Přeskočit na obsah

V parku Marie Restituty bude stát její socha. Soutěžní porota je vybraná

04. května 2022

V roce 2019 brněnští radní kývli na návrh radnice Brno-sever, aby husovický park ozdobila socha řeholnice Marie Restituty Kafkové. Vyhlášení soutěže na podobu sochy předcházela rekognoskace terénu a konzultace s architekty a výtvarníky ohledně pojetí díla a výběru vhodné lokality v rámci parku. Nyní je umístění doladěno a Rada města Brna zřídila porotu pro hodnocení návrhů, která projedná soutěžní podmínky, aby mohla být soutěž v dohledné době vyhlášena.

Rada města Brna v květnu 2019 souhlasila se zařazením Marie Restituty Kafkové do seznamu osobností k výtvarnému ztvárnění v rámci projektu Sochy pro Brno.

„Ačkoliv Helena Kafková, která později přijala řádové jméno Marie Restituta, strávila v Brně pouhé dva roky, rodné Husovice na ni nezapomněly. Byl po ní už v roce 1999 pojmenován park, v němž bude tuto zdravotní i řádovou sestru popravenou nacisty připomínat socha. Brňané tak budou mít stále na očích symbol pevné víry a statečnosti, neboť sestra Marie neuposlechla rozkazu nacistů sundat ze zdí pokojů kříže. Mohla být osvobozena, kdyby vystoupila z řádu, ale zůstala věrná svým slibům a raději přijala smrt,“ uvedl 1. náměstek primátorky města Brna Petr Hladík.

Odbor kultury Magistrátu města Brna zahájil přípravu k vyhlášení soutěže na ztvárnění sochy rekognoskací terénu a konzultacemi s architekty a výtvarníky ohledně pojetí díla a výběru vhodné lokality v rámci parku. 

„Umístění díla se nepodařilo vyřešit dříve, neboť záviselo na projektu revitalizace parku Marie Restituty. Odbor kultury už výslednou dokumentaci s vytyčením místa pro sochu jako podklad pro definici soutěžních podmínek obdržel a v dubnu vše naposledy zkonzultoval s radnicí Brno-sever. Vyhlášení soutěže tedy už nic nebrání,“ popsal náměstek primátorky Tomáš Koláčný.

„První fází architektonicko-výtvarné otevřené jednofázové projektové soutěže o návrh sochy Marie Restituty Kafkové je zřízení soutěžní poroty, která na své ustavující schůzi projedná nyní zpracovávané soutěžní podmínky před tím, než budou předloženy České komoře architektů k vydání potvrzení o regulérnosti a před projednáním a schválením Radou města Brna. Soutěž by podle předpokladů mohla být vyhlášena do konce června a porotci by se nad návrhy mohli sejít zhruba v říjnu,“ doplnil radní pro kulturu Marek Fišer.

Složení poroty

Řádní členové poroty závislí:
- JUDr. Markéta Vaňková, primátorka města Brna
- Mgr. Miriam Kolářová, členka Komise kulturní RMB, zastupitelka za Brno-sever


Řádní členové poroty nezávislí:
- doc. Ing. arch. Pavla Melková, Ph.D., autorizovaná architektka, Fakulta architektury Českého vysokého učení technického v Praze
- MgA. Svatopluk Sládeček, autorizovaný architekt, Fakulta architektury Vysokého učení technického v Brně
- akad. sochař Ladislav Sorokáč, sochař 


Náhradní členové poroty závislí:
- Mgr. Monika Lukášová Spilková, Ph.D., předsedkyně Komise kulturní RMB, zastupitelka za Brno-střed
- Ing. Marie Kselíková, radní a zastupitelka za Brno-sever

Náhradní členové poroty nezávislí:
- PhDr. MgA. Josef Záruba-Pfeffermann, Ph.D., Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Fakulta stavební Českého vysokého učení technického v Praze
- Ing. arch. Marek Štěpán, autorizovaný architekt, Fakulta architektury Vysokého učení technického v Brně
- doc. MgA. Pavel Korbička, sochař, Fakulta výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně


Mgr. Zuzana Gregorová
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 064
mobil: +420 777 469 972
e-mail: tis@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy

Multifunkční halu má provozovat ARENA BRNO. Klíčové je nyní schválení veřejné podpory Evropskou komisí, koncesionář se může hledat později

Multifunkční halu u brněnského výstaviště bude provozovat městská společnost ARENA BRNO. Do koncesního řízení nepřišla žádná nabídka, musí tak být zrušeno a nové zatím vypsáno nebude. Rozhodla o tom dnes Rada města Brna.

Na magistrát dorazilo přes 500 žádostí o změnu stávajícího územního plánu

V rámci sběru požadavků na změny stávajícího územního plánu ve zjednodušeném režimu, který probíhal od 25. října do 16. listopadu, přišlo 459 podnětů. Nadto Odbor územního plánování a rozvoje řešil dalších 66 standardně podaných návrhů. Dnes se vyhodnocením zabývali brněnští radní, konečné slovo bude mít příští týden zastupitelstvo.

Czech Republic Travel Trade Day: Na 250 lidí z ČR i celého světa pracujících v cestovním ruchu se v dubnu sjede do Brna

Po Olomouci, Plzni nebo letošních Karlových Varech bude i Brno hostit Czech Republic Travel Trade Day, platformu pro obchodní jednání českých podnikatelů, regionů a dalších subjektů aktivních v oblasti cestovního ruchu s mezinárodními nákupčími. Akci organizuje CzechTourism společně s Centrálou cestovního ruchu Jižní Morava a městem Brnem, což dnes schválením memoranda potvrdili brněnští radní.

Výzkum, inovace a evropské znalosti. Brno podpořilo projekt EULiST

Projekt EULiST spojuje univerzity, obce, společnosti a další partnery se zvláštním zaměřením na změnu klimatu a sociální soudržnost. Vysoké učení technické v Brně patří mezi vysoké školy, které jsou do tohoto programu zapojené. Vedení města dnes podpořilo projekt pomocí dopisu a deklaruje tak zájem seznámit se s jeho průběhem a výsledky.