Critical Time Intervention: velké české poprvé začíná v Brně - Tiskový servis

Critical Time Intervention: velké české poprvé začíná v Brně

  • 06. března 2023
  • 3 minuty čtení
  • Zdeňka Obalilová

S programem Housing First (tedy Bydlení především) začalo Brno v roce 2016 jako první město u nás. Komplexní přístup, který je součástí projektu, se nyní dostává ještě na další úroveň – spouští se Critical Time Intervention (CTI), který by společně s Housing First měl pomoci zabydlet 60 domácností. To ale není vše, co se v Brně v oblasti sociálního bydlení chystá.

Sociální bydlení. Foto: MMB
Sociální bydlení. Foto: MMB

Cílem Housing First je najít domov lidem v bytové nouzi, azylových domech, ubytovnách či přímo bez domova. Jenže v těchto případech nestačí „dodat“ byt. Lidé dlouhodobě vyčlenění ze společnosti potřebují větší a hlavně delší podporu sociálních pracovníků a dalších odborníků. A tady metoda Housing First začíná.

Projekt, který odstartoval v únoru, zabydlí 20 domácností. Klíčová je důvěra, jakkoliv to zní jako klišé, ale sociální pracovníci s rodinou či jednotlivcem spolupracují dlouho a díky budování vztahu mohou lépe a efektivněji pomáhat při řešení problémů. Těch mají účastníci programu spíš více než méně. Klíčové je z tohoto důvodu budovat právě síť profesionálů, o které se rodiny či jednotlivci mohou opřít.

Vytvořená síť kontaktů, která rodinám nabízela řešení různorodých životních situací, nejen zůstane, ale bude se rozrůstat. Každý sociální pracovník ví, na koho se můžou jeho klienti obrátit, pokud mají problémy například se zdravím, s dluhy nebo je mají jejich děti ve škole. Záchranná síť ulehčuje celkovou situaci všem.

Její součástí jsou i peer pracovníci. To jsou lidé, kteří mají za sebou stejnou nebo velmi podobnou zkušenost jako klienti, a mohou se tak vcítit do jejich situace. Dalším faktorem, na kterém projekt staví, je dlouhodobé zotavení. K dispozici bude terapeut a právě on a také peer pracovníci jsou podstatnou součástí procesu nastolení psychické pohody.

Metoda pro „málo chudé a zároveň málo bohaté“

Další velké poprvé se v Brně chystá právě teď. Metoda Critical Time Intervention (CTI) je hlavně v USA už známá a využívaná – proto se při přípravě pracovníci Odboru sociální péče Magistrátu města Brna obrátili na kolegy z New Yorku.

Na koho se tento projekt zaměřuje? „Objevili jsme, že je tady další nepokrytá cílová skupina. Jsou to domácnosti – ať už rodiny, či jednotlivci – kteří dlouhodobě stagnují v pořadnících na sociální byty i na obecní byty v městských částech,“ vysvětluje koordinátor programu Daniel Janeček.

Často se jedná o domácnosti, které nejsou tak ohrožené, aby se dostaly výše v pořadníku na sociální bydlení, ale zároveň nejsou dostatečně solventní pro obecní byt. „Stále jde o lidi v bytové nouzi. Najdeme zde jednotlivce i celé rodiny v azylových domech a ubytovnách,“ doplnil Janeček. 40 takových domácností bude zabydleno během následujících 33 měsíců.

CTI metoda má čtyři fáze, během nichž se postupně zeslabuje pomoc sociálního pracovníka. Podpora u daného klienta trvá vždy jeden rok, což je zároveň doba, na niž se standardně podepisuje nájemní smlouva. Během zmíněného času je cílem dostatečně stabilizovat životní situaci jedince či rodiny, aby následně všechno zvládl/a sám/a, případně jen s podporou neziskových organizací.

V první, předzabydlovací fázi se zjišťují potřeby vybraných lidí, následně při zabydlování spolupracují klient se sociálním pracovníkem velmi intenzivně na nastavení služeb a vyřešení problémů. Třetí část testuje nastavení služeb a případně je bude vylaďovat. A v poslední fázi by měla být setkání čistě formální, zda není potřeba něco upravit. Celé to bude zaštiťovat case manažer, který bude vhodně síťovat klienty.

Novinkou bude garanční fond, tedy částka, která bude určena k využití na opravy v bytech. Díky tomu budou mít jednotlivé městské části poskytující byty do projektu CTI jistotu, že v případě nenadálé události bude jejich majetek opraven a uveden do řádného stavu.

Další články z rubriky