Město se vyjádří k projektu Augarten. Požaduje jeho úpravu a záruky - Tiskový servis

Město se vyjádří k projektu Augarten. Požaduje jeho úpravu a záruky

  • 17. března 2021
  • 2 minuty čtení

Na Ponavě by v budoucnu mohly vyrůst dva nové domy. Soukromý investor připravuje jejich výstavbu a obrátil se na město Brno s žádostí o vyjádření k projektové dokumentaci k územnímu řízení. Radní dnes na svém jednání záměr projednali a shodli se na podobě podmínek, které budou investorovi zaslány.

Navrhovaný projekt je složen ze 2 budov, které jsou situovány mezi ulice Střední, Rybníček a Sportovní. Celkem je avizováno vybudování 144 bytů, 181 ubytovacích jednotek, 1 komerčního prostoru, 391 odstavných a parkovacích stání a 8 venkovních parkovacích stání při ulici Rybníček. Střechy by měly být zelené, mezi jednotlivými bytovými a ubytovacími jednotkami bude také doplněna vzrostlá zeleň.

Dopravní napojení záměru je navrženo dvěma samostatnými sjezdy do podzemních garáží z ulice Rybníček a z ulice Sportovní. Oba vjezdy umožňují pravé odbočení na ulici Sportovní a levé odbočení ve směru k obchodnímu domu Kaufland. Součástí projektu je vytvoření parku s dětským hřištěm.

„Po investorovi požadujeme, aby s městem Brnem uzavřel plánovací smlouvu, která by řešila záruky na vybudování veřejných prostranství, zařízení pro zpomalení odtoků dešťové vody a vysázení zeleně. Ve smlouvě bude stanoven investiční příspěvek vyplývající ze Zásad pro spolupráci s investory na rozvoji veřejné infrastruktury statutárního města Brna. Součástí smlouvy bude také požadavek na zajištění odpovídající kapacity mateřské školy,“ přiblížil Filip Chvátal, radní pro oblast územního plánování a rozvoje.

Město dále požaduje například snížení jedné budovy tak, aby nebyla vyšší než 40 metrů. „Reagujeme tak na charakter okolní zástavby, která tuto hranici nepřekračuje. Pokud by byla navržená budova vystavěna v původním rozměru, narušila by profil této lokality. Dále požadujeme, aby pás zeleně před jednou z budov navázal na předzahrádku stávajícího bytového domu v ulici Sportovní 11. Podél ulice Rybníček by investor měl vysázet stromy. Co se týče plochých střech, ty by měly být vždy zelené,“ doplnil Filip Chvátal.

V případě uzavření výše uvedené smlouvy, uhrazení investičního příspěvku a splnění výše uvedených požadavků nemá město Brno k územnímu řízení o umístění stavby nazvané „Komplex Augarten, Brno“ žádné další připomínky.

Bc. Filip Poňuchálek
Tiskový mluvčí
tel.: +420 542 172 162
mobil: +420 773 785 318
e-mail: ponuchalek.filip@brno.cz Další články z rubriky