Přeskočit na obsah

Nový hlavní vstup na Ústřední hřbitov bude kultivovaný a vytvoří příjemný prostor odstíněný alejí

27. října 2021

Kultivovaný a citlivý ve vztahu k současné kompozici Ústředního hřbitova. Tak charakterizovala porota návrh hlavního vstupu na hřbitov, jemuž udělila první cenu v projektové soutěži (více zde). Brněnští radní dnes pořadí návrhů sestavené porotou schválili.

„Urbanisticko-architektonická jednofázová otevřená projektová soutěž o návrh hlavního vstupu na Ústřední hřbitov v Brně byla vyhlášena 14. června 2021, návrhy bylo možné odevzdávat do 13. září. Hodnoticí zasedání soutěžní poroty se uskutečnilo 14. října a porotci posuzovali 5 návrhů, zejména s ohledem na vzájemnou kompozici hlavního vstupu s přiléhající smuteční síní, jejímž autorem je světově uznávaný architekt Bohuslav Fuchs,“ řekl náměstek primátorky města Brna Tomáš Koláčný.

Porota hodnotila soutěžní návrhy podle urbanistické a architektonické kvality, funkčnosti a realizovatelnosti, vazby na okolní urbánní a krajinné struktury či hospodárnosti a udržitelnosti. Vítězem se stal návrh architektonického studia Refuel, s. r. o., na druhém místě skončil architektonický a urbanistický ateliér Menšík Skrušný, spol. s r. o., a jako třetí bylo vyhodnoceno pojetí architekta Ing. Jana Javůrka a F POINT, z. s. Rada města Brna dnes pořadí návrhů sestavené porotou schválila a uložila Kanceláři architekta města Brna zajistit další náležitosti stanovené Soutěžním řádem České komory architektů a zákonem o zadávání veřejných zakázek.

„Návrh vítězného studia Refuel je podle porotců kultivovaný a citlivý ve vztahu k současné kompozici Ústředního hřbitova. Vstupní objekt směrem do Vídeňské vytváří příjemný klidový prostor opticky odcloněný alejí od tranzitní ulice. Technické zázemí je řešeno efektivně a pokorně vzhledem k charakteru prostředí hřbitova a koncepce hospodaření s dešťovou vodou je pojata přesvědčivě,“ uvedl 1. náměstek primátorky Petr Hladík. 

Druhý návrh podle porotců přináší jednoznačný názor i architektonický výraz. Ač působí monumentálně, má lidské měřítko. Kompozice propojuje ulici Vídeňskou se hřbitovem, diskutabilní je ovšem minimalizace prostoru před obřadní síní. Návrh na 3. místě respektuje historickou kompozici se dvěma vstupy a zároveň propojuje prostor před vstupem na hřbitov s předprostorem před obřadní síní. Způsob pavilonové zástavby provozního zázemí však působí chaoticky a nekonzistentně.

„Soutěžní porota během hodnocení návrhů formulovala doporučení jak pro zadavatele, tak tvůrce oceněných návrhů. Doporučila omezit osobní automobilovou dopravu v celém areálu hřbitova na nezbytně nutnou a parkovací stání smutečních hostů řešit na jiném místě. Celý projekt budeme realizovat po částech,“ dodal Petr Hladík. 

„Soutěžní porota doporučila zadavateli zahájit s účastníkem, jehož návrh se umístil na nejvýše oceněném místě, jednací řízení bez uveřejnění. Pokud se dohodnou, získá vítěz zakázku na zpracování projektové dokumentace. Do 20. prosince také Kancelář architekta města Brna připraví veřejnou výstavu soutěžních návrhů,“ popsal další postup radní pro územní plánování a rozvoj města Filip Chvátal.

Další informace najdete i v tiskové zprávě KAM.

Vizualizace: Refuel, s. r. o.

Mgr. Zuzana Gregorová
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 064
mobil: +420 777 469 972
e-mail: tis@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy

Úspěšní cizinci působící v Brně se stali ambasadory města. Dnes na Nové radnici prezentovali své zkušenosti

Je jich 13. Pocházejí z 11 zemí. Společné mají to, že se usadili v Brně, podnikají, působí ve výzkumu a managementu a dokáží prezentovat příležitosti pro spolupráci s brněnskými firmami a institucemi v regionech svého původu. Brněnští ambasadoři. Jejich vybraní zástupci dnes navštívili Novou radnici.

Rekonstrukce kluboven pod Bílou horou proběhla díky participativnímu rozpočtu Dáme na vás

V úterý 29. 11. byly v Židenicích slavnostně otevřeny Mládežnické klubovny pod Bílou horou. Prostory byly zrekonstruovány díky participativnímu rozpočtu Dáme na Vás. Areál s multifunkčním hřištěm využívá o víkendu i široká veřejnost, kdy zejména rodiče s dětmi oceňují, že je zde k dispozici také sociální zařízení a pitná voda. Mnohé rodiny navíc areál navštěvují po generace, protože první klubovna zde vznikla již téměř před 50 lety a někteří její tehdejší uživatelé sem dodnes rádi zavítají.

Radní projednali návrh rozpočtu města Brna na rok 2023. Příjmy oproti letošku vzrostou o dvě miliardy, skoro 30 % výdajů půjde na investice

Brněnští radní na dnešním jednání projednali návrh rozpočtu statutárního města Brna na rok 2023. Podle tohoto návrhu budou Brno a jeho městské části v příštím roce hospodařit s 19,5 miliardami korun, oproti letošku tedy navýšenému asi o půl miliardy.

Brněnský lužánecký tenisový klub získal od města souhlas k rekonstrukci

Brněnský lužánecký tenisový klub plánuje rekonstrukci a modernizaci tenisového areálu. Minulý týden zastupitelstvo odsouhlasilo poskytnutí dotace v maximální výši 11 744 000 korun. Nyní radní učinili další krok a souhlasili s rekonstrukcí tenisového areálu, který stojí zčásti na pozemcích města Brna.