Přeskočit na obsah

Město prodlouží licenci platformě Esri, díky níž může využívat geografický informační systém

24. listopadu 2021

Geografický informační systém města Brna (GISMB) je postaven na platformě Esri. Jedná se o jedinou technologii, která umožňuje využití geografického informačního systému v takovém rozsahu, v jakém ho město využívá. Brněnští radní proto dnes schválili pořízení multilicence Esri Enterprise Agreement na roky 2022–2024. Dodavatelem bude společnost ARCDATA PRAHA.

Radní dnes na své schůzi schválili smlouvu mezi statutárním městem Brnem a společností ARCDATA PRAHA. Jejím předmětem je licence pro město a jeho organizace k nasazení a užívání specifikovaných produktů Esri, jejich údržba a další dodatečné služby, a to v termínu od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2024.

„Geografický informační systém města Brna je postaven na platformě Esri. V současnosti je to jediná efektivní technologie, kterou je možné využít pro takový rozsah, jaký náš systém má. Jiná alternativa zkrátka neexistuje. Esri technologie jsou základem pro více než 200 interních a přes 60 veřejných aplikací. Na této technologii je postaveno řízení interních procesů na vybraných odborech a také brněnský datový portál data.brno.cz sloužící pro otevírání dat veřejnosti. Esri technologie jsou také základním nástrojem pro práci Kanceláře architekta města Brna (KAM), třeba nový územní plán je připravován v GIS v aplikacích Esri,“ přiblížil uvolněný zastupitel pro oblast informačních technologií Ondřej Kotas.

Smlouva je podniková, což znamená, že se týká všech uživatelů statutárního města Brna, kteří potřebují
v technologii Esri pracovat. Jsou do ní zahrnuty i úřady městských částí (využito na Brno-střed)
a příspěvkové organizace města Brna (např. KAM a Muzeum města Brna). Uživatelé mají v rámci multilicence možnost využívat konzultační služby či technickou podporu a účastnit se školení.

První multilicenci uzavřelo Brno na období 2019–2021, během této doby se celkový počet licencí, resp. subjektů, které je využívají, zdvojnásobil. Dále se do provozu nově uvedlo sedm (většinou serverových) komponent, které umožňují GIS specialistům provádět vysoce odborné analýzy, zpracovávat a aplikovat real-time data a data ze senzorů, pracovat s rastry, vytvářet a publikovat vlastní aplikace pro veřejnost či vytvářet a administrovat celé portálové řešení pro otevřená data.

Odbor městské informatiky MMB zadával veřejnou zakázku v nadlimitním režimu v otevřeném řízení. Ve lhůtě pro podání nabídek zadavatel obdržel nabídku jednoho dodavatele, a to společnosti ARCDATA PRAHA, s. r. o., která podala nabídkovou cenu 11 979 000 korun včetně DPH na tři roky.

Na začátku listopadu bylo město Brno na dvoudenní konferenci GIS Esri v Praze oceněno za moderní přístup k nasazení GIS. Více najdete v tiskové zprávě.

Mgr. Kateřina Gardoňová
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 466
mobil: +420 602 595 170
e-mail: tis@brno.czNejnovější tiskové zprávy

Radní projednali návrh rozpočtu města Brna na rok 2023. Příjmy oproti letošku vzrostou o dvě miliardy, skoro 30 % výdajů půjde na investice

Brněnští radní na dnešním jednání projednali návrh rozpočtu statutárního města Brna na rok 2023. Podle tohoto návrhu budou Brno a jeho městské části v příštím roce hospodařit s 19,5 miliardami korun, oproti letošku tedy navýšenému asi o půl miliardy.

Brněnský lužánecký tenisový klub získal od města souhlas k rekonstrukci

Brněnský lužánecký tenisový klub plánuje rekonstrukci a modernizaci tenisového areálu. Minulý týden zastupitelstvo odsouhlasilo poskytnutí dotace v maximální výši 11 744 000 korun. Nyní radní učinili další krok a souhlasili s rekonstrukcí tenisového areálu, který stojí zčásti na pozemcích města Brna.

V Židenicích pomáhají cestujícím nové digitální tabule odjezdů MHD

V úterý 22. listopadu se konalo slavnostní otevření projektu Digitální tabule odjezdů – Dělnický dům, který byl financován z participativního rozpočtu Dáme na vás. Ve spolupráci s Dopravním podnikem města Brna byly u Dělnického domu nainstalovány 2 digitální tabule, které cestujícím usnadňují orientaci v časech příjezdů či odjezdů autobusů a tramvají, a to v přestupním uzlu pro cesty do Juliánova, Líšně a na Vinohrady nebo z těchto lokalit směrem do centra.

Park na Moravském náměstí se otevírá lidem

Po osmiměsíční rekonstrukci je od 21. listopadu park na Moravském náměstí opět zpřístupněn veřejnosti. Nízké ploty budou ještě chvíli chránit čerstvě vysázené trvalkové záhony a trávníky, aby se ujaly a řádně zakořenily.