Město scelí pozemky na náměstí 28. října a díky tomu aktualizuje jejich využití i v mapách - Tiskový servis

Město scelí pozemky na náměstí 28. října a díky tomu aktualizuje jejich využití i v mapách

  • 15. května 2024
  • 2 minuty čtení

Park na náměstí 28. října je jen jeden, ale doposud jej tvořilo více pozemků s odlišnými vlastníky. Nyní se město dohodlo s vlastníkem části parku – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových – na jejím bezúplatném nabytí. Radní dnes na své schůzi doporučili zastupitelům schválit nabytí pozemku.

Jedná se o pozemek parcelní číslo 3785 v katastrálním území Černá Pole v majetku Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Pozemek prochází celým parkem a nachází se na něm komunikace ve vlastnictví města, veřejná zeleň a potřebná městská infrastruktura.

„Scelením parcel v parku se Brno stane jediným majitelem a všechny úpravy a opravy bude možné v budoucnu vyřídit jednodušeji. Jedinou podmínkou bezúplatného nabytí je závazek nezcizit převáděný majetek a ani jej nezatížit zástavním právem nebo věcným břemenem na této ploše po dobu 10 let, což u parku s dlouhou historií ani není na pořadu dne,“ nastínil radní města Brna pro oblast majetku Jiří Oliva.

„Podle smlouvy o převodu je druhem pozemku vodní plocha a způsob využití je koryto vodního toku, toto už samozřejmě neplatí a máme v plánu druh pozemku změnit v souladu s využitím. Zřejmě se zde jedná o relikt říčky Ponávky. Na jejím toku se v těchto místech nacházel jeden z osmi rybníků, takzvaný Hutterův, ten byl ale v 80. letech 18. století vysušen a Ponávka byla zatrubněna. V tomto období zde probíhá výstavba bytových domů a nynější park slouží jako útočiště cirkusovým a jiným kočovným společnostem. Od roku 1993 díky vzniku štoly, která Ponávku svádí přímo do Svitavského náhonu už od královopolského nádraží, tudy už žádná voda neteče,“ dodal Jiří Oliva.

Další články z rubriky