Dobrovolní hasiči dostanou peníze od města na pokrytí zvýšených výdajů spojených se zvládnutím migrační vlny

  • 18. května 2022
Jednotky sboru dobrovolných hasičů, které se podílely na zvládání migrační vlny, dostanou peníze na zvýšené náklady s tím spojené. Rada města Brna schválila celkovou částku 500 tisíc korun, která bude zaslána městským částem zřizujícím tyto sbory.

„Dobrovolní hasiči jsou při zajišťování pomoci lidem prchajícím před válkou z Ukrajiny nepostradatelní. Již od začátku března prováděli společně s brněnskými profesionály organizovaný převoz migrantů i humanitárního materiálu, připravovali také určené prostory pro nouzové ubytování a dle potřeby se podíleli i na zabezpečení jejich provozu,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková a dodala: „Jen za březen tak jednotky najezdily téměř 20 000 kilometrů, což znamená zvýšené náklady na pohonné hmoty i na údržbu a čištění jejich techniky. Pro jejich spolehlivé fungování je také nezbytná obnova materiálu, realizace pohotovostí nebo třeba refundace mezd. Aby mohly ve své práci pokračovat, bylo nutné navýšit finance, které od města dostávají, jinak by bylo ohroženo nejen zvládání krizové situace, ale také zaručení bezpečnosti na území města Brna.“

Každá z jednotek, která byla nasazena v rámci uprchlické krize, obdrží paušální částku ve výši 15 tisíc korun a zbývající část dotace je rozdělena podle ujetých kilometrů za březen a duben.

Dotace určené jednotkám dobrovolných hasičů
JSDHO Brno-Bohunice: 15 140 Kč
JSDHO Brno-Husovice: 15 300 Kč
JSDHO Brno-Komín: 74 518 Kč
JSDHO Brno-Slatina: 31 944 Kč
JSDHO Brno-Soběšice: 15 131 Kč
JSDHO Brno-Žebětín: 33 039 Kč
JSDHO Brno-Židenice: 15 112 Kč
JSDHO Brno-Černovice: 44 169 Kč
JSDHO Brno-Jehnice: 16 123 Kč
JSDHO Brno – Královo Pole: 74 247 Kč
JSDHO Brno-Ořešín: 41 801 Kč
JSDHO Brno-Přízřenice: 41 633 Kč
JSDHO Brno – Starý Lískovec: 15 169 Kč
JSDHO Brno-Útěchov: 66 674 Kč
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy