Přeskočit na obsah

Jak snížit emise CO2 o 40 %? Město žádá o dotaci na aktualizaci Akčního plánu pro udržitelnou energii a klima

03. března 2021

Zhruba polovinu nákladů z 2,1 milionu korun potřebných na aktualizaci Akčního plánu pro udržitelnou energii a klima, organizaci osvětových akcí a koordinaci souvisejících aktivit by mohla pokrýt dotace z Národního programu Životní prostředí. Dalším cca milionem by se na projektu podílelo město. Podání žádosti o dotaci dnes schválili brněnští radní.

„V roce 2017 jsme se dobrovolně připojili k Paktu starostů a primátorů, což je sdružení více než devíti tisíc signatářů z řad místních a regionálních samospráv z 57 zemí světa. Tímto krokem se obce zavazují ke snížení emisí skleníkových plynů do roku 2030 o 40 %. Brnu se zatím podařilo – od roku 2000, odkdy máme podrobné údaje o spotřebě paliv a energií a produkci emisí CO2 – emise snížit o 8 %. Přispělo k tomu snižování energetické náročnosti budov, které zateplujeme, vyměňujeme jim okna, ale také obnova vozového parku DPMB, kde jednoznačně převažují bezemisní a nízkoemisní vozidla, nebo postupná výměna parovodů za horkovody,“ připomněla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Každá signatářská obec musí do dvou let od přistoupení k Paktu vytvořit Akční plán pro udržitelnou energii a klima (tzv. SECAP). V něm je analýza současného stavu i konkrétní kroky vedoucí k postupnému snižování zejména emisí CO2. Do dalších dvou let je potřeba akční plán zrevidovat. S podrobnostmi o projektu se radní seznámili před třemi týdny (podrobněji viz tiskovou zprávu z 10. 2. 2021).

„SECAP vyhodnocuje nejen obecní sektor, ale také stav v sektoru dopravy, služeb a domácností. Právě ve dvou posledně jmenovaných jsou rezervy pro realizace opatření vedoucí ke snižování CO2 největší. K úspornějšímu chování motivujeme lidi pomocí kampaně Připrav Brno. Na stejnojmenném webu najdou například 10 základních kroků, jak snížit svou uhlíkovou stopu, i různé aktuality z oblasti ekologie v Brně. Snažíme se občany podporovat také finančně pomocí ekodotací, kterými jim přispíváme třeba na vytvoření zelené střechy nebo zachytávání dešťovky. Průměrný Evropan svým životním stylem vyprodukuje cca 7 tun CO2 ročně, v naší zemi jsou hodnoty nad průměrem a na hlavu připadá asi 9 tun ročně,“ podotkl první náměstek Petr Hladík.

Kampaň Připrav Brno se orientuje i na firmy. Ty zve k připojení se k Memorandu o dlouhodobé spolupráci na závazku statutárního města Brna k adaptaci na klimatické změny. Součástí výzvy je i výčet možných opatření, kterými mohou budoucí partneři Memorandum naplňovat. Jde například o úpravy na budovách, využívání energií z obnovitelných zdrojů, snižování energetické náročnosti, efektivní využívání vody, rozšíření zeleně v okolí firem, ekologizace vozového parku a podobně. Na druhou stranu mohou členové Memoranda očekávat od města podporu pro své plánované projekty, které povedou ke snižování emisí, a to jak technickou (pomoc s úvodním zhodnocením aktuálního stavu), konzultační (zajištění odborných konzultací s experty na konkrétní zamyšlená opatření), tak i finanční (například formou vhodných dotačních titulů) nebo propagační.

Celkové výdaje projektu aktualizovaného Akčního plánu pro udržitelnou energii a klima se odhadují na 2,1 milionu Kč. Ty budou využity na zpracování aktualizace, organizaci osvětových akcí a na zajištění koordinátora pro aktivity související s akčním plánem. Předpokládá se, že by dotace mohla dosáhnout výše 1,137 milionu korun, zbytek by dofinancovalo město. Aktualizovaný plán chce mít město do léta.

Mgr. Radka Loukotová
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 471
mobil: +420 773 183 511
e-mail: tis@brno.czNejnovější tiskové zprávy

Multifunkční halu má provozovat ARENA BRNO. Klíčové je nyní schválení veřejné podpory Evropskou komisí, koncesionář se může hledat později

Multifunkční halu u brněnského výstaviště bude provozovat městská společnost ARENA BRNO. Do koncesního řízení nepřišla žádná nabídka, musí tak být zrušeno a nové zatím vypsáno nebude. Rozhodla o tom dnes Rada města Brna.

Na magistrát dorazilo přes 500 žádostí o změnu stávajícího územního plánu

V rámci sběru požadavků na změny stávajícího územního plánu ve zjednodušeném režimu, který probíhal od 25. října do 16. listopadu, přišlo 459 podnětů. Nadto Odbor územního plánování a rozvoje řešil dalších 66 standardně podaných návrhů. Dnes se vyhodnocením zabývali brněnští radní, konečné slovo bude mít příští týden zastupitelstvo.

Czech Republic Travel Trade Day: Na 250 lidí z ČR i celého světa pracujících v cestovním ruchu se v dubnu sjede do Brna

Po Olomouci, Plzni nebo letošních Karlových Varech bude i Brno hostit Czech Republic Travel Trade Day, platformu pro obchodní jednání českých podnikatelů, regionů a dalších subjektů aktivních v oblasti cestovního ruchu s mezinárodními nákupčími. Akci organizuje CzechTourism společně s Centrálou cestovního ruchu Jižní Morava a městem Brnem, což dnes schválením memoranda potvrdili brněnští radní.

Výzkum, inovace a evropské znalosti. Brno podpořilo projekt EULiST

Projekt EULiST spojuje univerzity, obce, společnosti a další partnery se zvláštním zaměřením na změnu klimatu a sociální soudržnost. Vysoké učení technické v Brně patří mezi vysoké školy, které jsou do tohoto programu zapojené. Vedení města dnes podpořilo projekt pomocí dopisu a deklaruje tak zájem seznámit se s jeho průběhem a výsledky.