Město prodlouží licenci platformě Esri, díky níž může využívat geografický informační systém - Tiskový servis

Město prodlouží licenci platformě Esri, díky níž může využívat geografický informační systém

  • 24. listopadu 2021
  • 3 minuty čtení

Geografický informační systém města Brna (GISMB) je postaven na platformě Esri. Jedná se o jedinou technologii, která umožňuje využití geografického informačního systému v takovém rozsahu, v jakém ho město využívá. Brněnští radní proto dnes schválili pořízení multilicence Esri Enterprise Agreement na roky 2022–2024. Dodavatelem bude společnost ARCDATA PRAHA.

Radní dnes na své schůzi schválili smlouvu mezi statutárním městem Brnem a společností ARCDATA PRAHA. Jejím předmětem je licence pro město a jeho organizace k nasazení a užívání specifikovaných produktů Esri, jejich údržba a další dodatečné služby, a to v termínu od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2024.

„Geografický informační systém města Brna je postaven na platformě Esri. V současnosti je to jediná efektivní technologie, kterou je možné využít pro takový rozsah, jaký náš systém má. Jiná alternativa zkrátka neexistuje. Esri technologie jsou základem pro více než 200 interních a přes 60 veřejných aplikací. Na této technologii je postaveno řízení interních procesů na vybraných odborech a také brněnský datový portál data.brno.cz sloužící pro otevírání dat veřejnosti. Esri technologie jsou také základním nástrojem pro práci Kanceláře architekta města Brna (KAM), třeba nový územní plán je připravován v GIS v aplikacích Esri,“ přiblížil uvolněný zastupitel pro oblast informačních technologií Ondřej Kotas.

Smlouva je podniková, což znamená, že se týká všech uživatelů statutárního města Brna, kteří potřebují
v technologii Esri pracovat. Jsou do ní zahrnuty i úřady městských částí (využito na Brno-střed)
a příspěvkové organizace města Brna (např. KAM a Muzeum města Brna). Uživatelé mají v rámci multilicence možnost využívat konzultační služby či technickou podporu a účastnit se školení.

První multilicenci uzavřelo Brno na období 2019–2021, během této doby se celkový počet licencí, resp. subjektů, které je využívají, zdvojnásobil. Dále se do provozu nově uvedlo sedm (většinou serverových) komponent, které umožňují GIS specialistům provádět vysoce odborné analýzy, zpracovávat a aplikovat real-time data a data ze senzorů, pracovat s rastry, vytvářet a publikovat vlastní aplikace pro veřejnost či vytvářet a administrovat celé portálové řešení pro otevřená data.

Odbor městské informatiky MMB zadával veřejnou zakázku v nadlimitním režimu v otevřeném řízení. Ve lhůtě pro podání nabídek zadavatel obdržel nabídku jednoho dodavatele, a to společnosti ARCDATA PRAHA, s. r. o., která podala nabídkovou cenu 11 979 000 korun včetně DPH na tři roky.

Na začátku listopadu bylo město Brno na dvoudenní konferenci GIS Esri v Praze oceněno za moderní přístup k nasazení GIS. Více najdete v tiskové zprávě.

Mgr. Kateřina Gardoňová
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 466
mobil: +420 602 595 170
e-mail: tis@brno.czDalší články z rubriky