Přeskočit na obsah

Město uctí řeholnici a mučednici Marii Restitutu. Socha brněnské rodačky je opět blíže realizaci

21. září 2022

Park Marie Restituty v Husovicích získá dominantu v podobě sochy statečné řeholnice, po níž je pojmenován. Její realizace v rámci projektu Sochy pro Brno se dostala do další fáze. Rada města Brna dnes projednala a schválila vyhlášení architektonicko-výtvarné otevřené jednofázové projektové soutěže o návrh sochy Marie Restituty Kafkové i soutěžní podmínky.

V květnu 2022 zřídila Rada města Brna porotu pro hodnocení návrhů sochy Marie Restituty, která projednala soutěžní podmínky a připravila cestu k vyhlášení soutěže.

Husovická rodačka Marie Restituta byla papežem Janem Pavlem II. prohlášena za blahoslavenou v roce 1998 a od roku 1999 nese její jméno husovický park mezi ulicemi Provazníkova, Hálkova, Elgartova a Rotalova. Proto bylo rozhodnuto situovat sochařské dílo k její poctě právě do prostoru tohoto parku o rozloze přes jeden hektar, který je ve správě MČ Brno-sever a leží na území bývalého hřbitova. Z původního hřbitova zůstal zachován památník padlým z 1. světové války doplněný kamennou deskou na památku obětem 2. světové války. Vzhledem k tomu, že obě části památníku spolu nekorespondovaly, bylo v rámci současného projektu revitalizace parku navrženo nahradit oba nesourodé prvky jedním společným památníkem ve formě bloku z kvalitního betonu a v jeho blízkosti umístit sochu věnovanou Marii Restitutě.

„Cílem revitalizace je vytvořit z parku moderní otevřené pobytové místo umožňující řadu aktivit, jehož součástí bude i společenský prostor pro pořádání kulturních a pietních akcí. A protože sochařské dílo bude situováno v blízkosti pomníku k uctění obětí obou světových válek z řad občanů Husovic, hledá město také možnost, jak řešit úpravy tohoto pietního místa, aby dobře korespondovalo s navrhovanou sochou. Věřím, že i to se podaří a že poselství padlých hrdinů i hluboce věřící ženy, která pomáhala bližním a vzdorovala zlu i za cenu vlastního života, osloví všechny – ať věřící, nebo nevěřící –, kteří do husovického parku přijdou odpočívat a čerpat životní energii, zdůraznil I. náměstek primátorky města Brna Petr Hladík.

„Socha Marie Restituty vznikne v rámci projektu Sochy pro Brno, díky kterému už byla realizována díla odkazující k W. A. Mozartovi, T. A. Edisonovi, J. Skácelovi, P. Martinu Středovi, Adolfu Loosovi nebo funerální socha na Ústředním hřbitově. Rozšiřováním galerie soch věnovaných významným osobnostem spjatým s Brnem přispíváme jednak k jeho zatraktivnění pro turisty, jednak místním prostřednictvím umění připomínáme bohatou historii jejich města. Předpokládaná hodnota této veřejné zakázky činí celkem max. 3 000 000 Kč bez DPH a její výše je nepřekročitelná. Soutěžní návrhy je nutné doručit do 11. ledna 2023,“ doplnil radní pro kulturu Marek Fišer.

Kontakt pro média

Tiskové středisko MMB

Nejnovější tiskové zprávy

Brno: První pravidelný provoz automatické třídicí linky v České republice zahájen. Znamená zásadní posun v kvalitě dotřiďování odpadu

Pravidelný provoz automatické třídicí linky na plast, papír a kovové obaly zahájil dnes v areálu městské svozové a odpadové firmy SAKO Brno premiér Petr Fiala spolu s primátorkou Brna Markétou Vaňkovou, ministrem životního prostředí Petrem Hladíkem a ministrem spravedlnosti Pavlem Blažkem. Jde o první třídicí linku v České republice, která není založena na ručním třídění, nýbrž na vysokém stupni automatizace provozu. Podstatou moderní technologie jsou optické senzory, které dokážou rozlišit a separovat různé druhy odpadů mnohem rychleji a efektivněji než stávající ruční dotřiďování.

Želvuška i další oku neviditelní hrdinové zvou do světa elektronové mikroskopie

Exkurze do technologických provozů, speciální akce ve VIDA! science centru nebo v Technickém muzeu v Brně, výstavy uvnitř i venku – to vše přinesou Dny elektronové mikroskopie. Brno se i letos touto akcí, organizačně zaštiťovanou hvězdárnou, hlásí ke svému zlatému vývoznímu artiklu, letos ve znamení neviditelných hrdinů, kteří jsou všude kolem nás nebo přímo v našem těle. Zachraňují planetu, brání naši imunitu nebo sami dokážou přežít v extrémních podmínkách. Blíže prozkoumat je můžeme právě díky elektronovým mikroskopům. Vstoupit do mikrovesmíru obývaného fantastickými stvořeními zájemci můžou od 20. do 26. března.

Slavnostní zahájení dalšího projektu z participativního rozpočtu Dáme na vás v Řečkovicích

Ve čtvrtek 9. března 2023 proběhlo slavnostní poklepání základního kamene stavby projektu z participativního rozpočtu Dáme na vás, a to Řečkovického HRáje. Setkání se zúčastnil radní Filip Chvátal, starosta městské části Brno – Řečkovice a Mokrá Hora Marek Viskot, navrhovatelka projektu Eva Matoušková a zástupci realizační firmy.

Nejčastěji chodím do knihovny a na nejlepší úrovni jsou v Brně divadla. Lidé v průzkumu hodnotili brněnskou kulturu

Čtyři z pěti Brňanů jsou s kulturou ve městě spokojeni a myslí si, že alespoň v jedné oblasti Brno vyniká nad jinými městy. Nadpoloviční většina za ní tedy jinam ani nevyjíždí. Na druhou stranu je tu nevyužitý potenciál v oblasti hudby a také muzeí a galerií a měl by být konečně dostaven nový sál pro filharmonii. I to jsou některé ze závěrů průzkumu kulturních potřeb Brňanů, který si město nechalo zpracovat na reprezentativním vzorku 1111 lidí.