Přeskočit na obsah

Dotace z Norských fondů podpoří plánovanou rekonstrukci Arnoldovy vily

09. prosince 2020
Chátrající vila brněnského stavitele Josefa Arnolda je dlouhodobě zmiňována v souvislosti s možnou rekonstrukcí a následným vznikem Centra dialogu. Oprava vily bude nyní možná díky získané dotaci v pravděpodobné výši 36 milionů z Norských fondů.

Arnoldova vila je od roku 2010 kulturní památkou a v roce 2012 byla zařazena na seznam nejohroženějších kulturních nemovitých památek. V současnosti je budova v havarijním stavu. Loni byla dokončena projektová dokumentace pro stavební řízení na její rekonstrukci. Povolení pro územní a stavební řízení nabylo právní moci v září loňského roku. Poslední, na co jsme čekali, tak byla dotace z Norských fondů,“ popsal aktuální situaci kolem nemovitosti náměstek primátorky Tomáš Koláčný

Vilu už dříve převzalo do správy Muzeum města Brna, které bylo také žadatelem o dotaci, a to ve spolupráci s externím odborníkem.

Z fondů EHP a Norska v programu Kulturní dědictví bude konečná získaná částka potvrzena až po verifikaci. Proces verifikace žádosti o grant zahrnuje mimo jiné i vyjasnění podmínek pro schválení grantu a stanovení konečných podmínek pro schválení a jejich předložení žadateli k akceptaci. Muzeum města Brna jako žadatel, Národní muzeum umění, architektury a designu v Oslo jako partner a město Brno bude pak muset ještě akceptovat podmínky pro schválení grantu žadatelem. Tuto věc bude projednávat Zastupitelstvo města Brna.

Doba realizace projektu Centrum dialogu – Záchrana a rehabilitace Arnoldovy vily podpořeného grantem z Fondů EHP a Norska je stanovena do konce dubna roku 2024, celkem 40 měsíců. Na tuto dobu bude také rozloženo jeho financování v jednotlivých etapách,“ dodal ředitel Muzea města Brna Pavel Ciprian.

Muzeum města Brna podalo žádost o grant na financování projektu „Centrum dialogu – Záchrana a rehabilitace Arnoldovy vily“ dne 28. 4. 2020 po schválení Zastupitelstvem města Brna. 

Projekt počítá s tím, že ve středu domu budou multifunkční místnosti, ve kterých se mohou pořádat diskusní setkání, odborná sympozia a konference. V plánu je vznik Centra dialogu, jehož tématy budou česko-německo-židovské vztahy a minulost. Mohla by zde fungovat také kavárna nebo otevřená zahrada,“ vysvětlil radní pro kulturu Marek Fišer.

Po rekonstrukci, která byla vyčíslena okolo 123 milionů, a zpřístupnění doplní Arnoldova vila slavnou brněnskou čtyřku vil. Časem se počítá i s vytvořením stálé expozice o její historii.


Tiskové středisko MMBtel.: +420 542 172 466e-mail: tis@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy

Vedení města Brna prověřilo sdělení provázející spor o volbu člena Výboru pro národnostní menšiny

Vedení města Brna se zabývalo volbou člena Výboru pro národnostní menšiny, která proběhla na květnovém Zastupitelstvu města Brna a stala se předmětem diskuse na jeho zasedání 5. září 2023.

Vteřiny zachraňují životy, připomene nová kampaň města a hasičů

Když čekáte na příjezd hasičů, může se každá vteřina zdát nekonečná. Vteřiny také mohou rozhodovat o životě a smrti, o zdraví či jeho poškození, o záchraně či ztrátě majetku. Právě tyto cenné okamžiky ztrácejí hasiči, když míří k zásahu a cestu jim blokují nesprávně zaparkovaná vozidla. Jak může každý z nás jednoduše pomoci vozům integrovaného záchranného systému dostat se včas na místo určení, pomáhá přiblížit nová kampaň Vteřiny pro život. Město ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Jihomoravského kraje ji spouští dnes.

Mezi městem a Zbrojovkou panuje shoda: Nový fotbalový stadion by měl vyrůst na místě dnešního velodromu

Nejvýhodnější lokalitou pro výstavbu nového fotbalového stadionu je brněnské výstaviště, konkrétně místo, kde dnes stojí velodrom. Shodli se na tom představitelé města a Zbrojovky Brno, a to i na základě prověření plošného umístění sportovišť ve vybraných lokalitách, které zpracovala Kancelář architekta města Brna. Se změnou působiště souhlasí i cyklistické oddíly, pro které by se stavěl nový cyklistický ovál, a to se snahou jej zkombinovat i s atletickou halou.

Brno podpoří střediska volného času

Brněnští radní dnes souhlasili s poskytnutím 1 330 000 korun na úhradu provozních nákladů středisek volného času. Vše musí ještě schválit říjnové zastupitelstvo.