Přeskočit na obsah

Město podpoří 25 talentovaných doktorandů v přírodovědných a technických oborech v soutěži Brno Ph.D. Talent více než 8 miliony

08. června 2022

Radní dnes doporučili zastupitelům schválit smlouvu a poskytnout individuální neinvestiční dotaci ve výši 8,25 milionu korun spolku JCMM. Tyto peníze budou použity na projekt Brno Ph.D. Talent v období od 1. července letošního roku do konce roku 2026.

Město Brno dlouhodobě spolupracuje na podpoře talentovaných žáků, studentů a vědců s JCMM, z. s. p. o. Díky jejich aktivitám a projektům jsou studenti motivováni k dalšímu rozvoji svých znalostí či schopností a tím mohou v budoucnu přispívat k rozvoji města Brna. 

„Výše uvedený spolek požádal město Brno o dotaci na stipendia programu Brno Ph.D. Talent, který je určen vybraným talentovaným studentům technických a přírodovědných oborů brněnských univerzit. Výdaje spojené s organizací soutěže, administrativou a dalšími projektovými aktivitami budou nově zajištěny v rámci výkonu veřejné služby. To umožní poskytovat další potřebné služby pro rozvoj talentovaných žáků, studentů a mladých vědců. Aktivity se budou týkat podpory a rozvoje jak místních studentů, tak také talentů ze zahraničí, například z ukrajinského Charkova. Tam donedávna úspěšně fungoval lektorát českého jazyka a díky jeho působení na místní univerzity přišlo studovat do Brna množství tamních studentů. Lákání talentů ze zahraničí je totiž také jedním z cílů spolupráce mezi městem a JCMM,“ shrnula změny primátorka města Brna Markéta Vaňková

Příchod zahraničních talentovaných studentů bude podporován zejména provozováním a činností tzv. českých center (lektorátů českého jazyka), a to především na Ukrajině a ve městech s partnerskými vazbami na město Brno. Další aktivity budou směřovat na péči o talentované žáky, studenty a vědce, kteří byli úspěšně přilákáni či kteří již působí v Brně. Cílem je budování tzv. vědecké komunity místních talentů, kteří sdílí zájem na rozvoji města Brna a institucí, na kterých působí.

Projekt Brno Ph.D. Talent je součástí Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje 2021–2027. Od roku 2009 se uskutečnilo 11 soutěžních ročníků, v jejichž průběhu již podpořil 232 nadaných studentů. „Za tuto dobu zůstalo v Brně na vědeckých pozicích přibližně 70 % z podpořených doktorandů, řada z nich přitom pochází z jiných regionů, nebo dokonce zemí. Bez programu Brno Ph.D. Talent by do Brna studovat a pracovat s největší pravděpodobností nepřijeli,“ dodal Tomáš Koláčný.

Zastupitelé rozhodnou o schválení smlouvy o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí vyrovnávací platby za plnění závazků veřejné služby, která bude uzavřena od období od 1. 7. 2022 do 31. 12. 2026

Mgr. Kateřina Gardoňová
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 466
mobil: +420 602 595 170
e-mail: tis@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy

Želvuška i další oku neviditelní hrdinové zvou do světa elektronové mikroskopie

Exkurze do technologických provozů, speciální akce ve VIDA! science centru nebo v Technickém muzeu v Brně, výstavy uvnitř i venku – to vše přinesou Dny elektronové mikroskopie. Brno se i letos touto akcí, organizačně zaštiťovanou hvězdárnou, hlásí ke svému zlatému vývoznímu artiklu, letos ve znamení neviditelných hrdinů, kteří jsou všude kolem nás nebo přímo v našem těle. Zachraňují planetu, brání naši imunitu nebo sami dokážou přežít v extrémních podmínkách. Blíže prozkoumat je můžeme právě díky elektronovým mikroskopům. Vstoupit do mikrovesmíru obývaného fantastickými stvořeními zájemci můžou od 20. do 26. března.

Slavnostní zahájení dalšího projektu z participativního rozpočtu Dáme na vás v Řečkovicích

Ve čtvrtek 9. března 2023 proběhlo slavnostní poklepání základního kamene stavby projektu z participativního rozpočtu Dáme na vás, a to Řečkovického HRáje. Setkání se zúčastnil radní Filip Chvátal, starosta městské části Brno – Řečkovice a Mokrá Hora Marek Viskot, navrhovatelka projektu Eva Matoušková a zástupci realizační firmy.

Nejčastěji chodím do knihovny a na nejlepší úrovni jsou v Brně divadla. Lidé v průzkumu hodnotili brněnskou kulturu

Čtyři z pěti Brňanů jsou s kulturou ve městě spokojeni a myslí si, že alespoň v jedné oblasti Brno vyniká nad jinými městy. Nadpoloviční většina za ní tedy jinam ani nevyjíždí. Na druhou stranu je tu nevyužitý potenciál v oblasti hudby a také muzeí a galerií a měl by být konečně dostaven nový sál pro filharmonii. I to jsou některé ze závěrů průzkumu kulturních potřeb Brňanů, který si město nechalo zpracovat na reprezentativním vzorku 1111 lidí.

Tři největší česká města Praha, Brno, Ostrava a Moravskoslezský kraj se prezentují na veletrhu MIPIM ve Francii

Ve společné expozici s názvem Czech Cities & Regions se na prestižním mezinárodním veletrhu investičních příležitostí MIPIM ve francouzském Cannes letos představí město Ostrava spolu s Moravskoslezským krajem, Prahou a Brnem. Veletrh se uskuteční ve dnech 14. až 17. března 2023. Zahraniční investory a developery seznámí s pestrou nabídkou možností investic jak na svém jádrovém území, tak i na městských pozemcích v průmyslové zóně Mošnov.