Přeskočit na obsah

Město podpoří 25 talentovaných doktorandů v přírodovědných a technických oborech v soutěži Brno Ph.D. Talent více než 8 miliony

08. června 2022

Radní dnes doporučili zastupitelům schválit smlouvu a poskytnout individuální neinvestiční dotaci ve výši 8,25 milionu korun spolku JCMM. Tyto peníze budou použity na projekt Brno Ph.D. Talent v období od 1. července letošního roku do konce roku 2026.

Město Brno dlouhodobě spolupracuje na podpoře talentovaných žáků, studentů a vědců s JCMM, z. s. p. o. Díky jejich aktivitám a projektům jsou studenti motivováni k dalšímu rozvoji svých znalostí či schopností a tím mohou v budoucnu přispívat k rozvoji města Brna. 

„Výše uvedený spolek požádal město Brno o dotaci na stipendia programu Brno Ph.D. Talent, který je určen vybraným talentovaným studentům technických a přírodovědných oborů brněnských univerzit. Výdaje spojené s organizací soutěže, administrativou a dalšími projektovými aktivitami budou nově zajištěny v rámci výkonu veřejné služby. To umožní poskytovat další potřebné služby pro rozvoj talentovaných žáků, studentů a mladých vědců. Aktivity se budou týkat podpory a rozvoje jak místních studentů, tak také talentů ze zahraničí, například z ukrajinského Charkova. Tam donedávna úspěšně fungoval lektorát českého jazyka a díky jeho působení na místní univerzity přišlo studovat do Brna množství tamních studentů. Lákání talentů ze zahraničí je totiž také jedním z cílů spolupráce mezi městem a JCMM,“ shrnula změny primátorka města Brna Markéta Vaňková

Příchod zahraničních talentovaných studentů bude podporován zejména provozováním a činností tzv. českých center (lektorátů českého jazyka), a to především na Ukrajině a ve městech s partnerskými vazbami na město Brno. Další aktivity budou směřovat na péči o talentované žáky, studenty a vědce, kteří byli úspěšně přilákáni či kteří již působí v Brně. Cílem je budování tzv. vědecké komunity místních talentů, kteří sdílí zájem na rozvoji města Brna a institucí, na kterých působí.

Projekt Brno Ph.D. Talent je součástí Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje 2021–2027. Od roku 2009 se uskutečnilo 11 soutěžních ročníků, v jejichž průběhu již podpořil 232 nadaných studentů. „Za tuto dobu zůstalo v Brně na vědeckých pozicích přibližně 70 % z podpořených doktorandů, řada z nich přitom pochází z jiných regionů, nebo dokonce zemí. Bez programu Brno Ph.D. Talent by do Brna studovat a pracovat s největší pravděpodobností nepřijeli,“ dodal Tomáš Koláčný.

Zastupitelé rozhodnou o schválení smlouvy o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí vyrovnávací platby za plnění závazků veřejné služby, která bude uzavřena od období od 1. 7. 2022 do 31. 12. 2026

Mgr. Kateřina Gardoňová
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 466
mobil: +420 602 595 170
e-mail: tis@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy

Radní projednali návrh rozpočtu města Brna na rok 2023. Příjmy oproti letošku vzrostou o dvě miliardy, skoro 30 % výdajů půjde na investice

Brněnští radní na dnešním jednání projednali návrh rozpočtu statutárního města Brna na rok 2023. Podle tohoto návrhu budou Brno a jeho městské části v příštím roce hospodařit s 19,5 miliardami korun, oproti letošku tedy navýšenému asi o půl miliardy.

Brněnský lužánecký tenisový klub získal od města souhlas k rekonstrukci

Brněnský lužánecký tenisový klub plánuje rekonstrukci a modernizaci tenisového areálu. Minulý týden zastupitelstvo odsouhlasilo poskytnutí dotace v maximální výši 11 744 000 korun. Nyní radní učinili další krok a souhlasili s rekonstrukcí tenisového areálu, který stojí zčásti na pozemcích města Brna.

V Židenicích pomáhají cestujícím nové digitální tabule odjezdů MHD

V úterý 22. listopadu se konalo slavnostní otevření projektu Digitální tabule odjezdů – Dělnický dům, který byl financován z participativního rozpočtu Dáme na vás. Ve spolupráci s Dopravním podnikem města Brna byly u Dělnického domu nainstalovány 2 digitální tabule, které cestujícím usnadňují orientaci v časech příjezdů či odjezdů autobusů a tramvají, a to v přestupním uzlu pro cesty do Juliánova, Líšně a na Vinohrady nebo z těchto lokalit směrem do centra.

Park na Moravském náměstí se otevírá lidem

Po osmiměsíční rekonstrukci je od 21. listopadu park na Moravském náměstí opět zpřístupněn veřejnosti. Nízké ploty budou ještě chvíli chránit čerstvě vysázené trvalkové záhony a trávníky, aby se ujaly a řádně zakořenily.