Přeskočit na obsah

Dotace z Norských fondů podpoří plánovanou rekonstrukci Arnoldovy vily

09. prosince 2020

Chátrající vila brněnského stavitele Josefa Arnolda je dlouhodobě zmiňována v souvislosti s možnou rekonstrukcí a následným vznikem Centra dialogu. Oprava vily bude nyní možná díky získané dotaci v pravděpodobné výši 36 milionů z Norských fondů.

Arnoldova vila je od roku 2010 kulturní památkou a v roce 2012 byla zařazena na seznam nejohroženějších kulturních nemovitých památek. V současnosti je budova v havarijním stavu. Loni byla dokončena projektová dokumentace pro stavební řízení na její rekonstrukci. Povolení pro územní a stavební řízení nabylo právní moci v září loňského roku. Poslední, na co jsme čekali, tak byla dotace z Norských fondů,“ popsal aktuální situaci kolem nemovitosti náměstek primátorky Tomáš Koláčný

Vilu už dříve převzalo do správy Muzeum města Brna, které bylo také žadatelem o dotaci, a to ve spolupráci s externím odborníkem.

Z fondů EHP a Norska v programu Kulturní dědictví bude konečná získaná částka potvrzena až po verifikaci. Proces verifikace žádosti o grant zahrnuje mimo jiné i vyjasnění podmínek pro schválení grantu a stanovení konečných podmínek pro schválení a jejich předložení žadateli k akceptaci. Muzeum města Brna jako žadatel, Národní muzeum umění, architektury a designu v Oslo jako partner a město Brno bude pak muset ještě akceptovat podmínky pro schválení grantu žadatelem. Tuto věc bude projednávat Zastupitelstvo města Brna.

Doba realizace projektu Centrum dialogu – Záchrana a rehabilitace Arnoldovy vily podpořeného grantem z Fondů EHP a Norska je stanovena do konce dubna roku 2024, celkem 40 měsíců. Na tuto dobu bude také rozloženo jeho financování v jednotlivých etapách,“ dodal ředitel Muzea města Brna Pavel Ciprian.

Muzeum města Brna podalo žádost o grant na financování projektu „Centrum dialogu – Záchrana a rehabilitace Arnoldovy vily“ dne 28. 4. 2020 po schválení Zastupitelstvem města Brna. 

Projekt počítá s tím, že ve středu domu budou multifunkční místnosti, ve kterých se mohou pořádat diskusní setkání, odborná sympozia a konference. V plánu je vznik Centra dialogu, jehož tématy budou česko-německo-židovské vztahy a minulost. Mohla by zde fungovat také kavárna nebo otevřená zahrada,“ vysvětlil radní pro kulturu Marek Fišer.

Po rekonstrukci, která byla vyčíslena okolo 123 milionů, a zpřístupnění doplní Arnoldova vila slavnou brněnskou čtyřku vil. Časem se počítá i s vytvořením stálé expozice o její historii.


Tiskové středisko MMBtel.: +420 542 172 466e-mail: tis@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy

Multifunkční halu má provozovat ARENA BRNO. Klíčové je nyní schválení veřejné podpory Evropskou komisí, koncesionář se může hledat později

Multifunkční halu u brněnského výstaviště bude provozovat městská společnost ARENA BRNO. Do koncesního řízení nepřišla žádná nabídka, musí tak být zrušeno a nové zatím vypsáno nebude. Rozhodla o tom dnes Rada města Brna.

Na magistrát dorazilo přes 500 žádostí o změnu stávajícího územního plánu

V rámci sběru požadavků na změny stávajícího územního plánu ve zjednodušeném režimu, který probíhal od 25. října do 16. listopadu, přišlo 459 podnětů. Nadto Odbor územního plánování a rozvoje řešil dalších 66 standardně podaných návrhů. Dnes se vyhodnocením zabývali brněnští radní, konečné slovo bude mít příští týden zastupitelstvo.

Czech Republic Travel Trade Day: Na 250 lidí z ČR i celého světa pracujících v cestovním ruchu se v dubnu sjede do Brna

Po Olomouci, Plzni nebo letošních Karlových Varech bude i Brno hostit Czech Republic Travel Trade Day, platformu pro obchodní jednání českých podnikatelů, regionů a dalších subjektů aktivních v oblasti cestovního ruchu s mezinárodními nákupčími. Akci organizuje CzechTourism společně s Centrálou cestovního ruchu Jižní Morava a městem Brnem, což dnes schválením memoranda potvrdili brněnští radní.

Výzkum, inovace a evropské znalosti. Brno podpořilo projekt EULiST

Projekt EULiST spojuje univerzity, obce, společnosti a další partnery se zvláštním zaměřením na změnu klimatu a sociální soudržnost. Vysoké učení technické v Brně patří mezi vysoké školy, které jsou do tohoto programu zapojené. Vedení města dnes podpořilo projekt pomocí dopisu a deklaruje tak zájem seznámit se s jeho průběhem a výsledky.