Město podpoří 25 talentovaných doktorandů v přírodovědných a technických oborech v soutěži Brno Ph.D. Talent více než 8 miliony

  • 08. června 2022
Radní dnes doporučili zastupitelům schválit smlouvu a poskytnout individuální neinvestiční dotaci ve výši 8,25 milionu korun spolku JCMM. Tyto peníze budou použity na projekt Brno Ph.D. Talent v období od 1. července letošního roku do konce roku 2026.

Město Brno dlouhodobě spolupracuje na podpoře talentovaných žáků, studentů a vědců s JCMM, z. s. p. o. Díky jejich aktivitám a projektům jsou studenti motivováni k dalšímu rozvoji svých znalostí či schopností a tím mohou v budoucnu přispívat k rozvoji města Brna. 

„Výše uvedený spolek požádal město Brno o dotaci na stipendia programu Brno Ph.D. Talent, který je určen vybraným talentovaným studentům technických a přírodovědných oborů brněnských univerzit. Výdaje spojené s organizací soutěže, administrativou a dalšími projektovými aktivitami budou nově zajištěny v rámci výkonu veřejné služby. To umožní poskytovat další potřebné služby pro rozvoj talentovaných žáků, studentů a mladých vědců. Aktivity se budou týkat podpory a rozvoje jak místních studentů, tak také talentů ze zahraničí, například z ukrajinského Charkova. Tam donedávna úspěšně fungoval lektorát českého jazyka a díky jeho působení na místní univerzity přišlo studovat do Brna množství tamních studentů. Lákání talentů ze zahraničí je totiž také jedním z cílů spolupráce mezi městem a JCMM,“ shrnula změny primátorka města Brna Markéta Vaňková

Příchod zahraničních talentovaných studentů bude podporován zejména provozováním a činností tzv. českých center (lektorátů českého jazyka), a to především na Ukrajině a ve městech s partnerskými vazbami na město Brno. Další aktivity budou směřovat na péči o talentované žáky, studenty a vědce, kteří byli úspěšně přilákáni či kteří již působí v Brně. Cílem je budování tzv. vědecké komunity místních talentů, kteří sdílí zájem na rozvoji města Brna a institucí, na kterých působí.

Projekt Brno Ph.D. Talent je součástí Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje 2021–2027. Od roku 2009 se uskutečnilo 11 soutěžních ročníků, v jejichž průběhu již podpořil 232 nadaných studentů. „Za tuto dobu zůstalo v Brně na vědeckých pozicích přibližně 70 % z podpořených doktorandů, řada z nich přitom pochází z jiných regionů, nebo dokonce zemí. Bez programu Brno Ph.D. Talent by do Brna studovat a pracovat s největší pravděpodobností nepřijeli,“ dodal Tomáš Koláčný.

Zastupitelé rozhodnou o schválení smlouvy o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí vyrovnávací platby za plnění závazků veřejné služby, která bude uzavřena od období od 1. 7. 2022 do 31. 12. 2026

Mgr. Kateřina Gardoňová
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 466
mobil: +420 602 595 170
e-mail: tis@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy