Kužely budou na Dominikánském náměstí mlžit minimálně 50 let. Začne jednání o jejich vytvoření, řešit se bude hlavně vodní technologie

  • 24. listopadu 2021
Na přelomu listopadu a prosince se u jednacího stolu sejdou zástupci města Brna a sochaři Tomáš Pavlacký a Michael Gabriel. Pokud se shodnou na podmínkách uzavření smlouvy, vytvoří oba umělci vodní prvek pro Dominikánské náměstí, s jehož návrhem uspěli v nedávno uzavřené výtvarné soutěži.

Ve výtvarné soutěži o návrh na ztvárnění vodního prvku na Dominikánském náměstí se jako první umístil návrh autorské dvojice Tomáš Pavlacký a Michael Gabriel. Dnes radní schválili, že oběma sochařům bude zaslána výzva k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění pro nadlimitní veřejnou zakázku na službu Realizace vodního prvku na Dominikánském náměstí v Brně. Jde o běžný postup v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek, který vítězům umožňuje vlastní realizaci návrhu v případě, kdy to odůvodňuje povaha předmětu soutěže, tedy jedinečné umělecké dílo. Pouze pokud se zadavatel během jednacího řízení s vybraným účastníkem nedohodne na podmínkách uzavření smlouvy, vyzve k jednání další v pořadí.

Cena díla je stanovena na 7 550 000 korun včetně DPH na základě ceny uvedené v soutěžním návrhu a na základě nabídky zhotovitele v zadávacím řízení na předmětnou veřejnou zakázku. Zahrnuje jak přípravu
a samotné odlévání sochařského díla, tak jeho instalaci a doprovodné stavební činnosti. Vodní prvek bude situován v centrální části Dominikánského náměstí v ploše vymezené čtyřmi platany a čtyřmi kamennými lavicemi. Co se týče doby plnění, město Brno požaduje, aby bylo celé dílo řádně dokončeno a předáno nejpozději do 30. září 2022. Prvek by měl mít životnost minimálně 50 let, tomu musí odpovídat odolnost materiálů, které budou pro jeho zhotovení použity.

„Materiál vychází ze soutěžního návrhu vítězných autorů. Sochařská část, kterou tvoří tři skořepinové bronzové odlitky kuželů s pomocnou vnitřní nerezovou konstrukcí, bude kotvena do betonových základů. Dlažba zůstane zachována v celé stávající ploše. Vodní a mlžicí trysky budou do kuželů vedeny otvorem ve spodní hraně objektů. Vsakovací systém sběru vody je sveden zpět do vodní nádrže v technické komoře. Vodní technologie bude spravována dálkově,“ popsal náměstek primátorky města Brna Tomáš Koláčný.

„Právě vodní technologie budeme při jednání s autory hodně řešit. Je nezbytné počítat s tím, že z platanů opadává listí, jemné chmýří a větší plody. V souvislosti s požadovaným efektem vodní mlhy je rovněž nutné počítat s růstem stromů. Dále bude kladen důraz na ekonomičnost provozu,“ poznamenal radní pro kulturu Marek Fišer.

Mgr. Zuzana Gregorová
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 064
mobil: +420 777 469 972
e-mail: tis@brno.czNejnovější tiskové zprávy