Je nás přes 400 tisíc, nezaměstnaný je 1 člověk z 20 a loni hodně pršelo. Dataři se ohlíží za rokem 2023 - Tiskový servis

Je nás přes 400 tisíc, nezaměstnaný je 1 člověk z 20 a loni hodně pršelo. Dataři se ohlíží za rokem 2023

  • 03. června 2024
  • 3 minuty čtení

Překročení milníku v počtu obyvatel i průměrné hrubé mzdy, ale taky méně narozených dětí nebo uzavřených sňatků. Jaký byl předchozí rok ve městě z pohledu statistik a čísel, na to tradičně v červnu odpovídá souhrnně Brno v číslech. V tuto dobu již bývá k dispozici velká část dat Českého statistického úřadu vztahujících se k uplynulému roku. Údaje jsou průběžně sledovány a doplňovány na webu data.brno.cz.

Webová publikace formou jednoduchých infografik, grafů a doprovodných textů shrnuje fakta o ekonomice města, obyvatelstvu, životním prostředí či veřejných službách, nechybí ani vzdělávání nebo volný čas. Se všemi se seznámíte na venkovní výstavě na Mendlově náměstí, která potrvá od 3. do 28. června. Kromě toho magistrátní dataři a datařky i letos, stejně jako loni, připravili online šifrovací hru inspirovanou právě zajímavými čísly.

„Rok 2023 byl řečí čísel poklidný, bez šokujících dat. Některé údaje se vrací na úroveň před pandemií, konflikt na Ukrajině ještě promlouvá výrazně do demografických statistik. Díky tomu, že data sledujeme a vyhodnocujeme kontinuálně, můžeme nejen reagovat na aktuální dění, ale taky pozorovat dlouhodobé trendy. Řadu věcí tak můžeme předvídat a připravit se na budoucnost,“ zhodnotil radní Petr Bořecký.

Brňanů a Brňanek přibývá, i když se rodí málo dětí

Navzdory tomu, že oficiální statistiky založené na trvalém pobytu počty obyvatel v Brně značně podhodnocují, i v tomto údaji zlomilo Brno loni rekord. Poprvé v historii podle Českého statistického úřadu překročilo hranici 400 tisíc obyvatel. Těch s trvalým pobytem je tu nyní už 400 566.

Nárůst tohoto čísla je dán zejména migrací (zvláště přílivem nových obyvatel z Ukrajiny), nikoliv tím, že by se v metropoli jižní Moravy narodilo tolik dětí. Naopak, jejich počet je nyní charakterizován prudce sestupnou křivkou – narodilo se zde 3 828 dětí, což je nejméně od roku 2004. Oproti předchozím letům klesl také počet sňatků (1 921 oproti 2043 o rok dříve) i rozvodů (627 versus 659 v roce 2022). Počet zemřelých (4 041) se vrátil ke stejným hodnotám jako před pandemií covidu-19.

Bytů se postavilo nejvíc za posledních 15 let

Množství studentů vysokých škol se stabilně pohybuje kolem 65 tisíc, podobné číslo charakterizuje i počet registrovaných cizinců v Brně (ti s trvalým pobytem jsou již zahrnuti do počtu obyvatel města).

Podíl nezaměstnaných osob už několik let osciluje kolem 5 procent, zatímco počet volných pracovních míst setrvale klesá – nyní tak na jedno pracovní místo připadají dva uchazeči o zaměstnání.

Průměrná hrubá mzda rostla a překročila hranici 50 tisíc korun, mezi platy mužů a žen je stabilně rozdíl 15 tisíc korun. Pozitivní je, že v posledních letech rostou přímé zahraniční investice do Brna. Dobrou ekonomickou výkonnost vykazuje zdejší gastronomie, horší zprávou pro obyvatele je, že průměrné ceny jídel jsou téměř srovnatelné s Prahou.

I když v roce 2023 stagnovaly prodejní ceny bytů, nyní opět několik měsíců po sobě rostou a atakují průměrnou cenu 110 korun za metr čtvereční. Ceny nájemního bydlení po růstu v minulých letech ustrnuly. Pozitivní je, že bylo dokončeno 1 918 nových bytů, což je nejvyšší číslo od roku 2007. Zahájena byla stavba dokonce 2 170 bytů.

V roce 2023 stoupla průměrná teplota v Brně o tři desetiny stupně Celsia na 11,5. Srážkově byl loňský rok spíše vydatnější, roční úhrn činil 564 mm. Ovzduší tu bylo relativně čisté, většina limitů byla dodržena.

Všechna data jsou přístupná na webu data.brno.cz.