Přeskočit na obsah

Individuální dotace pomohou pokrýt nezaviněné finanční ztráty způsobené pandemií. Jsou určeny významným nezřizovaným subjektům kulturní scény

03. června 2020
Hrozbu likvidace významných subjektů působících na brněnské kulturní scéně mají odvrátit individuální dotace v celkové výši přes pět milionů korun. Takové je dnešní doporučení Rady města Brna zastupitelům, kteří o jejich schválení budou rozhodovat 16. června.

„Dopad vládních nařízení na nezřizovanou kulturní scénu začal Odbor kultury Magistrátu města Brna zjišťovat již koncem března. V polovině dubna pak Rada města Brna schválila dotační program pro menší subjekty, které nedosáhnou na podporu ministerstva kultury. Šlo o okamžitou pomoc ve výši od 20 do 50 tisíc korun,“ řekla primátorka města Brna Markéta Vaňková a upřesnila: „Současně jsme už v dubnu odboru kultury uložili, aby navrhl řešení pro velké a významné provozovatele. Ti sice budou moci získat peníze i z úrovně ministerstev, ale pravděpodobně ne v takové výši, aby nebyla ohrožena jejich existence. Rozdílnost zaměření a různorodost potřeb těchto organizací neumožňuje nastavit vhodný plošný dotační titul, proto jsme nakonec zvolili formu individuálních dotací.“

Rada města Brna navrhla podpořit v tomto režimu 10 subjektů. „Jsou to soubory, kluby, divadla
a provozovatelé, kteří jsou nedílnou součástí brněnské kulturní scény již řadu let a jejich význam je nesporný,“
uvedl náměstek primátorky Tomáš Koláčný a představil základní kritéria, podle nichž se postupovalo: „Důležité je dlouhodobé a stabilní působení primárně v Brně, které je v souladu s hodnotami městské strategie kultury a kreativních odvětví, výjimečnost aktivit spočívající v inovativnosti či udržování tradice, reprezentace města, zahraniční aktivita a kulturní spolupráce, ale také vícezdrojové financování činnosti a dostatečná ekonomická soběstačnost.“

Žadatelům o tuto podporu bylo zdůrazněno, že náklady, které budou chtít hradit v rámci individuální dotace od města Brna, by neměly být kryty z jiných dotací. Zároveň byli upozorněni, že je při tvorbě jejich žádostí nutné přihlédnout k připravovaným opatřením ministerstev a jejich využití subjekty. „Abychom nikoho nezatěžovali nadbytečnou administrativou a abychom se vyhnuli komplikacím při vyúčtování, doporučili jsme peníze od města použít zejména na náklady, jako je pronájem do 20 procent celkové částky, energie, telekomunikační služby a internet, údržba, úklid, ostraha, nákup materiálu, pronájem movitých věcí, účetní služby nebo právní služby, které jsou v souvislosti s oficiálním pozastavením činnosti snadněji prokazatelné z hlediska finanční kontroly,“ vysvětlil radní pro oblast kultury Marek Fišer.

Zdůraznil také, že se město především snaží o pokrytí a překlenutí nezaviněných finančních ztrát a výpadků způsobených opatřeními vlády a ministerstev v důsledku pandemie covid-19 a jejich dopadů na uvedené subjekty. „Proto ve většině případů požadujeme čerpání dotace do konce června, případně do konce letních prázdnin,“ uzavřel Marek Fišer.

Magistrát města Brna
Tiskové středisko
tel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz


Nejnovější tiskové zprávy

Brno podporuje inovátory i výzkumníky z jihu Moravy. Ti mohou získat granty – startuje další výzva programu Prototypuj a ověřuj

Lokátory pro freeridery, vylepšení zubního implantátu a inovativní polymer – to jsou příklady projektů, které v loňském roce získaly podporu z programu Prototypuj a ověřuj. Město Brno prostřednictvím inovační agentury JIC nyní otevírá novou výzvu. Od 27.  března do 5. května do něj mohou inovátoři z jižní Moravy hlásit své projekty a získat až 800 tisíc korun.

V Pisárkách se naplno rozjely práce na stavbě vratné smyčky. První tramvaje po ní do vozovny vjedou příští rok v létě

Dopravní podnik města Brna začal s třetí etapou modernizace vozovny v Pisárkách. Během následujících 17 měsíců zde dělníci vybudují vratnou smyčku. Ta umožní otáčení tramvají a zároveň snadnější odbavení návštěvníků budoucí multifunkční haly, která má vyrůst v západní části brněnského výstaviště.  

Bytový fond se rozrostl o dvanáct sociálních a bezbariérových bytů

Namísto původních pěti bytových jednotek na Křenové 47, které byly v nevyhovujícím až havarijním stavu, se jich díky dvaceti měsícům prací ve stejném bytovém domě, zrenovovaném a obohaceném o nástavbu, nyní nachází dvanáct. Sloužit budou pro osoby se sníženou pohyblivostí nebo s nízkými příjmy.

Družstevní bydlení by mohlo rozšířit svou podobu. Vedle výstavby na zelené louce by družstva renovovala i staré městské domy

Město si nechá prověřit další možnost, jak lidem nabídnout dostupné družstevní bydlení, a to formou rekonstrukce zdevastovaných bytových domů. V pilotním režimu by nový záměr mohl být realizován u domu na Mostecké 16. Zda je dům vhodný, prověří předprojekční příprava, kterou dnes radní doporučili zastupitelstvu města svěřit do rukou městské společnosti CD CENTRUM COMS.