Přeskočit na obsah

Město opět podpoří projekt „Síť brněnských otevřených škol“

08. června 2022
Rada města Brna dnes doporučila zastupitelstvu schválit účelovou neinvestiční dotaci Základní škole a Mateřské škole Pramínek na zajištění projektu „Síť brněnských otevřených škol“.

Síť brněnských otevřených škol byla založena na pomoc školám při rozvíjení doplňkových služeb v oblasti celoživotního učení, společného trávení volného času celých rodin, rozvoje dobrovolné činnosti rodičů ve prospěch školy, podpory výchovy ke zdravému životnímu stylu, zlepšování klima na škole či sportovně kulturně zábavných aktivit. 

„Síť brněnských otevřených škol považuji za jeden z našich nejdůležitějších projektů týkajících se vzdělávání. Díky němu totiž hranice výuky a výchovy nedefinuje zvonění po poslední hodině dne, ale školy se jeho prostřednictvím snaží nabízet široké spektrum užitečných aktivit vysoko nad rámec svých povinností,“ uvedl radní pro oblast školství Jaroslav Suchý.

Zapojené školy se snaží udržovat různé standardy, jako je například spolupráce s rodinou, nabídka možnosti celoživotního vzdělávání nebo pravidelné informování o výchovné činnosti.

Do SBOŠ je zapojeno 23 brněnských škol. Více o projektu včetně seznamu zapojených škol najdete na https://www.otevreneskoly.cz/.

Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy

Pětice sportovních klubů chce žádat o podporu z NSA na zlepšení stavu sportovišť. Město jim přislíbilo spolufinancování

Další rozvoj regionální i nadregionální sportovní infrastruktury má zajistit čerpání investičních dotací ze čtyř výzev Národní sportovní agentury. Aby měli brněnští žadatelé šanci uspět, město jim chce přislíbit potřebnou finanční spoluúčast. Dnes tuto podporu doporučili brněnští radní, finálně ještě musí rozhodnout zastupitelé.

Co si myslí Brňané a Brňanky, zjistí město snadněji díky nové anketní platformě

Vyjádřit svůj názor i jinde než v komentáři na Facebooku a jednou za čtyři roky u volebních uren budou Brněnští moci už od letošního podzimu díky novému systému městských anket. Jednotná platforma pro ně vzniká na webu Dáme na vás.

Sedmdesátá sezóna brněnské hvězdárny začíná návštěvnickým rekordem

V úterý 3. října 2023 navštívil Hvězdárnu a planetárium Brno 223 771. návštěvník. Překonal se tak divácký rekord z roku 2022, kdy za celých 12 měsíců dorazilo 223 770 kosmoplavců. Jinak řečeno, letošní rok je v „brněnském vesmírném přístavu“ obzvlášť rušný a neméně rušná bude i sedmdesátá sezóna, do které právě vstupuje.

Přírodní vědy, informatika a polytechnické vzdělávání v novém. Na ZŠ Bosonožská se připravuje rekonstrukce učeben

Rekonstrukce a stavební úpravy se chystají na Základní škole Bosonožská díky dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Bude se jednat o vybudování odborných učeben pro přírodní vědy, polytechnické vzdělávání a pro práci s digitálními technologiemi. Brněnští radní dnes na své schůzi schválili manuál realizace projektu a doporučili zastupitelům souhlasit s podmínkami přijetí dotace.