Přeskočit na obsah

Město aktualizuje Akční plán pro udržitelnou energii a klima. Pokračuje ve snaze snížit do roku 2030 emise CO? o 40 %

10. února 2021
Před čtyřmi lety se Brno připojilo k Paktu starostů a primátorů pro klima a energii, jehož hlavním cílem je zlepšení životního prostředí a kvality života ve městech a obcích. V říjnu roku 2019 byl zastupiteli schválen Akční plán pro udržitelnou energii a klima (SECAP), který obsahoval plány na konkrétní opatření vedoucí ke snížení emisí CO?. Nyní se připravuje jeho aktualizace.

„SECAP se zaměřuje na různé sektory, od obecního přes terciární a dopravní až po veřejné osvětlení. Plány v něm obsažené mají za cíl dosáhnout našeho závazku a snížit emise CO? do roku 2030 o 40 %. V posledních letech město Brno podniklo řadu kroků, které směřují k efektivnějšímu nakládání s energiemi, k úsporám nákladů i snižování emisí. Některá opatření ze SECAP jsme již provedli, jsou jimi například rozsáhlé rekonstrukce budov včetně jejich zateplení. Zavedli jsme energetický management v městských budovách a začali jsme odebírat plyn a elektrickou energii od jednoho dodavatele, který byl vysoutěžen na energetické burze PXE,“ uvedla primátorka Markéta Vaňková.

Aktualizace SECAP je povinná a měla by být provedena do 4 let od přistoupení města k paktu starostů. Na dnešním zasedání se s novou verzí seznámili radní a souhlasili s přípravou žádosti o dotaci z Národního programu Životní prostředí.

„Pro následující programové období máme v plánu pokračovat s osvětovou činností s cílem oslovit co nejvíce spoluobčanů. Co se týče dalších adaptačních opatření, připravujeme realizaci protipovodňových opatření, výstavbu akumulačních nádrží na vodu a pokračují také práce na obnově a sázení zeleně. Snažíme se tím zadržovat vodu v přírodě a příznivě ovlivňovat klima ve městě. Dalšími opatřeními v oblasti energetiky chceme každoročně zvýšit úspory minimálně o 45 tisíc MWh. Oproti roku 2015 bude v roce 2030 předpokládaná nižší spotřeba o 760 808 MWh/rok,“ přiblížil 1. náměstek primátorky Petr Hladík.

Celkové výdaje projektu aktualizovaného Akčního plánu pro udržitelnou energii a klima se odhadují na 2,1 milionu Kč. Ty budou využity na zpracování aktualizace, organizaci osvětových akcí a na zajištění koordinátora pro aktivity související s akčním plánem. Předpokládá se, že by dotace mohla dosáhnout výše 1,137 milionu korun, zbytek by dofinancovalo město.

Bc. Filip Poňuchálek
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 162
mobil: +420 773 785 318
e-mail: tis@brno.czNejnovější tiskové zprávy

Vedení města Brna prověřilo sdělení provázející spor o volbu člena Výboru pro národnostní menšiny

Vedení města Brna se zabývalo volbou člena Výboru pro národnostní menšiny, která proběhla na květnovém Zastupitelstvu města Brna a stala se předmětem diskuse na jeho zasedání 5. září 2023.

Vteřiny zachraňují životy, připomene nová kampaň města a hasičů

Když čekáte na příjezd hasičů, může se každá vteřina zdát nekonečná. Vteřiny také mohou rozhodovat o životě a smrti, o zdraví či jeho poškození, o záchraně či ztrátě majetku. Právě tyto cenné okamžiky ztrácejí hasiči, když míří k zásahu a cestu jim blokují nesprávně zaparkovaná vozidla. Jak může každý z nás jednoduše pomoci vozům integrovaného záchranného systému dostat se včas na místo určení, pomáhá přiblížit nová kampaň Vteřiny pro život. Město ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Jihomoravského kraje ji spouští dnes.

Mezi městem a Zbrojovkou panuje shoda: Nový fotbalový stadion by měl vyrůst na místě dnešního velodromu

Nejvýhodnější lokalitou pro výstavbu nového fotbalového stadionu je brněnské výstaviště, konkrétně místo, kde dnes stojí velodrom. Shodli se na tom představitelé města a Zbrojovky Brno, a to i na základě prověření plošného umístění sportovišť ve vybraných lokalitách, které zpracovala Kancelář architekta města Brna. Se změnou působiště souhlasí i cyklistické oddíly, pro které by se stavěl nový cyklistický ovál, a to se snahou jej zkombinovat i s atletickou halou.

Brno podpoří střediska volného času

Brněnští radní dnes souhlasili s poskytnutím 1 330 000 korun na úhradu provozních nákladů středisek volného času. Vše musí ještě schválit říjnové zastupitelstvo.