Legendární starobrněnský varhaník Miroslav Příhoda stále žije ve své hudbě

  • 24. října 2018
  • 2 minuty čtení
(mak) – V sobotu 20. října uplynulo 106 let od narození Miroslava Příhody, hudebního skladatele, varhaníka a dlouholetého ředitele kůru augustiniánského klášterního kostela na Starém Brně. Současně je to již 30 let, kdy své posluchače a přátele navždy opustil. V neděli 21. října proto v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Starém Brně zazněl koncert věnovaný tomuto významnému představiteli brněnské duchovní hudby.

Ve vzpomínkách přátel, známých i návštěvníků bohoslužeb zůstal Miroslav Příhoda (20. 10. 2012 – 11. 6. 1988) zapsán jako hluboce věřící, charizmatický člověk s velkou vnitřní silou, tvůrčím potenciálem a nezdolným životním optimismem.

Dodnes zní při nejrůznějších slavnostních příležitostech v bazilice na Mendlově náměstí jeho proslulý Starobrněnský Zdrávas, který zkomponoval v době silného komunistického útlaku, kdy společně s dalšími duchovně založenými Brňany hledal posilu a pomoc u Panny Marie svatotomské.

Do baziliky na Starém Brně nastoupil Příhoda jako ředitel kůru v roce 1945. Uvedl se svou třetí mší Missa brevis, která sklidila úspěch a vynesla mu pověst důstojného nástupce Leoše Janáčka na varhanickém místě. Se zdejším sborem pak připravoval díla nejvýznamnějších skladatelů chrámové hudby i díla vlastní.

V roce 1951 mu tehdejší vládnoucí režim znemožnil pokračovat v učení na Státní hudební konzervatoři, Janáčkově varhanické škole i hudební škole Jaroslava Kvapila, v jeho přesvědčení, že hudba má v lidech probouzet touhu po Bohu ho však nezviklal. Ačkoliv nebyl tak proslulý jako Mendel či Janáček, zůstal pro věřící na Starém Brně legendou.   

Dočtete se v Metropolitanu

  • Kateřina Liďáková. Foto: Marek Malůšek
    Kam jdeš, divadlo? Do Brna

    Kateřina Liďáková, od roku 2022 členka činohry Národního divadla Brno, strávila šestnáct let na prknech Městského divadla Zlín, kde také jako ředitel, dramaturg, herec i autor působil její manžel a...

Nenechte si ujít