Město Brno a Jihomoravský kraj zjednodušují odbavení cestujících - Tiskový servis

Město Brno a Jihomoravský kraj zjednodušují odbavení cestujících

  • 12. června 2024
  • 4 minuty čtení

Město Brno a Jihomoravský kraj dlouhodobě realizují společný projekt Elektronického odbavování cestujících v Integrovaném dopravním systému Jihomoravského kraje. V souladu s nastavenou strategií byly zavedeny postupně elektronické předplatní jízdenky v rámci celého území IDS JMK. Došlo i ke sjednocení e-shopů na prodej předplatních jízdních dokladů. Zároveň probíhá i modernizace prodeje jednorázových jízdních dokladů. Ten začal od 1. července 2020, kdy město Brno zavedlo moderní systém prodeje jízdenek v městské dopravě nazvaný Pípni a jeď. Pro koupi elektronické jízdenky stačí po nástupu do vozidla jen přiložit bankovní kartu k validátoru a cestující tak jednoduše získá potřebnou jízdenku pro cestování po Brně. Už od začátku se počítalo s možností rozšíření tohoto jednoduchého a cestujícími oblíbeného modelu i do regionálních linek kolem Brna.

O tom, že je systém Pípni a jeď cestujícími velmi oblíbený, svědčí i čísla o počtu takto prodaných jízdních dokladů. Ty se v současné době už přibližují 1 milionu kusů jízdenek měsíčně. V souvislosti se zvyšujícím se počtem uživatelů KORDIS už několikrát navyšoval výpočetní kapacitu Dopravně zúčtovacího centra, které na základě přiložení platebních karet následně počítá cenu jízdného.

Byť je systém velice oblíbený cestujícími, tak doposud nepokrývá celou nabídku spojení pro cesty po Brně. Cestující z některých oblastí, kde obsluhu zajišťují regionální autobusy, nemohli tuto nabídku využít. Doposud je totiž potřebnými validátory vybaveno necelých 20 regionálních autobusů. Situace se brzy změní a postupně jimi bude vybaveno až 150 regionálních autobusů kolem Brna.

Cestující v regionu tak dostanou možnost nastupovat v pracovní dny mezi 5. a 20. hodinou všemi dveřmi i do spojů jedoucích mimo Brno a za jízdné zaplatit ve validátoru u druhých dveří. Systém jim automaticky vypočte ceny jízdného podle nástupní a výstupní zastávky. Ti, kteří mají předplatní jízdenku, se jí už nebudou muset prokazovat pokaždé řidiči.

Na nákup těchto nových validátorů získal KORDIS dotaci v rámci projektu ITI v Brněnské metropolitní oblasti.

Od 15. 6. 2024 dojde ke změně odbavení na lince 302 z Brna, Bystrce přes Brno, Kníničky, Rozdrojovice a Jinačovice do Kuřimi. Tím i cestující z městské části Brno, Kníničky získají možnost jednoduchého zakoupení jízdního dokladu přes validátor včetně spojů vedených do regionu. Nově tak budou tímto jednoduchým systémem odbavení obslouženy všechny brněnské městské části. Jen u spojů linek číselné řady nad 100 jedoucích do regionu je potřeba při výstupu znovu přiložit kartu, protože jinak systém vypočte jízdné až do cílové stanice spoje.  

Tímto propojením městské a regionální dopravy a výpočtem jízdného jen podle přiložení karty při nástupu a výstupu je tento systém unikátní v rámci celé České republiky.

Ing. Petr Kratochvíl, člen Rady města Brna pro oblast dopravy a správu městských účastí, dodává: „Jsem velmi rád, že se ve spolupráci s Jihomoravským krajem daří rozšiřovat brněnský model Pípni a jeď do okolních měst a obcí a propojení s nimi se tak stává jednodušší. Pomáhá to i městu Brnu a dává to smysl v rámci Brněnské metropolitní oblasti. Každý dojíždějící, který místo auta zvolí vlak či autobus, nám pomůže aspoň trochu odlehčit brněnským komunikacím.“

Počet dojíždějících do Brna z okolních obcí a měst trvale narůstá a Jihomoravský kraj tak ve spolupráci s městem Brnem s cílem odlehčit brněnské komunikační síti od individuální dopravy objednává poměrně velký počet spojů na příměstských vlakových i autobusových linkách. Je nutné odbavení zjednodušit. Ing. Jiří Crha, náměstek hejtmana Jihomoravského kraje pro dopravu, uzavírá: „Díky tomu, že řidič nemusí každého cestujícího kontrolovat a prodávat mu jízdenku, mohou spoje na zastávkách trávit mnohem kratší dobu. Vznikne tak větší čas na dorovnání případných nepravidelností.“

K 15. 6. 2024 dojde ještě k jedné změně. Linka 304 bude prodloužena z Brna, Řečkovic do Brna, Králova Pole. Jedná se o linku, kde bylo zkušebně zavedeno samoobslužné odbavení validátorem. Osvědčilo se a využívá jej čím dál více cestujících. Pozitivní zkušenosti máme i z obsluhy nové lokality Kuřim, Záhoří, kam začala s linkou 304 nově jezdit veřejná doprava formou spojů na zavolání. Od začátku provozu do konce května tam bylo tímto způsobem objednáno 181 spojů.

Další články z rubriky