Kolik je v Brně reálně přítomných obyvatel? Víme to na základě dat mobilního operátora

  • 03. února 2022
Geolokační data mobilních operátorů jsou cenným zdrojem informací o reálném množství obyvatel v území. Město je nyní má a může s nimi pracovat. Hodí se jako jeden ze vstupů pro strategické a územní plánování, lze na nich provádět i různá lokální šetření. Například pěkně ukazují reálný stav bydlících obyvatel oproti hlášeným obyvatelům, což je pro město klíčová statistika.

Město Brno opakovaně realizuje šetření o obyvatelstvu přítomném ve městě, a to na základě tzv. geolokačních dat mobilního operátora. Jedná se o anonymizovaná data, jež vysílá mobilní SIM karta do telekomunikační sítě. Na tomto základě lze vypočítat množství uživatelů v daném území. Šetření probíhalo v týdnu 20. 9. – 26. 9. 2021. K jakým číslům operátor došel?

V Brně bylo v denní špičce (středa mezi 11:00 – 12:00) přítomno až 491 000 osob. V noci naopak počty klesly ke 410 000. O víkendu pak mnoho lidí odjíždělo na chaty, chalupy, studenti se vraceli domů, a tak bylo v Brně přítomných „pouze“ 310 000 osob, tedy v průměru o 150 000 méně než v pracovní den.
„Český statistický úřad v Brně eviduje 382 000 osob s trvalým pobytem. Statistický úřad však dále nezkoumá, kolik osob se v Brně opravdu zdržuje a jak se počty vyvíjí v průběhu dne v jednotlivých hodinách. Na sběr takových dat totiž nemá vhodné nástroje. V tomto ohledu jsou tedy právě mobilní data cenným informačním zdrojem využitelným pro městské plánování,“ vysvětlil 2. náměstek primátorky Tomáš Koláčný.

„Data jsou k dispozici v hodinových intervalech za 296 základních sídelních jednotek v Brně. Lze si tak snadno udělat představu, kolik osob se nachází v daném čase na daném místě. Na příkladu území Zelného trhu tak vidíme, jak v průběhu dne dochází k nárůstu počtu obyvatel, a to až na 10 500 přítomných osob,“ doplnil Tomáš Koláčný.

Kolik osob je přítomných v místě vašeho bydliště či pracoviště, můžete nalézt v aplikaci. Další podrobnosti o mobilních datech jsou pak k dispozici v článku na datovém portále města.  

Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 466
e-mail: tis@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy