Přeskočit na obsah

Desítky milionů poputují na podporu sportu v Brně

10. června 2020

Na základě výzvy obdrželo město žádosti o dotace od sportovních klubů. Radní doporučují zastupitelstvu schválit poskytnutí dotací spolkům na podporu mládežnického sportu ve výši 58 128 000 korun a dotaci 9 085 000 korun na investice a opravy sportovišť v majetku sportovních klubů. Prostředky poslouží ke zkvalitnění sportovního prostředí v Brně.

Brněnské sportovní kluby podaly 153 žádostí o dotace na podporu mládežnického sportu, mládežnická základna těchto spolků čítá celkem 12 854 sportovců. Jde o kolektivní i individuální sporty jako fotbal, lední hokej, basketbal, volejbal, házená, florbal a baseball nebo atletika, plavecké sporty, cyklistika, triatlon, moderní a sportovní gymnastika, krasobruslení, sportovní střelba, beachvolejbal, veslování, jachting, kanoistika a další.

Návrh na rozdělení dotací vychází z počtu mládežnických členů uvedených v žádostech, kteří se účastní soutěží vypisovaných příslušnými sportovními svazy. Dále byla zohledněna úroveň výkonnosti, zda se jedná o městskou, krajskou či celorepublikovou soutěž, a nákladovost daného sportovního odvětví.

„Cílem podpory mládežnického sportu je vytvoření kvalitních podmínek pro sportování dětí a mládeže ve městě v různých sportovních odvětvích na všech výkonnostních úrovních. Dále je cílem podnítit u dětí a mládeže návyk aktivního trávení volného času a začlenění zdravého životního stylu do běžného života,“ uvedl radní města Brna Jaroslav Suchý.

Město eviduje také 29 programových žádostí o poskytnutí investičních a neinvestičních dotací do sportovišť v programu Zkvalitnění sportovního prostředí a zařízení na území města Brna. Na základě provedení předběžných veřejnosprávních kontrol u jednotlivých žádostí a vyhodnocení efektivity a potřebnosti předkládaných projektů bylo podpořeno celkem 17 projektů v celkové výši 9 085 000 korun. Vzhledem k tomu, že finanční prostředky na této položce nebyly v prvním kole vyčerpány, je do konce června zveřejněna výzva pro druhé kolo.

Tiskové středisko
Magistrát města Brna
tel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz


Nejnovější tiskové zprávy

Multifunkční halu má provozovat ARENA BRNO. Klíčové je nyní schválení veřejné podpory Evropskou komisí, koncesionář se může hledat později

Multifunkční halu u brněnského výstaviště bude provozovat městská společnost ARENA BRNO. Do koncesního řízení nepřišla žádná nabídka, musí tak být zrušeno a nové zatím vypsáno nebude. Rozhodla o tom dnes Rada města Brna.

Na magistrát dorazilo přes 500 žádostí o změnu stávajícího územního plánu

V rámci sběru požadavků na změny stávajícího územního plánu ve zjednodušeném režimu, který probíhal od 25. října do 16. listopadu, přišlo 459 podnětů. Nadto Odbor územního plánování a rozvoje řešil dalších 66 standardně podaných návrhů. Dnes se vyhodnocením zabývali brněnští radní, konečné slovo bude mít příští týden zastupitelstvo.

Czech Republic Travel Trade Day: Na 250 lidí z ČR i celého světa pracujících v cestovním ruchu se v dubnu sjede do Brna

Po Olomouci, Plzni nebo letošních Karlových Varech bude i Brno hostit Czech Republic Travel Trade Day, platformu pro obchodní jednání českých podnikatelů, regionů a dalších subjektů aktivních v oblasti cestovního ruchu s mezinárodními nákupčími. Akci organizuje CzechTourism společně s Centrálou cestovního ruchu Jižní Morava a městem Brnem, což dnes schválením memoranda potvrdili brněnští radní.

Výzkum, inovace a evropské znalosti. Brno podpořilo projekt EULiST

Projekt EULiST spojuje univerzity, obce, společnosti a další partnery se zvláštním zaměřením na změnu klimatu a sociální soudržnost. Vysoké učení technické v Brně patří mezi vysoké školy, které jsou do tohoto programu zapojené. Vedení města dnes podpořilo projekt pomocí dopisu a deklaruje tak zájem seznámit se s jeho průběhem a výsledky.