Město zatím vybralo na poplatcích za komunální odpad 203 milionů

  • 01. června 2017
  • 2 minuty čtení
(ik) – Celkem 203 milionů korun je k 30. květnu na účtu pro výběr poplatku za komunální odpad. Je to zhruba 84 procent z celkové předpokládané částky 241 milionů korun.

Další výrazný nárůst očekává město v nejbližších dnech, kdy dojdou na jeho účet platby prostřednictvím bezhotovostních převodů.

Kdo neodvedl poplatek do lhůty splatnosti, tedy do konce května, měl by tak učinit bezodkladně. Postup je zcela stejný, jakoby platil ve lhůtě splatnosti.

Pokud město přistoupí k finančním sankcím za pozdní úhradu, dlužníky o tom bude informovat.

Výše místního poplatku na poplatníka a kalendářní rok 2017 činí 670 korun. Snížená sazba poplatku 500 korun za rok 2017 je stanovena za dítě, které v roce 2017 nedosáhlo či nedosáhne 4 let věku, a za seniora, který v roce 2017 dosáhl či dosáhne věku 70 let a více.

Snížená sazba se netýká poplatku souvisejícího s vlastnictvím zpoplatněné nemovitosti – i vlastník starší 70 let bude platit plnou sazbu za byt nebo rodinný dům, ve kterém není hlášena k pobytu fyzická osoba.

Skupiny poplatníků, podmínky osvobození od poplatku, ohlašovací povinnost, formuláře, obecně závaznou vyhlášku č. 10/2015 a další podrobné informace o poplatku najdete na stránkách http://www.brno.cz/odpady.

Pro platbu za komunální odpad má město Brno zřízen účet u České spořitelny: 111220022/0800. Variabilní symbol je rodné číslo poplatníka.

Nově letos umožňuje město platbu on-line prostřednictvím e-shopu městských služeb (www.brnopas.cz).

Pro ty, kteří nejsou vlastníky či disponenty bankovního účtu, jsou otevřeny pokladny na Šumavské 33, a to každý pracovní den v těchto hodinách:
Pondělí a středa: 8.00 – 17.00
Úterý: 8.00 – 12.00 a 13.00 – 14.30
Čtvrtek: 8.00 – 12.00 a 13.00 – 14.00
Pátek: 8.00 – 12.00Stěhování na Šumavské
Pracoviště správce poplatku za komunální odpad se z technických důvodů bude stěhovat v týdnu od 12. do 16. června z budovy A – ŠUMAVSKÁ 33 do budovy C – ŠUMAVSKÁ 35, a to do 3. nadzemního podlaží. Během stěhování bude výkon správy poplatku zajištěn na pracovišti Malinovského náměstí 3, v zázemí pokladen pro výběr poplatku.

Nenechte si ujít