Přeskočit na obsah

Družstevní byty na Kamenném vrchu naprojektuje Atelier 99. Stavební povolení chce město získat do dvou let

02. prosince 2020
První etapa výstavby družstevního bydlení na Kamenném vrchu se opět o krok posunula k realizaci. Radní dnes vybrali společnost, která 350 bytů a související infrastrukturu naprojektuje a nad stavbou pak bude vykonávat autorský dohled.

„Projektovou dokumentaci vytvoří Atelier 99, s. r. o. Její první stupeň, dokumentace pro územní řízení, bude hotová do podzimu příštího roku. Ke stavebnímu povolení bychom projekt chtěli dovést do dvou let a v roce 2025 by se mělo kolaudovat. Smlouva s projektantem bude obsahovat podmínku, že cena za m2 čisté podlahové plochy nesmí přesáhnout 60 tisíc korun bez DPH. Snahou města je totiž dosáhnout co nejdostupnější ceny družstevních bytů,“ popsal náměstek primátorky pro oblast bydlení a správy majetku Jiří Oliva.

Provedení projektových prací a autorského dohledu město vysoutěžilo za 28 340 000 Kč bez DPH.

Výstavba v novolískovecké lokalitě Kamenný vrch II (nad ulicí Petra Křivky) je rozdělená do dvou etap. Aktuální záměr (350 družstevních bytů) se týká 1. etapy. Financování se předpokládá z Fondu bytové výstavby, náklady budou následně refinancovány z úvěrů zakládaných družstev. Náklady na 1. etapu se odhadují na 1,75 miliardy korun. Součástí investice je spolu s výstavbou bytových domů také realizace potřebné technické a dopravní infrastruktury, včetně parkových úprav. Město jedná také s městskou částí o tom, že by jeden z bytových domů zaplatila z vlastního rozpočtu. Tento dům by si město ponechalo v majetku a svěřilo jej městské části jako dům s pečovatelskou službou.

„Město by v těchto dnech mělo získat i poslední soukromé pozemky, bez kterých by stavba nemohla být realizována, takže výstavbě už nic nebude bánit,“ dodal Jiří Oliva s odkazem na zprávu z jednání radních z minulého týdne.

Mgr. Radka Loukotová
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 471
mobil: +420 773 183 511
e-mail: tis@brno.czNejnovější tiskové zprávy

Pětice sportovních klubů chce žádat o podporu z NSA na zlepšení stavu sportovišť. Město jim přislíbilo spolufinancování

Další rozvoj regionální i nadregionální sportovní infrastruktury má zajistit čerpání investičních dotací ze čtyř výzev Národní sportovní agentury. Aby měli brněnští žadatelé šanci uspět, město jim chce přislíbit potřebnou finanční spoluúčast. Dnes tuto podporu doporučili brněnští radní, finálně ještě musí rozhodnout zastupitelé.

Co si myslí Brňané a Brňanky, zjistí město snadněji díky nové anketní platformě

Vyjádřit svůj názor i jinde než v komentáři na Facebooku a jednou za čtyři roky u volebních uren budou Brněnští moci už od letošního podzimu díky novému systému městských anket. Jednotná platforma pro ně vzniká na webu Dáme na vás.

Sedmdesátá sezóna brněnské hvězdárny začíná návštěvnickým rekordem

V úterý 3. října 2023 navštívil Hvězdárnu a planetárium Brno 223 771. návštěvník. Překonal se tak divácký rekord z roku 2022, kdy za celých 12 měsíců dorazilo 223 770 kosmoplavců. Jinak řečeno, letošní rok je v „brněnském vesmírném přístavu“ obzvlášť rušný a neméně rušná bude i sedmdesátá sezóna, do které právě vstupuje.

Přírodní vědy, informatika a polytechnické vzdělávání v novém. Na ZŠ Bosonožská se připravuje rekonstrukce učeben

Rekonstrukce a stavební úpravy se chystají na Základní škole Bosonožská díky dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Bude se jednat o vybudování odborných učeben pro přírodní vědy, polytechnické vzdělávání a pro práci s digitálními technologiemi. Brněnští radní dnes na své schůzi schválili manuál realizace projektu a doporučili zastupitelům souhlasit s podmínkami přijetí dotace.