Přeskočit na obsah

Dva brněnské kostely získají dodatečně od města individuální dotaci na svoji obnovu

27. října 2020

V dubnu 2020 rozhodlo Zastupitelstvo města Brna o každoročních, v řádném termínu podaných žádostech o poskytnutí dotací a příspěvků na obnovu kulturních památek na území města z rozpočtu města Brna. V mimořádném termínu pak byly na Odbor památkové péče Magistrátu města Brna (OPP MMB) podány ještě dvě žádosti o dotace na opravy v jezuitském kostele Nanebevzetí Panny Marie a v kostele sv. Leopolda. Brněnští radní dnes doporučili zastupitelstvu schválit poskytnutí těchto individuálních neinvestičních dotací v celkové částce 1 450 000 Kč.

V červenci 2020, tedy poté, co již zastupitelstvo rozhodlo o udělení dotací podaných v řádném termínu, evidoval OPP MMB ještě dvě žádosti o individuální dotace:

Římskokatolická duchovní správa u kostela Nanebevzetí Panny Marie (jezuitský kostel) žádala o prostředky na restaurátorskou opravu části lavic na pravé straně lodi kostela. OPP MMB navrhl poskytnout individuální dotaci ve výši 900 000 Kč.

Konvent Hospitálského řádu sv. Jana z Boha – Milosrdných bratří žádal o dotace na další etapu celkové obnovy interiéru kostela sv. Leopolda, konkrétně na restaurátorskou obnovu baldachýnu se sochou sv. Jana
Nepomuckého. OPP MMB navrhl poskytnout individuální dotaci ve výši 550 000 Kč.

Pokud zastupitelstvo dotace schválí, je třeba opravy realizovat nejpozději do 25. listopadu letošního roku a k tomuto datu předložit i vyúčtování. Dotaci město vyplatí poté, co Odbor památkové péče na místě samém odsouhlasí provedení prací a udělá o tom zápis. Při opravách je třeba dodržovat přísná kritéria památkové péče a postupovat v souladu se závazným stanoviskem Odboru památkové péče MMB.


„Jezuitský kostel Nanebevzetí Panny Marie i kostel svatého Leopolda patří k nejvýznamnějším barokním památkám na území Brna. Oba mají bohatou historii – v jezuitském kostele je pohřben slavný obránce Brna před Švédy páter Martin Středa, kostel svatého Leopolda je součástí areálu kláštera milosrdných bratří, kde se nachází také nejstarší nemocnice na Moravě a druhá nejstarší u nás. Architektonicky cenné kostely se vzácnou uměleckou výzdobou interiérů jsou široce využívány k náboženským i kulturním účelům a město Brno jim věnuje trvalou pozornost a pomoc v oblasti památkové péče. Dokladem toho jsou také individuální dotace udělené z letošního rozpočtu,” uvedl radní pro oblast kultury Marek Fišer.

V letošním roce bylo z rozpočtu města Brna na obnovu kulturních památek vyčleněno 16 000 000 Kč.

Tiskové středisko
Magistrát města Brna
tel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz
Nejnovější tiskové zprávy

Multifunkční halu má provozovat ARENA BRNO. Klíčové je nyní schválení veřejné podpory Evropskou komisí, koncesionář se může hledat později

Multifunkční halu u brněnského výstaviště bude provozovat městská společnost ARENA BRNO. Do koncesního řízení nepřišla žádná nabídka, musí tak být zrušeno a nové zatím vypsáno nebude. Rozhodla o tom dnes Rada města Brna.

Na magistrát dorazilo přes 500 žádostí o změnu stávajícího územního plánu

V rámci sběru požadavků na změny stávajícího územního plánu ve zjednodušeném režimu, který probíhal od 25. října do 16. listopadu, přišlo 459 podnětů. Nadto Odbor územního plánování a rozvoje řešil dalších 66 standardně podaných návrhů. Dnes se vyhodnocením zabývali brněnští radní, konečné slovo bude mít příští týden zastupitelstvo.

Czech Republic Travel Trade Day: Na 250 lidí z ČR i celého světa pracujících v cestovním ruchu se v dubnu sjede do Brna

Po Olomouci, Plzni nebo letošních Karlových Varech bude i Brno hostit Czech Republic Travel Trade Day, platformu pro obchodní jednání českých podnikatelů, regionů a dalších subjektů aktivních v oblasti cestovního ruchu s mezinárodními nákupčími. Akci organizuje CzechTourism společně s Centrálou cestovního ruchu Jižní Morava a městem Brnem, což dnes schválením memoranda potvrdili brněnští radní.

Výzkum, inovace a evropské znalosti. Brno podpořilo projekt EULiST

Projekt EULiST spojuje univerzity, obce, společnosti a další partnery se zvláštním zaměřením na změnu klimatu a sociální soudržnost. Vysoké učení technické v Brně patří mezi vysoké školy, které jsou do tohoto programu zapojené. Vedení města dnes podpořilo projekt pomocí dopisu a deklaruje tak zájem seznámit se s jeho průběhem a výsledky.