Přeskočit na obsah

Desítky milionů poputují na podporu sportu v Brně

10. června 2020
Na základě výzvy obdrželo město žádosti o dotace od sportovních klubů. Radní doporučují zastupitelstvu schválit poskytnutí dotací spolkům na podporu mládežnického sportu ve výši 58 128 000 korun a dotaci 9 085 000 korun na investice a opravy sportovišť v majetku sportovních klubů. Prostředky poslouží ke zkvalitnění sportovního prostředí v Brně.

Brněnské sportovní kluby podaly 153 žádostí o dotace na podporu mládežnického sportu, mládežnická základna těchto spolků čítá celkem 12 854 sportovců. Jde o kolektivní i individuální sporty jako fotbal, lední hokej, basketbal, volejbal, házená, florbal a baseball nebo atletika, plavecké sporty, cyklistika, triatlon, moderní a sportovní gymnastika, krasobruslení, sportovní střelba, beachvolejbal, veslování, jachting, kanoistika a další.

Návrh na rozdělení dotací vychází z počtu mládežnických členů uvedených v žádostech, kteří se účastní soutěží vypisovaných příslušnými sportovními svazy. Dále byla zohledněna úroveň výkonnosti, zda se jedná o městskou, krajskou či celorepublikovou soutěž, a nákladovost daného sportovního odvětví.

„Cílem podpory mládežnického sportu je vytvoření kvalitních podmínek pro sportování dětí a mládeže ve městě v různých sportovních odvětvích na všech výkonnostních úrovních. Dále je cílem podnítit u dětí a mládeže návyk aktivního trávení volného času a začlenění zdravého životního stylu do běžného života,“ uvedl radní města Brna Jaroslav Suchý.

Město eviduje také 29 programových žádostí o poskytnutí investičních a neinvestičních dotací do sportovišť v programu Zkvalitnění sportovního prostředí a zařízení na území města Brna. Na základě provedení předběžných veřejnosprávních kontrol u jednotlivých žádostí a vyhodnocení efektivity a potřebnosti předkládaných projektů bylo podpořeno celkem 17 projektů v celkové výši 9 085 000 korun. Vzhledem k tomu, že finanční prostředky na této položce nebyly v prvním kole vyčerpány, je do konce června zveřejněna výzva pro druhé kolo.

Tiskové středisko
Magistrát města Brna
tel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz


Nejnovější tiskové zprávy

Vedení města Brna prověřilo sdělení provázející spor o volbu člena Výboru pro národnostní menšiny

Vedení města Brna se zabývalo volbou člena Výboru pro národnostní menšiny, která proběhla na květnovém Zastupitelstvu města Brna a stala se předmětem diskuse na jeho zasedání 5. září 2023.

Vteřiny zachraňují životy, připomene nová kampaň města a hasičů

Když čekáte na příjezd hasičů, může se každá vteřina zdát nekonečná. Vteřiny také mohou rozhodovat o životě a smrti, o zdraví či jeho poškození, o záchraně či ztrátě majetku. Právě tyto cenné okamžiky ztrácejí hasiči, když míří k zásahu a cestu jim blokují nesprávně zaparkovaná vozidla. Jak může každý z nás jednoduše pomoci vozům integrovaného záchranného systému dostat se včas na místo určení, pomáhá přiblížit nová kampaň Vteřiny pro život. Město ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Jihomoravského kraje ji spouští dnes.

Mezi městem a Zbrojovkou panuje shoda: Nový fotbalový stadion by měl vyrůst na místě dnešního velodromu

Nejvýhodnější lokalitou pro výstavbu nového fotbalového stadionu je brněnské výstaviště, konkrétně místo, kde dnes stojí velodrom. Shodli se na tom představitelé města a Zbrojovky Brno, a to i na základě prověření plošného umístění sportovišť ve vybraných lokalitách, které zpracovala Kancelář architekta města Brna. Se změnou působiště souhlasí i cyklistické oddíly, pro které by se stavěl nový cyklistický ovál, a to se snahou jej zkombinovat i s atletickou halou.

Brno podpoří střediska volného času

Brněnští radní dnes souhlasili s poskytnutím 1 330 000 korun na úhradu provozních nákladů středisek volného času. Vše musí ještě schválit říjnové zastupitelstvo.