I v tramvajové vozovně mají harfu. Nedá se na ni hrát, ale pomůže vyladit zdejší provoz - Tiskový servis

I v tramvajové vozovně mají harfu. Nedá se na ni hrát, ale pomůže vyladit zdejší provoz

  • 06. listopadu 2023
  • 3 minuty čtení
  • Zuzana Gregorová

Kde spí v Brně tramvaje? I děti ví, že v pisárecké vozovně. A to už od nepaměti, lépe řečeno od počátku provozu brněnské MHD v roce 1870. Před osmi lety se Dopravní podnik města Brna (DPMB) pustil do modernizace této vozovny a nyní je zhruba v půlce závěrečné etapy prací.

Mostní konstrukce vratné smyčky v Pisárkách. Foto: Zuzana Gregorová
Mostní konstrukce vratné smyčky v Pisárkách. Foto: Zuzana Gregorová

Mezi zastávkami Pisárky a Lipová vzniká vratná tramvajová smyčka, díky které se bude dát do vozovny najíždět přímo, nebude třeba, aby se „šaliny“ od Bystrce jezdily otáčet do smyčky na Mendlově náměstí. To ušetří čas i náklady na energie, navíc tu vyroste zastávka pro návštěvníky blízké multifunkční haly, která vyroste u výstaviště. Aktuálně se buduje mostní konstrukce vratné smyčky a stavbaři se pustili i do tzv. kolejové harfy. Ta napojí 15 kolejí vedoucích z vozovny na jednu centrální. Hotová by měla být do konce listopadu.

I v tramvajové vozovně mají harfu. Nedá se na ni hrát, ale pomůže vyladit zdejší provoz. A také zvedne počet „nocujících“ tramvají v Pisárkách. „Jde o 15 za sebou jdoucích elektricky ovládaných výhybek, které napojí 15 kolejí na jednu centrální. Příští rok na jaře bychom harfu chtěli včlenit do kolejové sítě,“ popsal zařízení ředitel výstavby Jaroslav Ondra. Kapacita vozovny se zvýší asi o 20 procent, ze současných zhruba 160 vozů na 200. Foto: Zuzana Gregorová
V místě, kde se buduje kolejová harfa, už jsou osazené téměř všechny stožáry trakčního vedení. Jakmile se zprovozní nové koleje ve smyčce, přepojí se na toto vedení napájení vozů. Na stavbě se pracuje za běžného provozu MHD. Aby dopravní podnik snížil počet tramvají v Pisárkách, 10 jich dočasně deponoval do Medlánek a urychlil likvidaci vyřazených vozů, aby zbytečně nezabíraly místo. Foto: Zuzana Gregorová
Mostní konstrukce vratné tramvajové smyčky roste stavbařům pod rukama. „V říjnu se betonovalo a nyní beton zraje, mezitím se předpíná příčná a podélná výztuž. Ještě nás čeká betonáž části ve směru do centra města. V březnu by měl být most nachystán k položení kolejí,“ doplnil technicko-provozní ředitel DPMB Vítězslav Žůrek. Foto: Zuzana Gregorová
Stavba vratné smyčky je třetí fází aktuální modernizace pisárecké vozovny. Ta začala v roce 2015, kdy se rozšířilo kolejiště pro odstavení tramvají o 560 metrů. To výrazně zjednodušilo obsluhu areálu. Od podzimu 2018 do podzimu 2020 v areálu vystavěli novou halu denního ošetření a očisty s myčkou a moderními technologiemi na kontrolu výzbroje tramvají, kol či soukolí. Zastřešen byl také prostor mezi starou a novou halou. A letos na jaře došlo na vratnou smyčku. Hotovo by mělo být o prázdninách 2024, stavba přijde na 680 milionů korun. Foto: Zuzana Gregorová
 

Další články z rubriky