většímu náporu.

 

Dostavba kanalizace v Brně (statutární město Brno)

PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN: 2. března 2020 – 04/2022.
PŘEDPOKLÁDANÁ VÝŠE INVESTICE: 1,1 miliardy Kč bez DPH.

V druhé fázi dostavby kanalizace se dostaví oddílný kanalizační systém ve stávající zástavbě v městských částech Bosonohy, Líšeň, Maloměřice a Obřany, Brno-jih a Tuřany (Dvorska). Stavba si klade za cíl výrazné zlepšení kvality vodních toků protékajících Brnem. Díky dostavbě kanalizace se sníží množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů při dešti.

 

Výměna parovodů za horkovody – Poříčí, Polní (Teplárny Brno)

PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN: Už v říjnu začalo budování horkovodního propoje mezi provozy TB Špitálka a Staré Brno. Práce v oblasti Poříčí–Polní budou pokračovat do října 2020.
PŘEDPOKLÁDANÁ VÝŠE INVESTICE: Za Teplárny Brno 58 miliónů Kč bez DPH.

Práce na výměně zastaralých parovodů za moderní horkovody budou pokračovat v oblasti Poříčí–Polní při omezení dopravy. Po celou dobu zůstane ale zdejší komunikace průjezdná v obou směrech. Omezí se parkování na Polní, kde si práce vyžádají i zjednosměrnění provozu. Před vstupem do základní školy na Bakalově nábřeží budou práce probíhat POUZE o prázdninách. Nemocnice Milosrdných  bratří bude mít po dobu odstávky mobilní zdroj tepla a bude pro pacienty přístupná. Cyklostezka na Bakalově nábřeží bude uzavřená s navrženou objízdnou trasou. Stavba na Poříčí je koordinována s pracemi Brněnských vodáren a kanalizací. Právě kanalizace zde bude opravována od půlky května 2020. Z důvodu dopravní zátěže bude kanalizace opravována bezvýkopovou technologií, na povrchu budou viditelné pouze montážní šachty.  Jen 50 metrů od Pedagogické fakulty MU po ulici Ypsilantiho bude kanalizace opravována otevřeným výkopem.

 

Výměna parovodů za horkovody – Lazaretní, Kosmákova (Teplárny Brno)

PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN: 03–11/2020.
PŘEDPOKLÁDANÁ VÝŠE INVESTICE: 79 miliónů Kč bez DPH.

Práce na výměně parovodů za horkovody v této oblasti přinesou pro řidiče některá omezení a uzavírky, např. uzavírka ulice Lazaretní (v úseku mezi Lazaretní 7 a železničním mostem). Lidem v oblasti ale zpřístupní kvalitnější dodávky tepla.

 

II/373 Brno, ulice Rakovecká (SÚS)

PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN: 10/2019 – 12/2020.
PŘEDPOKLÁDANÁ VÝŠE INVESTICE: 50,7 miliónů Kč včetně DPH.

Pokračující rekonstrukce zcela uzavře ulici Rakoveckou. Opravuje se silnice v délce 1,3 km. Objízdné trasy jsou stanoveny buď přes II/386 Ostrovačice, II/602 Troubsko, Bystrc nebo III/3846 Jinačovice, Kuřim, II/386 Veverská Bítýška. Rekonstrukce silnice II/384 (ul. Rakovecká) v úseku od cca Nového Dvora po ústí potoka do Svratky (resp. Kníničské přehrady). V rámci rekonstrukce dojde k úpravě šířky silnice s rozšířením v obloucích, s doplněním bezpečnostních zařízení a zajištění spolehlivého odvodnění (rozšíření nezpevněné krajnice, nová svodidla, zpevnění svahů…). Součástí stavby bude výšková úprava mostu k hájence Prádelna s napojením na původní výškovou úroveň. V bezprostředním souběhu s potokem Veverka bude silnice podporována opěrnými zdmi. Podél komunikace budou vlevo po celé délce úseku zřízeny příkopy a rigoly, svedené do uličních vpustí, horských vpustí, příp. lapačů splavenin.

 

I/23 Brno – ul. Bítešská – oprava a rekonstrukce propustků (ŘSD)

PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN: 07–08/2020 s ohledem na VC Brna; realizace za dočasných dopravních omezení při zachování provozu.
PŘEDPOKLÁDANÁ VÝŠE INVESTICE: 2,2 miliony Kč bez DPH.

 

Silnice I. třídy Brno – odstranění vad odvodnění komunikací – ul. Božetěchova, Skácelova, Palackého tř. a Kosmova (ŘSD)

PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN: 04–06/2020.
PŘEDPOKLÁDANÁ VÝŠE INVESTICE: 5,8 milionu Kč bez DPH.

