Investiční záměr přiblíží, na kolik přijde nový vstup na Ústřední hřbitov a co bude potřeba vyřídit

  • 16. března 2022
Podobu nového hlavního vstupu na Ústřední hřbitov v Brně známe, z loňské urbanisticko-architektonické soutěže o jeho návrh vzešlo vítězně pojetí architektonického studia Refuel (více čtěte zde). Nyní radní souhlasili se zpracováním investičního záměru na vybudování vstupu. Dokument vymezí rozsah investice, popíše technické řešení a nastíní další legislativní postup.

Žádost o zpracování investičního záměru podala příspěvková organizace Správa hřbitovů města Brna a brněnští radní dnes s vytvořením dokumentu na Odboru investičním Magistrátu města Brna souhlasili. Záměr vymezí rozsah investice, popíše požadované technické řešení a nároky na standard provedení, nastíní legislativní proces a potřebné stupně projektové dokumentace a dá prostor stanoviskům dotčených odborů. Hotov by měl být asi za dva měsíce.

„Důvodem, proč chceme vybudovat nový vstup do areálu Ústředního hřbitova, je jeho dlouhodobě nevyhovující stav. Nové pojetí architektonického studia Refuel respektuje kompozici Aloise Prastorfera, který hřbitov projektoval, v historické podobě zůstane také obřadní síň Bohuslava Fuchse a Josefa Poláška. Na místě současných toalet je navržen nový vstupní objekt, který bude sloužit jako kavárna, květinářství, kamenictví a veřejné WC. K vytvoření příjemného klimatu by mohla přispět také nová kašna. Za historickými budovami vzniknou dva nové provozní objekty, které budou určené pro vozový park, sklady technického provozu, garáže, krytá stání a provozní zázemí zaměstnanců. Aktuálně probíhá jednací řízení bez uveřejnění s vítězným studiem,“ popsal 1. náměstek primátorky města Brna Petr Hladík.

„Současný stav je neuspokojivý jak z pohledu prostupnosti území, neboť stánky před hlavní bránou zavazí chodcům, tak z pohledu technického a administrativního zázemí, jež vyžaduje renovaci. Budoucí podoba vstupu zmíněné problémy řeší, vrací celému místu důstojný vzhled a navíc otevírá výhled na dominantu Fuchsovy smuteční síně,“ myslí si náměstek pro oblast kultury a majetku města Tomáš Koláčný.


Vizualizace: Refuel, s. r. o. (více vizualizací zde)

Mgr. Zuzana Gregorová
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 064
mobil: +420 777 469 972
e-mail: tis@brno.czNejnovější tiskové zprávy