Desítky milionů poputují na podporu sportu v Brně - Tiskový servis

Desítky milionů poputují na podporu sportu v Brně

  • 10. června 2020
  • 2 minuty čtení

Na základě výzvy obdrželo město žádosti o dotace od sportovních klubů. Radní doporučují zastupitelstvu schválit poskytnutí dotací spolkům na podporu mládežnického sportu ve výši 58 128 000 korun a dotaci 9 085 000 korun na investice a opravy sportovišť v majetku sportovních klubů. Prostředky poslouží ke zkvalitnění sportovního prostředí v Brně.

Brněnské sportovní kluby podaly 153 žádostí o dotace na podporu mládežnického sportu, mládežnická základna těchto spolků čítá celkem 12 854 sportovců. Jde o kolektivní i individuální sporty jako fotbal, lední hokej, basketbal, volejbal, házená, florbal a baseball nebo atletika, plavecké sporty, cyklistika, triatlon, moderní a sportovní gymnastika, krasobruslení, sportovní střelba, beachvolejbal, veslování, jachting, kanoistika a další.

Návrh na rozdělení dotací vychází z počtu mládežnických členů uvedených v žádostech, kteří se účastní soutěží vypisovaných příslušnými sportovními svazy. Dále byla zohledněna úroveň výkonnosti, zda se jedná o městskou, krajskou či celorepublikovou soutěž, a nákladovost daného sportovního odvětví.

„Cílem podpory mládežnického sportu je vytvoření kvalitních podmínek pro sportování dětí a mládeže ve městě v různých sportovních odvětvích na všech výkonnostních úrovních. Dále je cílem podnítit u dětí a mládeže návyk aktivního trávení volného času a začlenění zdravého životního stylu do běžného života,“ uvedl radní města Brna Jaroslav Suchý.

Město eviduje také 29 programových žádostí o poskytnutí investičních a neinvestičních dotací do sportovišť v programu Zkvalitnění sportovního prostředí a zařízení na území města Brna. Na základě provedení předběžných veřejnosprávních kontrol u jednotlivých žádostí a vyhodnocení efektivity a potřebnosti předkládaných projektů bylo podpořeno celkem 17 projektů v celkové výši 9 085 000 korun. Vzhledem k tomu, že finanční prostředky na této položce nebyly v prvním kole vyčerpány, je do konce června zveřejněna výzva pro druhé kolo.

Tiskové středisko
Magistrát města Brna
tel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz


Další články z rubriky