Hvězdárna získá dotace na příští rok z několika zdrojů - Tiskový servis

Hvězdárna získá dotace na příští rok z několika zdrojů

  • 25. listopadu 2020
  • 5 minut čtení

Hvězdárna a planetárium Brno předložila radním přehled žádostí o dotace z jiných zdrojů než rozpočtu města na rok 2021. Radní tuto žádost schválili na základě dřívějších příkazů tajemníka.

Hvězdárna a planetárium Brno jako příspěvková organizace v působnosti Odboru strategického rozvoje a spolupráce MMB podala prostřednictvím tohoto útvaru přehled žádostí o dotace na rok 2021.

„Město Brno ročně podporuje fungování Hvězdárny a planetária Brno částkou bezmála 29 milionů korun. Kromě toho je tato příspěvková organizace velmi úspěšná v získávání financí nejen na vlastní projekty, ale také na programy ve spolupráci s ostatními vědeckými subjekty,“ uvedl brněnský náměstek Tomáš Koláčný.

PROJEKT UNIVERSE TO REACH? IN PLANETARIUM!
Hvězdárna a planetárium Brno v první polovině roku 2018 vypracovala projekt v rámci programu Erasmus+ (výzva 2018, KA2 - Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices, KA204 - Strategic Partnerships for adult education), jehož cílem je prohloubení spolupráce mezi šesticí evropských planetárií – kromě Hvězdárny a planetária Brno to je Planetarium Hamburg (Německo), Slovenská ústredná hvězdáreň (Slovensko), Tudomanyos Ismeretterjeszto Tarsulat (Maďarsko), Complexul Astronomic Baia Mare (Rumunsko), Zielonogorski Osredok Kultury (Polsko). Výše uvedené zahraniční organizace se staly partnery tohoto projektu. Výsledkem bude nejen série setkání jednotlivých pracovníků, ale také společný produkt – pořad věnovaný kosmickým technologiím kolem nás.
Podařilo se získat dotaci ve výši 220 578 eur, z toho cca 100 tisíc eur pro zahraniční partnery projektu. Spoluúčast hvězdárny bude cca 17 tisíc eur. Realizován bude od října 2018 do srpna 2021.

PROJEKT VRAŤME HVĚZDY ZPÁTKY NA OBLOHU
Hvězdárna a planetárium Brno v listopadu roku 2019 vypracovala projekt v rámci Programu INTERREG VA Rakousko – Česká republika, jehož cílem je především upozornit na problém světelného znečištění a vyrobit spot na toto téma pro digitária. Projekt bude probíhat v rámci již navázaných partnerství z předcházejícího projektu Networking science parků a planetárií realizovaný v období 2018/2019.
Projekt byl schválen pod číslem KPF-02-147 na výši 21 807,90 eur. 500 eur poskytne rakouský
partner a 3 271,19 eur bude spoluúčast organizace.    
Realizován bude od dubna 2020 do června 2021.ASTRONOMOVÉ DO EVROPY ZA INFORMACEMI K SATELITNÍM TECHNOLOGIÍM A PRO TMAVOU
OBLOHU

Počátkem roku 2020 vypracovala hvězdárna žádost v rámci programu Erasmust+, který je pokračováním projektu Astronomie jako vstupní brána do říše vědy – networking planetárií a hvězdáren. Cílem je navštívit vybraná pracoviště v Chorvatsku, Finsku, Bulharsku, Lotyšsku, Irsku, Portugalsku a na Kypru.
Organizace získala jsme dotaci ve výši 39 385 eur.     
Realizován bude od prosince 2020 do listopadu 2022.

PROJEKT SCIENTISTS WARN: SUFFICIENT BUT NOT REDUNDANT LIGHTS!
Hvězdárna a planetárium Brno v první polovině roku 2020 vypracovala projekt v rámci programu
Erasmus+, jehož cílem je prohloubení spolupráce sedmi evropských planetárií – kromě Hvězdárny a planetária Brno to je Planetarium Hamburg (Německo), Gesellschaft Ósterreichischer Planetarien (Německo), Slovenská
ústredná hvězdáreň (Slovensko), Tudomanyos Ismeretterjeszto Tarsulat (Maďarsko), Muzeul de Stiinte Astronomice Baia Mare (Rumunsko), Zielonogorski Osrodek Kultury (Polsko). Výše uvedené zahraniční organizace se staly partnery tohoto projektu. Výsledkem bude nejen série setkání jednotlivých pracovníků, ale také společný produkt – pořad věnovaný dostatečnému, nikoli nadbytečnému osvětlení.
Projekt uspěl, hvězdárna získala dotaci ve výši 234 608 eur, z toho cca 110 tisíc eur pro zahraniční partnery projektu.
Realizován bude od prosince 2020 do listopadu 2022.
PROJEKT JIHOMORAVSKÝ KRAJ FANDÍ VĚDĚ 2020
Zastupitelstvo Jihomoravského kraje odsouhlasilo 25. března 2020 projekt Hvězdárny a planetária
Brno na propagaci vědy a techniky v Jihomoravském kraji v celkové výši 3 000 000 korun, díky kterým podpoří několik výjimečných aktivit pro širokou veřejnost.
Jedná se o podporu a propagaci akcí pro stovky až tisíce návštěvníků s nulovým nebo symbolickým vstupným, které organizuje několik vzdělávacích institucí najednou. Podpořené akce jsou založeny na interaktivním a hravém přístupu k návštěvníkům, jenž vede k samostatnému experimentování a objevování základních zákonů vědy a techniky. Konkrétně budou podpořeny např. projekty Kurt Gödel Tribute, Dny jihomoravské kosmonautiky – Brno Space Days, Science Party, VIDA! Roboti, Poznej městskou džungli, Měsíc na Kraví hoře, Svedu vědu, Festival vědy, Festival Prototyp, Bastlfest a Svátek světla.
Podobný projekt podpory nemá žádný z krajů, Jihomoravský kraj tak jasně vyjadřuje, že se jedná o centrum moderních technologií a inovací a že může být vzorem v propagaci neformálního způsobu vzdělávání. Lze předpokládat, že dlouhodobým působením na veřejnost, zejména děti a mládež, v nich tato aktivita probudí zájem o přírodní a technické vědy. V návaznosti na společný plán akcí se tak podpoří kolektivní propagace populárněvědeckých aktivit se zapojením většího počtu partnerů a dopadem na širší cílovou skupinu.
Projekt získal dotaci ze zdrojů Jihomoravského kraje v celkové výši 3 000 000 korun a bude
z důvodů omezení akcí pro veřejnost v roce 2020 realizován až do 31. července 2021.

PROJEKT JIHOMORAVSKÝ KRAJ – SPOLUFINANCOVÁNÍ HVĚZDÁRNY A PLANETÁRIA BRNO
Zastupitelstvo Jihomoravského kraje odsouhlasilo 12. prosince 2019 projekt Spolufinancování Hvězdárny a planetária Brno, příspěvkové organizace, v období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2024 na provoz organizace v celkové výši 15 000 000 korun, tj. ročně 3 000 000 korun. Jedná se o podporu činnosti Hvězdárny a planetária Brno.
Projekt na rok 2021 získal dotaci ze zdrojů Jihomoravského kraje v celkové výši 3 000 000 korun a bude realizován od ledna do prosince 2021.

Mgr. Kateřina Gardoňová
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 466
mobil: +420 602 595 170
e-mail: tis@brno.czDalší články z rubriky