Přeskočit na obsah

V parku Marie Restituty bude stát její socha. Soutěžní porota je vybraná

04. května 2022
V roce 2019 brněnští radní kývli na návrh radnice Brno-sever, aby husovický park ozdobila socha řeholnice Marie Restituty Kafkové. Vyhlášení soutěže na podobu sochy předcházela rekognoskace terénu a konzultace s architekty a výtvarníky ohledně pojetí díla a výběru vhodné lokality v rámci parku. Nyní je umístění doladěno a Rada města Brna zřídila porotu pro hodnocení návrhů, která projedná soutěžní podmínky, aby mohla být soutěž v dohledné době vyhlášena.

Rada města Brna v květnu 2019 souhlasila se zařazením Marie Restituty Kafkové do seznamu osobností k výtvarnému ztvárnění v rámci projektu Sochy pro Brno.

„Ačkoliv Helena Kafková, která později přijala řádové jméno Marie Restituta, strávila v Brně pouhé dva roky, rodné Husovice na ni nezapomněly. Byl po ní už v roce 1999 pojmenován park, v němž bude tuto zdravotní i řádovou sestru popravenou nacisty připomínat socha. Brňané tak budou mít stále na očích symbol pevné víry a statečnosti, neboť sestra Marie neuposlechla rozkazu nacistů sundat ze zdí pokojů kříže. Mohla být osvobozena, kdyby vystoupila z řádu, ale zůstala věrná svým slibům a raději přijala smrt,“ uvedl 1. náměstek primátorky města Brna Petr Hladík.

Odbor kultury Magistrátu města Brna zahájil přípravu k vyhlášení soutěže na ztvárnění sochy rekognoskací terénu a konzultacemi s architekty a výtvarníky ohledně pojetí díla a výběru vhodné lokality v rámci parku. 

„Umístění díla se nepodařilo vyřešit dříve, neboť záviselo na projektu revitalizace parku Marie Restituty. Odbor kultury už výslednou dokumentaci s vytyčením místa pro sochu jako podklad pro definici soutěžních podmínek obdržel a v dubnu vše naposledy zkonzultoval s radnicí Brno-sever. Vyhlášení soutěže tedy už nic nebrání,“ popsal náměstek primátorky Tomáš Koláčný.

„První fází architektonicko-výtvarné otevřené jednofázové projektové soutěže o návrh sochy Marie Restituty Kafkové je zřízení soutěžní poroty, která na své ustavující schůzi projedná nyní zpracovávané soutěžní podmínky před tím, než budou předloženy České komoře architektů k vydání potvrzení o regulérnosti a před projednáním a schválením Radou města Brna. Soutěž by podle předpokladů mohla být vyhlášena do konce června a porotci by se nad návrhy mohli sejít zhruba v říjnu,“ doplnil radní pro kulturu Marek Fišer.

Složení poroty

Řádní členové poroty závislí:
- JUDr. Markéta Vaňková, primátorka města Brna
- Mgr. Miriam Kolářová, členka Komise kulturní RMB, zastupitelka za Brno-sever


Řádní členové poroty nezávislí:
- doc. Ing. arch. Pavla Melková, Ph.D., autorizovaná architektka, Fakulta architektury Českého vysokého učení technického v Praze
- MgA. Svatopluk Sládeček, autorizovaný architekt, Fakulta architektury Vysokého učení technického v Brně
- akad. sochař Ladislav Sorokáč, sochař 


Náhradní členové poroty závislí:
- Mgr. Monika Lukášová Spilková, Ph.D., předsedkyně Komise kulturní RMB, zastupitelka za Brno-střed
- Ing. Marie Kselíková, radní a zastupitelka za Brno-sever

Náhradní členové poroty nezávislí:
- PhDr. MgA. Josef Záruba-Pfeffermann, Ph.D., Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Fakulta stavební Českého vysokého učení technického v Praze
- Ing. arch. Marek Štěpán, autorizovaný architekt, Fakulta architektury Vysokého učení technického v Brně
- doc. MgA. Pavel Korbička, sochař, Fakulta výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně


Mgr. Zuzana Gregorová
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 064
mobil: +420 777 469 972
e-mail: tis@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy

Kundera má místo na čestném pohřebišti jisté, rozhodli dnes radní. Jeho odkaz město podpoří i finančně

Ode dneška je oficiálně dáno, čí jméno se objeví na náhrobku na posledním volném místě v čestném kruhu na Ústředním hřbitově. Radní schválili, aby sem byly uloženy ostatky brněnského rodáka Milana Kundery. Zároveň doporučili zastupitelům schválit dotaci na především kulturní a vzdělávací aktivity Knihovny Milana Kundery.

Desítka projektů Brněnské metropolitní oblasti zaměřených na cestovní ruch a revitalizaci veřejného prostoru získala podporu

Do rozvoje Brněnské metropolitní oblasti bude investováno dalších 303 milionů korun prostřednictvím nástroje integrovaných územních investic. Řídicí výbor složený z představitelů města, Jihomoravského kraje a zapojených obcí schválil desítku nových projektů, které se zaměřují na oblast cestovního ruchu a revitalizaci veřejného prostoru. Nositelé těchto projektů nyní mohou podat žádost o dotaci.

Startuje kampaň „Brno hrdým partnerem sociálních neziskovek“ – Pečujeme o vás společně

Kampaň „Brno hrdým partnerem sociálních neziskovek“ odstartuje křtem galerijní tramvaje už 3. října. Neděje se to jen tak – akce je součástí 15. Týdne sociálních služeb v ČR. Celá kampaň bude informovat o všech oblastech, kterým se sociální neziskovky v Brně věnují. Součástí bude i prezentace jednotlivých organizací.

Zhotovitel úprav Sálu Břetislava Bakaly je vybrán, práce na nové scéně Divadla Bolka Polívky potrvají 16 týdnů

Stavební úpravy a instalaci divadelních technologií v Sále Břetislava Bakaly, kde má od jara hrát Divadlo Bolka Polívky, provede firma GRADOIR, a to za cenu 9 806 902 korun bez DPH. Rozhodli o tom dnes brněnští radní.