K memorandu k adaptaci na klimatickou změnu se připojila Komerční banka

  • 26. ledna 2022
Brno se přistoupením k Paktu starostů a primátorů zavázalo, že na svém území sníží do roku 2030 emise CO2 nejméně o 40 procent. K tomuto kroku se snaží motivovat i terciární sektor, z něhož se zapojilo už 55 partnerů. Dnes brněnští radní schválili připojení Komerční banky, a. s.

V září 2017 Zastupitelstvo města Brna schválilo přistoupení k Paktu starostů a primátorů. Jako signatář se město dobrovolně zavázalo, že na svém území sníží emise CO2 nejméně o 40 procent do roku 2030 od roku výchozího (rok 2000) a zvýší svou odolnost vůči lokálním dopadům klimatických změn.

Emisní bilancí bylo zjištěno, že největším producentem emisí CO2 na území města Brna je terciární sektor. Jen v loňském roce město na Festivalu architektury podepsalo s 25 společnostmi z tohoto sektoru Memorandum o dlouhodobé spolupráci na závazku statutárního města Brna k adaptaci na klimatické změny. První signatáři se připojili už v předchozím roce 2020.

„Touto cestou se snažíme připravit Brno na klimatickou změnu. Chceme proto snížit emise oxidu uhličitého
o 40 procent, přičemž výchozím bodem je rok 2000. Z tohoto cíle jsme zatím ukrojili 8 procent. Zbývá 9 let
a před námi je ještě 32 % emise skleníkových plynů. Je téměř jasné, že město samo nemůže v tomto boji zvítězit, proto vítám připojení velkých a zodpovědných firem, jako je i Komerční banka. Celkem se doposud k memorandu připojilo už 55 společností a institucí,“

uvedl 1. náměstek primátorky města Brna Petr Hladík.

Společnost Komerční banka projevila zájem připojit se k této spolupráci, ale požadovala drobnou formální úpravu v textu memoranda schváleného radními 28. srpna 2019.

Mgr. Kateřina Gardoňová
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 466
mobil: +420 602 595 170
e-mail: tis@brno.czNejnovější tiskové zprávy