Přeskočit na obsah

Individuální dotace pomohou pokrýt nezaviněné finanční ztráty způsobené pandemií. Jsou určeny významným nezřizovaným subjektům kulturní scény

03. června 2020

Hrozbu likvidace významných subjektů působících na brněnské kulturní scéně mají odvrátit individuální dotace v celkové výši přes pět milionů korun. Takové je dnešní doporučení Rady města Brna zastupitelům, kteří o jejich schválení budou rozhodovat 16. června.

„Dopad vládních nařízení na nezřizovanou kulturní scénu začal Odbor kultury Magistrátu města Brna zjišťovat již koncem března. V polovině dubna pak Rada města Brna schválila dotační program pro menší subjekty, které nedosáhnou na podporu ministerstva kultury. Šlo o okamžitou pomoc ve výši od 20 do 50 tisíc korun,“ řekla primátorka města Brna Markéta Vaňková a upřesnila: „Současně jsme už v dubnu odboru kultury uložili, aby navrhl řešení pro velké a významné provozovatele. Ti sice budou moci získat peníze i z úrovně ministerstev, ale pravděpodobně ne v takové výši, aby nebyla ohrožena jejich existence. Rozdílnost zaměření a různorodost potřeb těchto organizací neumožňuje nastavit vhodný plošný dotační titul, proto jsme nakonec zvolili formu individuálních dotací.“

Rada města Brna navrhla podpořit v tomto režimu 10 subjektů. „Jsou to soubory, kluby, divadla
a provozovatelé, kteří jsou nedílnou součástí brněnské kulturní scény již řadu let a jejich význam je nesporný,“
uvedl náměstek primátorky Tomáš Koláčný a představil základní kritéria, podle nichž se postupovalo: „Důležité je dlouhodobé a stabilní působení primárně v Brně, které je v souladu s hodnotami městské strategie kultury a kreativních odvětví, výjimečnost aktivit spočívající v inovativnosti či udržování tradice, reprezentace města, zahraniční aktivita a kulturní spolupráce, ale také vícezdrojové financování činnosti a dostatečná ekonomická soběstačnost.“

Žadatelům o tuto podporu bylo zdůrazněno, že náklady, které budou chtít hradit v rámci individuální dotace od města Brna, by neměly být kryty z jiných dotací. Zároveň byli upozorněni, že je při tvorbě jejich žádostí nutné přihlédnout k připravovaným opatřením ministerstev a jejich využití subjekty. „Abychom nikoho nezatěžovali nadbytečnou administrativou a abychom se vyhnuli komplikacím při vyúčtování, doporučili jsme peníze od města použít zejména na náklady, jako je pronájem do 20 procent celkové částky, energie, telekomunikační služby a internet, údržba, úklid, ostraha, nákup materiálu, pronájem movitých věcí, účetní služby nebo právní služby, které jsou v souvislosti s oficiálním pozastavením činnosti snadněji prokazatelné z hlediska finanční kontroly,“ vysvětlil radní pro oblast kultury Marek Fišer.

Zdůraznil také, že se město především snaží o pokrytí a překlenutí nezaviněných finančních ztrát a výpadků způsobených opatřeními vlády a ministerstev v důsledku pandemie covid-19 a jejich dopadů na uvedené subjekty. „Proto ve většině případů požadujeme čerpání dotace do konce června, případně do konce letních prázdnin,“ uzavřel Marek Fišer.

Magistrát města Brna
Tiskové středisko
tel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz


Nejnovější tiskové zprávy

Multifunkční halu má provozovat ARENA BRNO. Klíčové je nyní schválení veřejné podpory Evropskou komisí, koncesionář se může hledat později

Multifunkční halu u brněnského výstaviště bude provozovat městská společnost ARENA BRNO. Do koncesního řízení nepřišla žádná nabídka, musí tak být zrušeno a nové zatím vypsáno nebude. Rozhodla o tom dnes Rada města Brna.

Na magistrát dorazilo přes 500 žádostí o změnu stávajícího územního plánu

V rámci sběru požadavků na změny stávajícího územního plánu ve zjednodušeném režimu, který probíhal od 25. října do 16. listopadu, přišlo 459 podnětů. Nadto Odbor územního plánování a rozvoje řešil dalších 66 standardně podaných návrhů. Dnes se vyhodnocením zabývali brněnští radní, konečné slovo bude mít příští týden zastupitelstvo.

Czech Republic Travel Trade Day: Na 250 lidí z ČR i celého světa pracujících v cestovním ruchu se v dubnu sjede do Brna

Po Olomouci, Plzni nebo letošních Karlových Varech bude i Brno hostit Czech Republic Travel Trade Day, platformu pro obchodní jednání českých podnikatelů, regionů a dalších subjektů aktivních v oblasti cestovního ruchu s mezinárodními nákupčími. Akci organizuje CzechTourism společně s Centrálou cestovního ruchu Jižní Morava a městem Brnem, což dnes schválením memoranda potvrdili brněnští radní.

Výzkum, inovace a evropské znalosti. Brno podpořilo projekt EULiST

Projekt EULiST spojuje univerzity, obce, společnosti a další partnery se zvláštním zaměřením na změnu klimatu a sociální soudržnost. Vysoké učení technické v Brně patří mezi vysoké školy, které jsou do tohoto programu zapojené. Vedení města dnes podpořilo projekt pomocí dopisu a deklaruje tak zájem seznámit se s jeho průběhem a výsledky.