Léto na přehradě bude díky dvěma dopravním změnám bezpečnější - Tiskový servis

Léto na přehradě bude díky dvěma dopravním změnám bezpečnější

  • 22. května 2024
  • 2 minuty čtení

Úprava křižovatky Obvodová–Přístavní a zjednosměrnění části ulice Hrázní. Dvě změny, které mají zklidnit dopravu na Brněnské přehradě a zvýšit tak bezpečnost cyklistů a pěších v této atraktivní rekreační a sportovní lokalitě. Koordinované práce na obou místech začaly v březnu a skončit mají v nejbližších dnech.

„Vzhledem k extrémnímu provozu i velkému množství pěších a cyklistů, kteří míří na přehradu, je křížení Obvodové a Přístavní dlouhodobě velmi nebezpečné, proto jsme zadali několik jeho úprav. Novinkou je instalace světelného signalizačního zařízení, které umožní, bude-li to zapotřebí, preferenci městské hromadné dopravy. Ulice Obvodová je navíc v obou směrech rozšířena o řadicí pruh. Dále je na místě nové veřejné osvětlení a křižovatka dostane nový povrch,“ uvedl radní pro oblast dopravy Petr Kratochvíl.

„Neprodleně po skončení prací na Obvodové a Přístavní dojde prostřednictvím dopravního značení ke zjednosměrnění části ulice Hrázní ve směru na Sokolské koupaliště. Konkrétně se jedná o úsek od parkoviště s kolmým stáním, které je přibližně 200 metrů od restaurace U Lva, po wellness hotel Maximus Resort. Díky těmto opatřením by se měl počet aut, která tudy projedou a kterých byly v sezónních špičkách až 4 tisíce denně, snížit přibližně na polovinu. V opačném směru budou vozidla jezdit přes Kníničky,“ řekl Petr Kratochvíl a dodal: „Obě akce zvyšují bezpečnost chodců a cyklistů v lokalitě Brněnské přehrady stejně jako loňské rozšíření komunikace od hráze po hotel OREA Resort Santon.“

Práce na Obvodové, Přístavní i na Hrázní mohly začít až po dokončení výstavby nové hasičské stanice na Brněnské přehradě, nicméně i tak budou obě akce hotové před začátkem hlavní letní sezóny.

Rekonstrukce křižovatky Obvodová–Přístavní
Zahájení prací: 1. 3. 2024
Předpokládaný termín zahájení užívání: 25.–27. 5. 2024
Technický dozor stavebníka, majetkoprávní příprava, zajištění projektové dokumentace, povolení, dotací a výběru dodavatele: Brněnské komunikace, a.s.
Zhotovitel: VESELÝ DOPRAVNÍ SIGNALIZACE, s.r.o.
Celkové náklady: 29 235 663,80 Kč vč. DPH. Z toho schválená dotace z Operačního programu Doprava na technologickou část (technologie SSZ a kamerového dohledu) činí 8 108 637,62 Kč, ostatní náklady hradilo město Brno.

Další články z rubriky