Jedná se o provedení nezbytných oprav odvodnění komunikací na ulicích Božetěchova, Skácelova, Palackého třída a Kosmova, jež má být ve vazbě na její překategorizaci (vyřazení ze systému silnic I. třídy) převedena do majetku města Brna.

 

I/42 Brno – ul. Opuštěná – oprava krytu vozovky (ŘSD)

PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN: Po koordinaci s jinými subjekty (Teplárny, BVK…) a ve spolupráci s koordinátorem dopravních staveb v městě Brně – předpoklad 07–08/2020.
PŘEDPOKLÁDANÁ VÝŠE INVSTICE: 12 milionů Kč bez DPH.

Oprava povrchu a rekonstrukce silnice I/42 ulice Opuštěná. Předpokládá se oprava po ucelených úsecích, kde budou provedeny kompletní práce včetně položení nových asfaltových povrchů, výšková úprava uličních vpustí vč. výměny mříží, obnova indukčních smyček a vodorovného dopravního značení.

Opravou se nemění stávající šířkové uspořádání, příčné ani podélné sklony komunikace. Realizace bude probíhat etapovitě, doprava bude dočasně převáděna v rámci dopravního prostoru, dle projednaného schématu.

 

        I/43 Brno – Královo Pole – úprava připojovacího pruhu (výjezd z nádraží Královo Pole směr Svitavy) (ŘSD)

PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN: zahájení 05/2020; trvání realizace max. 2 měsíce
PŘEDPOKLÁDANÁ VÝŠE INVESTICE: 5 miliónů Kč bez DPH.

Zřízení připojovacího pruhu v místě, kde je vykázána jeho absence.

 

DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA – POKRAČUJÍCÍ STAVBY

 

Tramvaj Plotní (DPMB, ŘSD)

PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN: 2021 (faktické zprovoznění tratě souvisí s dokončením stavebních prací ostatních investorů stavby).
PŘEDPOKLÁDANÁ VÝŠE INVESTICE: Celý projekt vyjde přibližně na 1,2 miliardy Kč.

Pokračování stavby z minulého roku. Přeložka tramvajové tratě z Dornychu na Plotní. V letošním roce bude dokončen tramvajový spodek i svršek a trolejové vedení. Dochází k přesunu tramvajové tratě na ulici Plotní, aby se zajistila plynulejší průjezdnost ulicí Dornych a obecně velmi exponovanou částí Brna.

 

Velký městský okruh – Žabovřeská I (ŘSD + statutární město Brno)

PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN: 09/2021.
PŘEDPOKLÁDANÁ VÝŠE INVESTICE: 311 mil. Kč bez DPH.

Realizace (sedání násypu, zprovozněna obslužná komunikace pro předčasné užívání při uzavírce části Žabovřeské, kanalizace u mostu Kníničská).

 

Rozšíření vozovny Pisárky (DPMB)

PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN: Výstavba nové haly denní očisty a ošetření tramvají skončí do konce února 2020. Další práce budou dokončené v srpnu 2020.
PŘEDPOKLÁDANÁ VÝŠE INVESTICE: 412 miliónů Kč bez DPH (částka za celý projekt).

Hala denní očisty a ošetření tramvají bude disponovat moderním technickým vybavením (na kontrolu tramvají, kol či soukolí) i vzhledem. Prosklená boční část haly poskytne lidem pohled na práce uvnitř. Momentálně probíhají práce na zastřešení kolejí mezi novou halou a stávající vozovnou. Vytvoří se tak krytá parkovací místa, což přispěje ke snížení poruchovosti vozů, kterou způsobují nepříznivé klimatické podmínky, zejména vlhkost a mráz. Práce se přesunuly i na stávající provozy ve vozovně Pisárky, které projdou rozsáhlou opravou. Projekt neovlivní provoz pravidelných linek. Díky modernizaci a zlepšení denní péče o tramvaje s použitím moderních technologií dojde ke zrychlení odbavení vozů při večerním příjezdu do vozovny. Současně se zlepší pracovní podmínky pro dělníky a techniky DPMB.

 

Lužánecká (BVK)

TERMÍN: 06/2019 – 10/2020.
PŘEDPOKLÁDANÁ VÝŠE INVESTICE: 76 miliónů Kč bez DPH.

V ulici probíhá rekonstrukce vodovodu a kanalizace. Práce jsou koordinovány s činností plynařů a dalších subjektů. Po dokončení získá ulice také nové povrchy silnice i chodníků. Lužánecká je pro řidiče neprůjezdná. Cílem je opravit původní kanalizaci z 19. století, která je ve špatném technickém stavu, a zlepšit stav zásobování pitnou vodou.

