Přeskočit na obsah

V parku Marie Restituty bude stát její socha. Soutěžní porota je vybraná

04. května 2022
V roce 2019 brněnští radní kývli na návrh radnice Brno-sever, aby husovický park ozdobila socha řeholnice Marie Restituty Kafkové. Vyhlášení soutěže na podobu sochy předcházela rekognoskace terénu a konzultace s architekty a výtvarníky ohledně pojetí díla a výběru vhodné lokality v rámci parku. Nyní je umístění doladěno a Rada města Brna zřídila porotu pro hodnocení návrhů, která projedná soutěžní podmínky, aby mohla být soutěž v dohledné době vyhlášena.

Rada města Brna v květnu 2019 souhlasila se zařazením Marie Restituty Kafkové do seznamu osobností k výtvarnému ztvárnění v rámci projektu Sochy pro Brno.

„Ačkoliv Helena Kafková, která později přijala řádové jméno Marie Restituta, strávila v Brně pouhé dva roky, rodné Husovice na ni nezapomněly. Byl po ní už v roce 1999 pojmenován park, v němž bude tuto zdravotní i řádovou sestru popravenou nacisty připomínat socha. Brňané tak budou mít stále na očích symbol pevné víry a statečnosti, neboť sestra Marie neuposlechla rozkazu nacistů sundat ze zdí pokojů kříže. Mohla být osvobozena, kdyby vystoupila z řádu, ale zůstala věrná svým slibům a raději přijala smrt,“ uvedl 1. náměstek primátorky města Brna Petr Hladík.

Odbor kultury Magistrátu města Brna zahájil přípravu k vyhlášení soutěže na ztvárnění sochy rekognoskací terénu a konzultacemi s architekty a výtvarníky ohledně pojetí díla a výběru vhodné lokality v rámci parku. 

„Umístění díla se nepodařilo vyřešit dříve, neboť záviselo na projektu revitalizace parku Marie Restituty. Odbor kultury už výslednou dokumentaci s vytyčením místa pro sochu jako podklad pro definici soutěžních podmínek obdržel a v dubnu vše naposledy zkonzultoval s radnicí Brno-sever. Vyhlášení soutěže tedy už nic nebrání,“ popsal náměstek primátorky Tomáš Koláčný.

„První fází architektonicko-výtvarné otevřené jednofázové projektové soutěže o návrh sochy Marie Restituty Kafkové je zřízení soutěžní poroty, která na své ustavující schůzi projedná nyní zpracovávané soutěžní podmínky před tím, než budou předloženy České komoře architektů k vydání potvrzení o regulérnosti a před projednáním a schválením Radou města Brna. Soutěž by podle předpokladů mohla být vyhlášena do konce června a porotci by se nad návrhy mohli sejít zhruba v říjnu,“ doplnil radní pro kulturu Marek Fišer.

Složení poroty

Řádní členové poroty závislí:
- JUDr. Markéta Vaňková, primátorka města Brna
- Mgr. Miriam Kolářová, členka Komise kulturní RMB, zastupitelka za Brno-sever


Řádní členové poroty nezávislí:
- doc. Ing. arch. Pavla Melková, Ph.D., autorizovaná architektka, Fakulta architektury Českého vysokého učení technického v Praze
- MgA. Svatopluk Sládeček, autorizovaný architekt, Fakulta architektury Vysokého učení technického v Brně
- akad. sochař Ladislav Sorokáč, sochař 


Náhradní členové poroty závislí:
- Mgr. Monika Lukášová Spilková, Ph.D., předsedkyně Komise kulturní RMB, zastupitelka za Brno-střed
- Ing. Marie Kselíková, radní a zastupitelka za Brno-sever

Náhradní členové poroty nezávislí:
- PhDr. MgA. Josef Záruba-Pfeffermann, Ph.D., Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Fakulta stavební Českého vysokého učení technického v Praze
- Ing. arch. Marek Štěpán, autorizovaný architekt, Fakulta architektury Vysokého učení technického v Brně
- doc. MgA. Pavel Korbička, sochař, Fakulta výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně


Mgr. Zuzana Gregorová
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 064
mobil: +420 777 469 972
e-mail: tis@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy

Inovativní metoda pomohla v Technologickém parku zachovat desítky stromů. Postup ocenilo Ministerstvo vnitra

Inovativní řešení problému, podpora spolupráce startupu a městské společnosti i péče o životní prostředí – všechny tři aspekty v sobě spojil projekt z nedávné doby, na kterém kooperovalo Brno, Technologický park a firma Arbo Technologies. Úspěšný model ocenilo i Ministerstvo vnitra ve své soutěži. 

Žerotínovo náměstí oživí výtvarná intervence

Ve veřejném prostoru před Bílým domem vznikne umělecké dílo „Vidím plno dobrých lidí“ od Patrika Antczaka a Jakuba Jahna. Obraz na chodníku znázorní postavy reprezentující různé skupiny lidí, kteří ponesou barevné transparenty ve formě bublin. Do nich bude veřejnost moci dopisovat svá vlastní poselství. Slavnostní představení projektu proběhne 20. června.

V Brně odstartoval mezinárodní projekt MECOG-CE

Zástupci evropských metropolitních oblastí, univerzit a významných institucí se setkali ve dnech 30.–31. května 2023 v Brně. Oficiálně zahájili projekt MECOG-CE (Posílení metropolitní spolupráce a řízení ve střední Evropě), který je podpořen z programu Interreg Central Europe a město Brno je jako první město v České republice jeho vedoucím partnerem.

Finále evropského baseballového šampionátu mužů proběhne za významné podpory města Brna

Dokázat, že baseball patří mezi top sporty v České republice, je jedním z cílů mistrovství Evropy mužů, které se uskuteční na přelomu září a října. Část utkání ve skupinách i vyřazovacích bojích, ale především pak klání o třetí místo a finále proběhnou v Brně, a to za jeho významné podpory.