Přeskočit na obsah

Interkulturní pracovníci získali pro Brno mezinárodní cenu za sociální inovace SozialMarie. Uspěli mezi 300 projekty

03. května 2021
Na začátku bylo tři sta projektů, z nich odborná porota vybrala 35 a nominovala je na hlavní cenu. Jejich zástupci v sobotu 1. května večer napjatě očekávali, jak letošní klání, do kterého se zapojuje šest evropských států, dopadne a kdo mezinárodní porotu osloví nejvíce. Brňané se u online vysílání skutečně radovali – projekt interkulturní práce v samosprávě se dostal mezi patnáctku nejúspěšnějších a kromě pozitivní zpětné vazby a uznání si odnáší i 2 000 eur.

Po zimní zprávě od Evropské komise, která brněnské pojetí interkulturní práce zařadila mezi top 27 evropských inovací z posledních let, slaví Brno i jarní úspěch. Umístilo se mezi 15 nejlepšími projekty v mezinárodní ceně SozialMarie. „Jsme moc rádi za ocenění v tak silné konkurenci skvělých projektů. Sobotní vyhlášení jsme si patřičně užili, přestože proběhlo jen online formou. Výhra je povzbuzením pro odbor a tým Lenky Šafránkové Pavlíčkové, který dlouhodobě odvádí skvělou práci,“ poznamenal předseda Výboru pro národnostní menšiny Zastupitelstva města Brna Marek Fišer.

Porota SozialMarie ocenila, že město aktivně nabízí lidem z různých kultur a komunit snadno přístupné služby v různých jazycích a že program zároveň zvyšuje kulturní povědomí jak celkově mezi obyvateli města, tak v rámci městské samosprávy. „Město Brno ukazuje, že mu na rozmanitosti jeho obyvatelstva záleží, a etabluje se jako průkopník sociálních inovací. Díky rozsáhlému interkulturnímu pohledu na svět je Brno vzorem pro další města, regiony a země,“ píše se v oficiálním hodnocení.

K ceně se váže i finanční odměna ve výši 2 000 eur. „Za tuto odměnu bychom rádi uspořádali soutěž, do které chceme zapojit cizince žijící v Brně. Díky tomu bychom získali cenná data a informace, které následně využijeme i při tvorbě akčního plánu strategie integrace cizinců, na kterém nyní intenzivně pracujeme,“ uvedl Marek Fišer. 

Interkulturní pracovníci (IKP) působí na brněnském magistrátu čtyři roky. Soustředí se na šest jazykových skupin (vietnamština, ukrajinština/ruština, rumunština/moldavština a arabština), vybraných na základě statistických dat Ministerstva vnitra ČR a Českého statistického úřadu o počtech cizinců na území města Brna. Roli při stanovení těchto skupin hrály i samy integrační potřeby – platí, že čím větší jazyková a kulturní vzdálenost dané skupiny je, tím náročnější a delší je adaptace na české prostředí. Zohledněno bylo také to, jaká podpora je pro dané skupiny cizinců na území města již dostupná.

Interkulturní pracovníci svoje klienty v rámci terénní práce aktivně vyhledávají, navštěvují ubytovny, stavby, nádraží nebo pracují přímo „na ulici“ v širokém slova smyslu. S klienty se kontaktují také přes sociální sítě nebo tzv. gatekeepers, což jsou výrazné osobnosti v komunitě, přes které je možné navázat další spolupráci. Cizinců se IKP ptají, co řeší, jestli něco potřebují, nabízejí kontakty na jednotlivé úřady a pracoviště i konkrétní pomoc při jejich návštěvě, například při vyřizování řidičského průkazu, živnostenského listu, uzavírání zdravotního pojištění nebo smlouvy o dodávce elektřiny či při komunikaci s lékaři. Ročně se na ně s žádostí o pomoc obrátí několik set lidí a desítky institucí. O služby IKP totiž stojí i úřady, školská nebo zdravotnická zařízení, úřad práce, poskytovatelé sociálních služeb, kulturní zařízení a další, které se s cizinci setkávají a potřebují v komunikaci s nimi podporu. Letos např. v rámci jednoho projektu IKP navázali těsnou spolupráci s Knihovnou Jiřího Mahena. Podrobněji jsme náplň práce IKP popsali třeba zde.

SozialMarie je cena pro sociální inovace, která je každoročně udílena 15 výjimečným projektům. Sociální inovaci popisují organizátoři jako novátorský přístup k řešení společenských otázek, který je funkční a udržitelný. Ceny SozialMarie se vyhlašují od roku 2005, což z nich činí nejstarší ceny pro sociální inovace v Evropě. Každoročně mezi nejlepší projekty rozdělí finanční odměny v celkové výši 54 tisíc eur, vedle toho se takto vytvořila přirozená platforma pro sdílení sociálních inovací na ploše střední a východní Evropy. České projekty letos sklízely úspěch, v nejlepší patnáctce jsou hned čtyři. Více na www.sozialmarie.org/cs.

Mgr. Radka Loukotová
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 471
mobil: +420 773 183 511
e-mail: tis@brno.czNejnovější tiskové zprávy

V Pisárkách se naplno rozjely práce na stavbě vratné smyčky. První tramvaje po ní do vozovny vjedou příští rok v létě

Dopravní podnik města Brna začal s třetí etapou modernizace vozovny v Pisárkách. Během následujících 17 měsíců zde dělníci vybudují vratnou smyčku. Ta umožní otáčení tramvají a zároveň snadnější odbavení návštěvníků budoucí multifunkční haly, která má vyrůst v západní části brněnského výstaviště.  

Bytový fond se rozrostl o dvanáct sociálních a bezbariérových bytů

Namísto původních pěti bytových jednotek na Křenové 47, které byly v nevyhovujícím až havarijním stavu, se jich díky dvaceti měsícům prací ve stejném bytovém domě, zrenovovaném a obohaceném o nástavbu, nyní nachází dvanáct. Sloužit budou pro osoby se sníženou pohyblivostí nebo s nízkými příjmy.

Družstevní bydlení by mohlo rozšířit svou podobu. Vedle výstavby na zelené louce by družstva renovovala i staré městské domy

Město si nechá prověřit další možnost, jak lidem nabídnout dostupné družstevní bydlení, a to formou rekonstrukce zdevastovaných bytových domů. V pilotním režimu by nový záměr mohl být realizován u domu na Mostecké 16. Zda je dům vhodný, prověří předprojekční příprava, kterou dnes radní doporučili zastupitelstvu města svěřit do rukou městské společnosti CD CENTRUM COMS.  

Aprílový úklid jako Brno

Týden před hlavním termínem dobrovolnické akce Ukliďme Česko, kterým je sobota 1. dubna, evidují organizátoři ze spolku Ukliďme Česko v Brně přes 130 nahlášených úklidů. Dobrovolníci se mohou k některé z naplánovaných akcí připojit díky mapě úklidů na www.UklidmeCesko.cz. Akci letos opět podpořila společnost SAKO Brno a záštitu nad ní převzala primátorka města Brna Markéta Vaňková.