 

Bohunická (BVK)

TERMÍN: 09/2019 – 11/2020.
PŘEDPOKLÁDANÁ VÝŠE INVESTICE: bezmála 81 milionů korun bez DPH.

Rekonstrukce kanalizace a vodovodů, které jsou za hranici životnosti, si vyžádala dopravní omezení na Bohunické.  Cílem je zlepšení nevyhovujícího stavu kanalizace a vodovodu v lokalitě. V oblasti se nachází ještě původní kanalizace z 19. století. Momentálně je pro auta zcela uzavřená v úseku mezi Řehákovou a Pražákovou. MHD objíždí uzavřený úsek, veškeré zastávky ale zůstávají obslouženy. V ulici docházelo v minulých letech častěji k haváriím zejména na vodovodu. Ty komplikovaly dopravu a také způsobovaly komplikace v dodávkách vody do domácností. Rekonstrukce by měla do budoucna podobným situacím zabránit. Kromě vodovodů a kanalizací se také mění kabely veřejného osvětlení a probíhají práce na plynovodu. Na závěr budou provedeny práce na chodnících a vozovce (koordinace s Brněnskými komunikacemi, a. s.).

 

Solniční I, Česká II, Opletalova (BVK, Teplárny Brno)

PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN: práce Tepláren Brno 03/2020 – dle koordinace (předpoklad 05/2021)
PŘEDPOKLÁDANÁ VÝŠE INVESTICE: Bezmála 90 milionů Kč.

Koordinují se činnosti Brněnských vodáren a kanalizací, Tepláren Brno a GasNet. V místě se provádí rekonstrukce nevyhovující a zastaralé kanalizace a vodovodu, naváže výměna parovodů za horkovody a rekonstrukce plynovodů. Práce na kanalizaci a vodovodech jsou částečně vedeny pod zemí a částečně otevřeným výkopem.

 

Viniční (BVK)

PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN: 07/2019 – 11/2020.
PŘEDPOKLÁDANÁ VÝŠE INVESTICE: 74,9 milionu Kč bez DPH.

Práce na rekonstrukci stávající kanalizace a vodovodu na ulici Viniční v úseku do Polikliniky po ulici Hrabalova. Současně bude provedena celoplošná obnova konstrukčních vrstev vozovky včetně obnovy odvodnění vozovky. Stavba je koordinována s výměnou plynovodu (GasNet, s. r. o.) a s obnovou chodníků (Brněnské komunikace,  

a. s.).

Rekonstrukce okružní křižovatky Charbulova–Řehořova–Húskova–Štolcova (statutární město Brno)

PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN: 03–12/2020.
PŘEDPOKLÁDANÁ VÝŠE INVESTICE: 16 milionů Kč bez DPH.

Rekonstrukce stávající okružní křižovatky. Při stavbě bude zachován dopravní provoz v jednotlivých etapách po trase Charbulova ze St. Černovic – křižovatka východní polookruh – Štolcova nebo po trase Charbulova – křižovatka západní polookruh – Charbulova. Součástí je rekonstrukce kanalizace a přeložky vodovodu, přeložky stávajících inženýrských sítí, úprava vozovky, vybudování chodníku, realizace veřejného osvětlení a sadové úpravy. Po dokončení bude stávající okružní křižovatka s 5 rameny (včetně vjezdu do areálu psychiatrické nemocnice) doplněná o šesté rameno, kterým bude do křižovatky jednosměrně připojená místní komunikace v ulici Řehořova.

 

II/374 Brno, ulice Fryčajova (SÚS)

PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN: 04–12/2020.
PŘEDPOKLÁDANÁ VÝŠE INVESTICE: 33,2 milionu Kč včetně DPH.

Rekonstrukce dvou mostů a přilehlé části komunikace na rozhraní katastrálních území Maloměřice a Obřany. Jedná se o mosty 374-047 přes náhon a 374-048 přes řeku Svitavu. Součástí stavby je také rekonstrukce chodníků a inženýrských sítí. Délka opravovaného úseku včetně mostů je 97,25 m. Stavba bude probíhat ve 2 etapách, vždy podélně po polovinách. Doprava bude převedena na druhou polovinu.

 

II/373 Brno, ulice Bělohorská (SÚS)

PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN: 07/2020 – 11/2021
PŘEDPOKLÁDANÁ VÝŠE INVESTICE: 81,8 milionu Kč včetně DPH.

Předmětem stavby je rekonstrukce silnice včetně dvou mostů na rozhraní městských částí Židenice a Slatina.

