Likusáky na Kraví hoře: město tam chce zachovat zkušebny a ateliéry - Tiskový servis

Likusáky na Kraví hoře: město tam chce zachovat zkušebny a ateliéry

  • 26. června 2024
  • 3 minuty čtení

V únoru letošního roku byla městu Brnu a brněnské hvězdárně doručena výzva stavebního úřadu městské části Brno-střed týkající se tzv. likusáků na Kraví hoře. Konkrétně se jednalo o budovy s čísly 14 až 18. Na základě této výzvy musí město zajistit odstranění závad týkajících se požární bezpečnosti staveb a zamezit vstupu do zmíněných objektů. Od této doby hledají zástupci města a místní umělecké komunity cesty, jak nastalou situaci vyřešit a zachovat na Kraví hoře hudební zkušebny a kreativní ateliéry.

Od chvíle, kdy jsme obdrželi výzvu stavebního úřadu, jsme začali jednat s nájemníky a zástupci umělecké komunity, kteří na Kraví hoře sídlí. Naší snahou bylo od počátku hledat řešení, kterým bychom vyhověli výzvě stavebního úřadu a zároveň pomohli místní komunitě. Uvědomujeme si význam tohoto místa, kde našlo zkušebnu mnoho hudebních kapel a jiných umělců. Zkušebny a ateliéry bychom zde rádi zachovali, proto se budeme snažit tři likusáky opravit a získat povolení k užívání. Zbylé dva, které sloužily jako sklady a jejichž technický stav je opravdu špatný, bude nutné strhnout,“ popsala aktuální stav primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Zástupci města a brněnské hvězdárny, která má dotčené likusáky ve správě, jednají se stavebním úřadem o tom, v jakém rozsahu a podobě budou potřeba opravy v objektech 14, 15 a 16.

Důležitou součástí našeho záměru je získání závazných stanovisek, a to především od hasičů a hygieny. Následně bychom mohli začít se samotnými opravami. Rozumíme nejistotě, ve které se nyní nachází kreativci, kteří na Kraví hoře působí. Proto jsme se rozhodli těmto lidem prodloužit výpovědní lhůty formou dodatků k výpovědi smlouvy. Nově je stanovena do konce letošního roku. V dodatcích je také deklarována vůle nájemníků podílet se na případných úpravách likusáků,“ upřesnil uvolněný zastupitel pro strategický rozvoj, metropolitní spolupráci a integrované územní investice Martin Příborský a dodal: „Jedná se o kompromisní řešení. Z dlouhodobého hlediska by tu měl vzniknout park. Lokalita je v územním plánu vedena jako plocha zeleně.“

Menší likusáky (č. 17 a 18) budou strženy a na jejich místech vznikne malý park. Plot bude posunut ke zmíněným třem stavbám, které čeká oprava.

Kreativní komunita vítá snahu magistrátu konstruktivně řešit nejistotu umělců působících v městských budovách na Kraví hoře. Jsme připraveni participovat na jednáních se stavebním úřadem i dalšími dotčenými orgány a podílet se i finančně na případných opravách. Ještě nás čeká dlouhá cesta, ale věřím, že nakonec ani jeden umělec nebude muset z Kraví hory odejít, a to je moc dobrá zpráva pro celé Brno,“ říká David Vlk, předseda Uměleckého svazu ČR a jeden ze zástupců Kreativní komunity Kraví hora.

Situaci městských likusáků v lokalitě na Kraví hoře se snažíme dostat do širšího povědomí především od roku 2022. Tehdy s námi iniciativně zahájili dialog přední zástupci města, včetně primátorky Markéty Vaňkové. Během jednání jsme zažili mnoho turbulencí a setkali se s mnoha černými scénáři, ale setrvale akcentujeme raritní význam místní komunity nejen pro lokální kulturu jako takovou. Plánované stržení dvou z pěti městských budov, které mohly poskytnout azyl dalším vyšším desítkám umělců, nekvitujeme, nicméně vnímáme jako pozitivní kompromis to, že se město rozhodlo konstruktivně zainvestovat alespoň do tří z pěti budov ze svého majetku. Dále doufáme, že výše uvedené kompromisní řešení nezůstane pouhou proklamací, ale povede nejen k co nejdřívějším (nutným) stavebním úpravám, nýbrž i k potřebné úpravě nejen nájemních poměrů ve vztahu k budovám, ale i rozumnému uspořádání ve věci správy městského majetku,“ doplňuje Alice Šimečková za sdružení Kreativní Kraví hora, zastupující místní uměleckou komunitu. 

Další články z rubriky