Finišuje vypořádání připomínek k návrhové části Plánu mobility

  • 19. července 2017
  • 2 minuty čtení
(ik) – Více než 500 připomínek k návrhové části Plánu mobility je již vypořádáno. Připomínky Odboru dopravy Magistrátu města Brna (MMB) zaslali obyvatelé města, neziskové organizace, odborné instituce, odbory MMB a Jihomoravského kraje a městské části.

„Připomínky se týkaly různých témat. Od automobilové dopravy přes podporu pěší dopravy až po doplnění indikátorů pro sledování účinnosti opatření navržených Plánem mobility,“ uvedla vedoucí referátu městské mobility Odboru dopravy MMB Iva Machalová. „Nyní připravujeme podklad pro radu města, aby vypořádání připomínek projednala na svém srpnovém zasedání.“

Po projednání radou bude vypořádání připomínek zveřejněno na www.mobilitabrno.cz. Na tomto webu jsou průběžně uveřejňovány i další související informace a dokumenty.

Co je Plán mobility?

Plán mobility je dokument, který navrhuje opatření v oblasti dopravy – mobility. Seznam projektů je připraven na základě odborných analýz i ve spolupráci s obyvateli města a experty.

V tomto seznamu jsou opatření či projekty, jejichž realizace bude nejvíce přínosná pro život ve městě. Nemusí se vždy jednat pouze o výstavbu nových komunikací či tramvajových tratí, ale také o tzv. měkká opatření, jako je podpora využití aplikací informujících o dopravě či změna organizace dopravy.

Plán mobility tvoří analytická část, vize plánu mobility, návrhová část a tzv. akční plán. Každá z těchto částí je projednána s odbornou i laickou veřejností a poté předložena vedení města ke schválení.

Díky tomu se zjistí, která z navržených opatření jsou nejefektivnější.

Dočtete se v Metropolitanu

  • Kateřina Liďáková. Foto: Marek Malůšek
    Kam jdeš, divadlo? Do Brna

    Kateřina Liďáková, od roku 2022 členka činohry Národního divadla Brno, strávila šestnáct let na prknech Městského divadla Zlín, kde také jako ředitel, dramaturg, herec i autor působil její manžel a...

Nenechte si ujít