Úsek začíná křižovatkou s ulicí Jedovnická a končí před okružní křižovatkou s ulicí Olomoucká. Součástí stavby je rekonstrukce mostů 373-023 přes železniční vlečku a 373-024 přes tramvaj a ulici Černovičky a úprava chodníků. Délka opravovaného úseku včetně mostů je 777 m na ulici Bělohorská a 23 m na ulici Jedovnická. Stavba bude rozdělena na jednotlivé etapy.

 

DALŠÍ STAVBY DPMB MENŠÍHO ROZSAHU

·         Obvodová – stavební úpravy v úseku zastávky Zoo – smyčka Rakovecká. Termín: 07–08/2020.

·         Vídeňská – rekonstrukce tramvajové trati do smyčky Ústřední hřbitov a vlastní smyčky. Termín: 09–10/2020.

·         Smyčka Komárov – v rámci výluky pro stavbu Tramvaj Plotní se zrekonstruuje smyčka včetně přilehlých chodníků. Termín: 09–11/2020.

·         Odbočný uzel Ostravská (linky 8 a 10) – zajištění zabezpečení, signalizace a návěstění ve všech směrech u rychlostních výhybek. Termín: do 30. dubna 2020.

 

DALŠÍ AKCE BVK BEZ VÝZNAMNĚJŠÍHO DOPADU NA DOPRAVU

·         Besední, Veselá II


PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN: 11/2020 – 08/2021.
PŘEDPOKLÁDANÁ VÝŠE INVESTICE: 53 miliónů Kč bez DPH.

Práce na kanalizaci a vodovodu budou započaty před zahájením prací na stavbě „Janáčkovo kulturní centrum“. Současně s tím je stavba koordinovaná se stavbami probíhajícími v ulicích Solniční, Opletalova a Česká.

 

·         Křížkovského I


PŘEDPOKLÁDANÁ VÝŠE INVESTICE: 50,2 milionu Kč bez DPH
PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN: 11/2020 – 09/2021.

Rekonstrukce kanalizace, vodovodu a komunikačních ploch. Bude realizována v souběhu se stavbou parovodu (Teplárny Brno, a. s.).

 

·         Krkoškova, Zátiší, Fügnerova I

PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN: 11/2020 – 12/2021
PŘEDPOKLÁDANÁ VÝŠE INVESTICE: 117 miliónů Kč bez DPH.

Rekonstrukce kanalizace, vodovodu a komunikačních ploch. Bude realizována v koordinaci se stavbou plynovodu (GasNet, s .r .o.).

 

 


Nejnovější tiskové zprávy

Kundera má místo na čestném pohřebišti jisté, rozhodli dnes radní. Jeho odkaz město podpoří i finančně

Ode dneška je oficiálně dáno, čí jméno se objeví na náhrobku na posledním volném místě v čestném kruhu na Ústředním hřbitově. Radní schválili, aby sem byly uloženy ostatky brněnského rodáka Milana Kundery. Zároveň doporučili zastupitelům schválit dotaci na především kulturní a vzdělávací aktivity Knihovny Milana Kundery.

Desítka projektů Brněnské metropolitní oblasti zaměřených na cestovní ruch a revitalizaci veřejného prostoru získala podporu

Do rozvoje Brněnské metropolitní oblasti bude investováno dalších 303 milionů korun prostřednictvím nástroje integrovaných územních investic. Řídicí výbor složený z představitelů města, Jihomoravského kraje a zapojených obcí schválil desítku nových projektů, které se zaměřují na oblast cestovního ruchu a revitalizaci veřejného prostoru. Nositelé těchto projektů nyní mohou podat žádost o dotaci.

Startuje kampaň „Brno hrdým partnerem sociálních neziskovek“ – Pečujeme o vás společně

Kampaň „Brno hrdým partnerem sociálních neziskovek“ odstartuje křtem galerijní tramvaje už 3. října. Neděje se to jen tak – akce je součástí 15. Týdne sociálních služeb v ČR. Celá kampaň bude informovat o všech oblastech, kterým se sociální neziskovky v Brně věnují. Součástí bude i prezentace jednotlivých organizací.

Zhotovitel úprav Sálu Břetislava Bakaly je vybrán, práce na nové scéně Divadla Bolka Polívky potrvají 16 týdnů

Stavební úpravy a instalaci divadelních technologií v Sále Břetislava Bakaly, kde má od jara hrát Divadlo Bolka Polívky, provede firma GRADOIR, a to za cenu 9 806 902 korun bez DPH. Rozhodli o tom dnes brněnští radní.